Tulosta

Tutkimus:
PLEURANESTEEN PERUSTUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Päivitetty:
5.4.2024

1472 • Pf-Gluk

2515 • Pf-Prot

3340 • Pf-Alb

3207 • Pf-Kol

2771 • Pf-Trigly

5072 • Pf-Laktaat

2193 • Pf-LD

6391 • Pf-proBNP

5345 • Pf-pH

10032 • Pf-pHGluLa

3296 • Pf-C3

3298 • Pf-C4

23117 • Pf-RF

3440 • Pf-ACE

3655 • Pf-CEA

6154 • -CA15-3

Näytemuoto ilmoitetaan pyyntövaiheessa

2657 • Pf-Solut

Sisältää Pf-Diffin, jos solut > 200 x 10E6/l

3491 • Pu-BaktVi1

Bakteeri, viljely 1; anaerobi ja aerobi; sisältää värjäyksen

4437 • -TbEVi

Mycobacterium, erikoisviljely; sisältää värjäyksen

4076 • Pf-Syto

Pleuranesteen irtosolututkimus (patologia)

Indikaatiot

Pleuriittien erotusdiagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sytologian tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Näyteastia

Kemian tutkimukset: (Pf-Gluk) fluoridisitraattiputki 5/3 ml tai Päijät-Hämeessä natriumfluoridiputki 5/4 ml, (Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, Pf-CEA ja -CA15-3) geelitön Li-hepariiniputki, (Pf-Laktaat) fluoridioksalaattiputki 5/4 ml, (Pf-ACE) tehdaspuhdas muoviputki, (Pf-pH ja Pf-pHGluLa) verikaasuruisku

Hematologian tutkimukset: (Pf-Solut sis. Pf-Diffi) EDTA-putki 5/3 ml, myös geelitön Li-hepariiniputki 5/3ml käy

Mikrobiologian tutkimukset: (Pu-BaktVi1) Portagerm®-kuljetusampulli, (-TbEVi) geelitön Li-hepariiniputki.

Patologian tutkimukset:
Pf-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): Sytologinen näyteastia, jossa 50% etanolia. (näytettä ja fiksaationestettä 1:1)
Pf-Syto (Keski-Suomi):  Ks paikallisen patologian laboratorion ohjeistus

Tarkemmat putkikuvaukset: Ammattilaisten ohjekirjan Yleisohjeet > Näytteenottotarvikkeet: Pleuranesteen perustutkimukset

Näyte

Pf-Gluk: 1 ml pleuranestettä.

Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, Pf-ACE, Pf-CEA ja -CA15-3: 1 ml pleuranestettä riittää kaikkiin määrityksiin.

Pf-Laktaat: 1 ml pleuranestettä. Näyte on kuljetettava kylmässä ja sentrifugoitava mahdollisimman pian.

Pf-pH ja Pf-pHGluLa: näyte otetaan anaerobisesti verikaasuruiskuun ja kuljetetaan kylmässä. Näyte säilyy analysointikelpoisena 1 tunnin ajan.

Pf-Solut (sis. Pf-Diffi): 2 – 3 ml pleuranestettä.

Pu-BaktVi1: vähintään 1 ml pleuranestettä.

-TbEVi: 1-5 ml pleuranestettä.

Pf-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): n. 50 ml pleuranestettä jonka päälle kaadetaan vähintään näytteen tilavuuden verran 50 % etanolia.
Pf-Syto (Keski-Suomi): ks paikallisen patologian laboratorion ohjeistus

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet toimitetaan mahdollisimman pian laboratorioon.

Pf-Gluk, Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, Pf-ACE, Pf-CEA ja -CA15-3: säilytys jääkaappilämpötilassa enintään 2 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Pf-Laktaat: kuljetettava kylmässä ja sentrifugoitava laboratoriossa mahdollisimman pian.

Pf-pH ja Pf-pHGluLa: kuljetettava kylmässä ja tutkittava 1 tunnin kuluessa, ei saa jäätyä.

Pf-Solut (sis. Pf-Diffi): EDTA-putkeen otettu näyte säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia +4°C:ssä. Li-hepariiniputkeen otettu näyte säilyy 1-2 tuntia huoneenlämmössä.

Pu-BaktVi1 ja -TbEVi: näytteet säilytetään ja lähetetään jääkaappilämpötilassa. 

Pf-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): Näytteen päälle kaadetaan sen tilavuuden verran 50 % etanolia. Voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Pf-Gluk, Pf-Kol, Pf-Trigly ja Pf-Laktaat: entsymaattinen
Pf-Alb: kolorimetria
Pf-Prot: fotometrinen (biureettimenetelmä)
Pf-LD: kineettinen, fotometrinen mittaus
Pf-pH ja Pf-pHGluLa: happamuuden (pH) määritys potentiometrisellä sekä glukoosin ja laktaatin määritys amperometrisellä elektrodilla 
Pf-C3, Pf-C4 ja Pf-RF: immunoturbidometrinen
Pf-proBNP, Pf-CEA ja -CA15-3: elektrokemiluminesenssi
Pf-ACE: kineettinen fotometria
Pf-Solut
: automaattinen solulaskenta tai värjäämättömän näytteen kammiolaskenta
Pf-Diffi: automaattinen solulaskenta tai mikroskooppinen erittely MGG-värjäyksen avulla

Mikrobiologian ja patologian tutkimukset: ks. kyseiset ohjekirjasivut.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulos valmiina

Pf-Gluk, Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-Laktaat, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-pH, Pf-pHGluLa, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, Pf-ACE, Pf-CEA, -CA15-3 ja Pf-Solut: vuorokauden kuluessa.

Pyydettäessä tehdään päivystyksenä värjäys -TbEVi. 

Tulkinta

Pf-Gluk, Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-Laktaat, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, Pf-ACE, Pf-CEA ja -CA15-4: menetelmää ei ole validoitu tälle näytemuodolle.

Pleuraneste on transsudaattia, jos neste on syntynyt kapillaarien hydrostaattisen paineen nousun seurauksena tai plasman osmoottisen paineen laskun seurauksena. Eksudaattia syntyy kapillaarivaurion yhteydessä. Pleuraneste on eksudaattia esim. tulehduksissa sekä vamman ja maligniteettien yhteydessä.

  transsudaatti eksudaatti
Pf-Prot < 30 g/l  > 30 g/l
Pf-Solut < 1000 x 106/l  > 1000 x 106/l
Pf-Prot/S -Prot < 0.5 > 0.5
Pf-LD/P -LD < 0.6 > 0.6
Pf-LD   > 2/3 P-LD:n viiteylärajasta

Pf-Trigly: Jos ductus thoracicuksen vaurion seurauksena maitiaisnestettä vuotaa keuhkopussiin, syntyneen kylothoraxin voi tunnistaa pleuranesteen triglyseridimäärityksellä (kylomikronit).

Erittelylaskennassa (Pf-Diffi) granulosyyttien osuus > 25% viittaa bakteeri-infektioon. Tuberkuloottinen pleuriitti on lymfosyyttivoittoinen. Laktaattipitoisuus yli 3 mmol/l viittaa bakteeritulehdukseen. Vähän suurentuneet pitoisuudet voivat olla epäspesifisiä. Pf-pH ja Pf-Gluk tutkitaan samanaikaisesti. Pf-pH, Pf-Gluk ja Pf-Laktaat voidaan tehdä samasta näytteestä verikaasuanalysaattorilla (Pf-pHGluLa). Matala pH yhdistettynä pieneen glukoosipitoisuuteen ja suureen LD-pitoisuuteen viittaa yleensä pleuran infektioon, maligniteettiin, reumaattiseen pleuriittiin tai ruokatorvivaurioon.PDF::SIVUNVAIHTO