Tulosta

Tutkimus:
FLUORESENSSI IN SITU HYBRIDISAATIO -TUTKIMUS (FISH-TUTKIMUS)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Genetiikka, Patologia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2023

5234 • Am-FISH

9759 • Am-FISHDel

5235 • B -FISH

4770 • B -FISHDel

6208 • B -FISHhem

5236 • Bm-FISH

6209 • Bm-FISHhem

9737 • Bm-FISHMM

5237 • Cv-FISH

9767 • Cv-FISHDel

5238 • Ts-FISH

5239 • Tu-FISH

5235 • B -FISH

Johdanto

Fluoresenssi in situ hybridisaatio (FISH) -tutkimuksella analysoidaan geneettisiä poikkeavuuksia synnynnäisten kehityshäiriöiden diagnostiikassa, sikiödiagnostiikassa sekä hematologisten maligniteettien ja muiden syöpien diagnostiikassa ja seurannassa. FISH:n avulla voidaan tunnistaa kokonaisia kromosomeja, kromosomin osia tai yksittäisiä geenejä käyttämällä tutkimustilanteeseen sopivia DNA-koettimia.

Tiedustelut

Genetiikan koordinaattori, puh. 050 4702901 
Fimlabin asiakaspalvelu, puh. 03-311 77800

Indikaatiot

1) Synnynnäisten kehityshäiriöiden diagnostiikassa ja sikiödiagnostiikassa: 
– mikrodeleetio-oireyhtymät. Kts. Kromosomien mikrodeleetioiden FISH-tutkimus (4770 B-FISHDel, 9759 Am-FISHDel, 9767 Cv-FISHDel)
– kromosomien G-raitatutkimuksessa löytyneen poikkeavuuden jatkoselvittelyt
– sikiödiagnostiikassa 13, 18 ja 21 -trisomioiden sekä sukukromosomien lukumääräpoikkeavuuksien tunnistaminen pikatutkimuksena (4799 Am-FISHAn, 9619 Cv-FISHAn)
– kromosomitutkimus epäonnistunut tai ei ole mahdollista (mm. raskauden keskeytysnäytteet, kuolleena syntyneet)

2) Hematologisissa maligniteeteissa:
– spesifisen klonaalisen kromosomipoikkeavuuden tunnistaminen, ennusteellisesti merkittävät muutokset (Bm-FISH, Bm-FISHhem, B -FISHhem) 
– taudin seuranta ja hoitovasteen arviointi (Bm-FISHhem, B -FISHhem)

-myeloomapotilaan CD138-positiivisten solujen rikastus edesauttaa tautisolujen kiinnisaamista (9737 Bm-FISHMM)

3) Kiinteän kudoksen syöpien tutkimuksessa:
– spesifisen klonaalisen kromosomipoikkeavuuden tunnistaminen, levinneisyystutkimukset, taudin seuranta 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö näytemuodosta riippuen: 4768 (virtsa), 4799, 9759 ja/tai 5234 (lapsivesi), 5235 (veri), 5236 tai 6209 (luuydin), 5237, 9767 ja/tai 9619 (istukka), 5238 (keskeytysnäyte), 5239 (esim. tuumori tai muu kudos), 9737 (myeloomapotilaan luuydin). Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Lähetteeseen merkitään huolellisesti kliiniset tiedot ja kysymyksenasettelu, koska sen perusteella valitaan tutkimukseen soveltuva koetin ja menetelmä.

Huom! Kaikissa genetiikan tutkimuspyynnöissä tulee olla lähettävän lääkärin nimi ja yhteystiedot.

Näyte

Am-FISH ja Am-FISHDel: Tehdään jatkotutkimuksena 2150 Am-Kromos -tutkimukseen otetusta näytteestä.

B -FISH ja B-FISHDel: Tehdään jatkotutkimuksena 2151 B-Kromos -tutkimukseen otetusta näytteestä, tarvittaessa otetaan 4 ml verta Li-hepariiniputkeen.

B -FISHhem: 4 ml verta Li-hepariiniputkeen.

Bm-FISH ja BM-FISHhem: Tehdään joko 2152 Bm-Kromos -tutkimukseen otetusta näytteestä tai otetaan tarvittaessa 1 ml luuydinnäytettä steriiliin näyteampulliin tai -putkeen, jossa ravintonestettä 8 ml ja 0,2 ml hepariinia.

Bm-FISHMM: 3 ml luuydintä steriiliin näyteampulliin tai -putkeen, jossa ravintonestettä 8 ml ja 0,2 ml hepariinia.

Cv-FISH ja Cv-FISHDel: Tehdään jatkotutkimuksena 3641 Cv-Kromos -tutkimukseen otetusta näytteestä, tarvittaessa 10-40 mg preparoituja istukan nukkalisäkkeitä (korionvilluksia).

Ts-FISH: Kudosnäyte halkaisijaltaan väh. n. 0,5 cm palanen steriiliin purkkiin (geneettinen kudosnäyte) tai koeputkeen, jossa ravintonestettä (F10 tai MEM) tai fysiologista keittosuolaliuosta.

Tu-FISH: Tuumorin tuorenäyte halkaisijaltaan väh. n. 0,5 cm palanen tai tuumorinäytteen parafiiniblokista viisi edustavaa 20 µm  parafiinileikettä eppendorf-putkessa.

Menetelmä

Fluoresoivalla värillä leimatulla DNA-koettimella hybridisoidaan tutkittavasta näytteestä tehty sytogeneettinen preparaatti. Analysointi fluoresenssimikroskoopilla käyttäen tietokonepohjaista kuva-analyysiä.

Tulos valmiina

Tulos valmiina 1 – 2 viikon kuluessa. Pikadiagnostiikkana 1 – 2 työpäivässä näytteen saapumisesta lukien.

 

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto, jossa selvitetään tuloksen kliinistä merkitystä annettujen lähetetietojen perusteella. Tuloksen ollessa poikkeava sikiötutkimuksessa tai synnynnäisten kehityshäiriöiden tutkimuksessa suositellaan perinnöllisyysneuvontaa tai perinnöllisyyslääkärin kannanottoa. Syöpänäytteiden FISH-tutkimusten osalta konsultoidaan tarvittaessa hematologian ja patologian erikoisaloja.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
5234 | Am-FISH Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
9759 | Am-FISHDel Ei
5235 | B -FISH Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
4770 | B -FISHDel Ei
6208 | B -FISHhem Ei
5236 | Bm-FISH Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
6209 | Bm-FISHhem Ei
9737 | Bm-FISHMM Kyllä
5237 | Cv-FISH Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
9767 | Cv-FISHDel Kyllä
5238 | Ts-FISH Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
5239 | Tu-FISH Ei
5235 | B -FISH Ei