Tulosta

Tutkimus:
JAK2-GEENIN MUTAATIO, DNA-TUTKIMUS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
15.5.2024

4952 • B -JAK2-D

4951 • Bm-JAK2-D

Johdanto

JAK2 on sytoplasminen tyrosiinikinaasi, jolla on tärkeä tehtävä useiden hematopoieettisten kasvutekijäreseptorien signaalien välityksessä. JAK2-geenin pistemutaatiosta (c.1849G>T, p.Val617Phe / p.V617F) seuraa JAK2-tyrosiinikinaasin konstitutiivinen aktivaatio. JAK2-geenin mutaatiotutkimusta käytetään myeloproliferatiivisten sairauksien diagnostiikassa. Mutaatio löytyy n. 90 %:lta polysytemia veraa (PV) ja n. puolelta essentielliä trombosytoosia (ET) ja idiopaattista myelofibroosia (MF) sairastavilta.

Kvantitatiivisessa JAK2-tutkimuksessa määritetään JAK2-geenin p.V617F-mutatoituneiden alleelien osuus näytteen soluissa. Osalla potilaista varsinkin ET:n ja joskus myös PV:n yhteydessä JAK2-mutaatio havaitaan vain hyvin pienessä osassa veren tai luuytimen soluja. ET:n yhteydessä kvantitatiivista JAK2-tutkimusta on käytetty ennakoimaan tromboembolisten komplikaatioiden ilmaantuvuuden riskiä. Riski näyttäisi olevan sitä suurempi, mitä suurempi on mutatoituneen alleelin osuus. Kroonisen myeloproliferatiivisen taudin hoidon aikana kvantitatiivista JAK2-mutaatioanalyysiä on mahdollista käyttää hoitovasteen seurantatutkimuksena.

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Epäily myeloproliferatiivisesta sairaudesta (polysytemia vera, essentielli trombosytoosi, idiopaattinen myelofibroosi).

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö näytemuodosta riippuen 4952 (veri) tai 4951 (luuydin). Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Pyyntöön merkitään näytteenottoindikaatio, kysymyksenasettelu sekä keskeiset tiedot anamneesista.

Näyte

Näyte: 3-6 ml verta EDTA-putkeen (ensisijainen näyte).

Tutkimus voidaan tehdä myös luuytimestä (4951 Bm-JAK2-D), jolloin näytteenä 1 ml luuydintä aseptisesti 6 ml EDTA-putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä.  Mikäli näytettä joudutaan säilyttämään esim. viikonlopun yli, säilytys jääkaapissa.

Menetelmä

Kvantitatiivinen PCR. Tutkimus tehdään digitaalisella droplet-PCR -menetelmällä.

Tulos valmiina

Tulos on valmiina kahden viikon kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Tulkinnassa diagnostista merkitystä on tuloksilla, joissa mutatoituneen alleelin osuus on yli 0,1 %. Aluetta 0,1 % – 1 % voidaan pitää tulkinnan kannalta ns. harmaana alueena. Yli 1 %:n mutanttialleelin osuus liittyy käytännössä klonaaliseen myeloproliferatiiviseen tautiin.

Lisätiedot

Lähde: Kirsi Autio ja Veli Kairisto: Veritaudit / Verisyöpien syto- ja molekyyligenetiikka, 2015.