Tulosta

Tutkimus:
KROMOSOMITUTKIMUS, HEMATOLOGINEN, VERI

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
15.5.2024

4551 • B -KromHem

Johdanto

Verinäytteen hematologinen kromosomitutkimus tehdään rinnakkaistutkimuksena luuydinnäytteen kromosomitutkimuksen (2152 Bm-Kromos) kanssa epäiltäessä malignia veritautia. Verinäytteestä analysoidaan tarvittaessa synnynnäinen peruskaryotyyppi sekä etsitään maligniteettiin liittyviä klonaalisia kromosomipoikkeavuuksia.

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Malignin veritaudin epäily, otetaan aina diagnoosivaiheessa luuydinnäytteen (2152 Bm-Kromos) ohella.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Pyyntöön tulee merkitä tutkimusindikaatiot ja kysymyksenasettelu.

Näyte

4 ml verta geelittömään Li-hepariiniputkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Lähetys ja säilytys huoneenlämpöisenä. Näytteet lähetettävä mahdollisimman pian keskuslaboratorioon, koska säilytys heikentää kromosomitutkimuksen laatua. Näytteen tulisi saapua keskuslaboratorioon vuorokauden kuluessa näytteenotosta.

Menetelmä

Lymfosyyttiviljely ilman stimulointia spontaanisti jakaantuvien solujen keräämiseksi sekä PHA:lla stimulointi synnynnäisen peruskaryotyypin määrittämiseksi. Kromosomien G-raitatutkimus.

Tulos valmiina

4-6 viikon kuluessa luuytimen kromosomitutkimuksesta (2152 Bm-Kromos) riippuen, akuutin leukemian diagnoosivaiheen näyte kiireellisenä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto, jossa tulosta tulkitaan pyynnössä annettujen tietojen pohjalta.