Tulosta

Tutkimus:
PLEURANESTEEN PERUSTUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Käyttöönottopäivä:
7.2.2022

1472 • Pf-Gluk

2515 • Pf-Prot

3340 • Pf-Alb

3207 • Pf-Kol

2771 • Pf-Trigly

5072 • Pf-Laktaat

2193 • Pf-LD

6391 • Pf-proBNP

5345 • Pf-pH

10032 • Pf-pHGluLa

3296 • Pf-C3

3298 • Pf-C4

23117 • Pf-RF

3440 • Pf-ACE

3655 • Pf-CEA

6154 • -CA15-3

Näytemuoto ilmoitetaan pyyntövaiheessa

2657 • Pf-Solut

Sisältää Pf-Diffin, jos solut > 200 x 10E6/l

3491 • Pu-BaktVi1

Bakteeri, viljely 1; anaerobi ja aerobi; sisältää värjäyksen

4437 • -TbEVi

Mycobacterium, erikoisviljely; sisältää värjäyksen

4076 • Pf-Syto

Pleuranesteen irtosolututkimus (patologia)

1472 • Pf-Gluk

2515 • Pf-Prot

3340 • Pf-Alb

3207 • Pf-Kol

2771 • Pf-Trigly

5072 • Pf-Laktaat

2193 • Pf-LD

5345 • Pf-pH

3296 • Pf-C3

3298 • Pf-C4

3440 • Pf-ACE

3655 • Pf-CEA

2657 • Pf-Solut

Sisältää Pf-Diffin, jos solut > 200 x 10E6/l

3491 • Pu-BaktVi1

Bakteeri, viljely 1; anaerobi ja aerobi; sisältää värjäyksen

4437 • -TbEVi

Mycobacterium, erikoisviljely; sisältää värjäyksen

4076 • Pf-Syto

Pleuranesteen irtosolututkimus (patologia)

Indikaatiot

Pleuriittien erotusdiagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sytologian tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Näyteastia

Kemian tutkimukset: (Pf-Gluk) fluoridisitraattiputki 5/3 ml tai Päijät-Hämeessä natriumfluoridiputki 5/4 ml, (Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, Pf-CEA ja -CA15-3) geelitön Li-hepariiniputki, (Pf-Laktaat) fluoridioksalaattiputki 5/4 ml, (Pf-ACE) tehdaspuhdas muoviputki, (Pf-pH ja Pf-pHGluLa) verikaasuruisku

Hematologian tutkimukset: (Pf-Solut sis. Pf-Diffi) EDTA-putki 5/3 ml, myös geelitön Li-hepariiniputki 5/3ml käy

Mikrobiologian tutkimukset: (Pu-BaktVi1) Portagerm®-kuljetusampulli, (-TbEVi) geelitön Li-hepariiniputki.

Patologian tutkimukset:
Pf-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): Sytologinen näyteastia, jossa 50% etanolia. (näytettä ja fiksaationestettä 1:1)
Pf-Syto (Keski-Suomi):  Ks paikallisen patologian laboratorion ohjeistus

Tarkemmat putkikuvaukset: Ammattilaisten ohjekirjan Yleisohjeet > Näytteenottotarvikkeet: Pleuranesteen perustutkimukset

Näyte

Pf-Gluk: 1 ml pleuranestettä.

Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, Pf-ACE, Pf-CEA ja -CA15-3: 1 ml pleuranestettä riittää kaikkiin määrityksiin.

Pf-Laktaat: 1 ml pleuranestettä. Näyte on kuljetettava kylmässä ja sentrifugoitava mahdollisimman pian.

Pf-pH ja Pf-pHGluLa: näyte otetaan anaerobisesti verikaasuruiskuun ja kuljetetaan kylmässä. Näyte säilyy analysointikelpoisena 1 tunnin ajan.

Pf-Solut (sis. Pf-Diffi): 2 – 3 ml pleuranestettä.

Pu-BaktVi1: vähintään 1 ml pleuranestettä.

-TbEVi: 1-5 ml pleuranestettä.

Pf-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): n. 50 ml pleuranestettä jonka päälle kaadetaan vähintään näytteen tilavuuden verran 50 % etanolia.
Pf-Syto (Keski-Suomi): ks paikallisen patologian laboratorion ohjeistus

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet toimitetaan mahdollisimman pian laboratorioon.

Pf-Gluk, Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, Pf-ACE, Pf-CEA ja -CA15-3: säilytys jääkaappilämpötilassa enintään 2 vrk, lähetys huoneenlämmössä.

Pf-Laktaat: kuljetettava kylmässä ja sentrifugoitava laboratoriossa mahdollisimman pian.

Pf-pH ja Pf-pHGluLa: kuljetettava kylmässä ja tutkittava 1 tunnin kuluessa, ei saa jäätyä.

Pf-Solut (sis. Pf-Diffi): EDTA-putkeen otettu näyte säilyy 2 tuntia huoneenlämmössä tai 24 tuntia +4°C:ssä. Li-hepariiniputkeen otettu näyte säilyy 1-2 tuntia huoneenlämmössä.

Pu-BaktVi1 ja -TbEVi: näytteet säilytetään ja lähetetään jääkaappilämpötilassa. 

Pf-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): Näytteen päälle kaadetaan sen tilavuuden verran 50 % etanolia. Voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Pf-Gluk, Pf-Kol, Pf-Trigly ja Pf-Laktaat: entsymaattinen
Pf-Alb: kolorimetria
Pf-Prot: fotometrinen (biureettimenetelmä)
Pf-LD: kineettinen, fotometrinen mittaus
Pf-pH ja Pf-pHGluLa: happamuuden (pH) määritys potentiometrisellä sekä glukoosin ja laktaatin määritys amperometrisellä elektrodilla 
Pf-C3, Pf-C4 ja Pf-RF: immunoturbidometrinen
Pf-proBNP, Pf-CEA ja -CA15-3: elektrokemiluminesenssi
Pf-ACE: kineettinen fotometria
Pf-Solut
: automaattinen solulaskenta tai värjäämättömän näytteen kammiolaskenta
Pf-Diffi: automaattinen solulaskenta tai mikroskooppinen erittely MGG-värjäyksen avulla

Mikrobiologian ja patologian tutkimukset: ks. kyseiset ohjekirjasivut.

Tulos valmiina

Päivystysaikana analysoidaan Pf-Gluk, Pf-Prot, Pf-Alb, Pf-Kol, Pf-Trigly, Pf-Laktaat, Pf-LD, Pf-proBNP, Pf-pH, Pf-pHGluLa, Pf-C3, Pf-C4, Pf-RF, Pf-ACE, Pf-CEA, -CA15-3 ja Pf-Solut. Pyydettäessä tehdään päivystyksenä värjäys -TbEVi.

Tulkinta

Pleuraneste on transsudaattia, jos neste on syntynyt kapillaarien hydrostaattisen paineen nousun seurauksena tai plasman osmoottisen paineen laskun seurauksena. Eksudaattia syntyy kapillaarivaurion yhteydessä. Pleuraneste on eksudaattia esim. tulehduksissa sekä vamman ja maligniteettien yhteydessä.

  transsudaatti eksudaatti
Pf-Prot < 30 g/l > 30 g/l
Pf-Solut < 1000 x 106/l > 1000 x 106/l
Pf-Prot/S -Prot < 0.5 > 0.5
Pf-LD/P -LD < 0.6 > 0.6
Pf-LD (aikuisilla) < 293 U/l > 293 U/l

Pf-Trigly: Jos ductus thoracicuksen vaurion seurauksena maitiaisnestettä vuotaa keuhkopussiin, syntyneen kylothoraxin voi tunnistaa pleuranesteen triglyseridimäärityksellä (kylomikronit).

Erittelylaskennassa (Pf-Diffi) granulosyyttien osuus > 25% viittaa bakteeri-infektioon. Tuberkuloottinen pleuriitti on lymfosyyttivoittoinen. Laktaattipitoisuus yli 3 mmol/l viittaa bakteeritulehdukseen. Vähän suurentuneet pitoisuudet voivat olla epäspesifisiä. Pf-pH ja Pf-Gluk tutkitaan samanaikaisesti. Pf-pH, Pf-Gluk ja Pf-Laktaat voidaan tehdä samasta näytteestä verikaasuanalysaattorilla (Pf-pHGluLa). Matala pH yhdistettynä pieneen glukoosipitoisuuteen ja suureen LD-pitoisuuteen viittaa yleensä pleuran infektioon, maligniteettiin, reumaattiseen pleuriittiin tai ruokatorvivaurioon.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
1472 | Pf-Gluk Ei
2515 | Pf-Prot Ei
3340 | Pf-Alb Ei
3207 | Pf-Kol Ei
2771 | Pf-Trigly Ei
5072 | Pf-Laktaat Ei
2193 | Pf-LD Ei
6391 | Pf-proBNP Ei
5345 | Pf-pH Ei
10032 | Pf-pHGluLa Ei
3296 | Pf-C3 Ei
3298 | Pf-C4 Ei
23117 | Pf-RF Ei
3440 | Pf-ACE Ei
3655 | Pf-CEA Ei
6154 | -CA15-3 Ei
2657 | Pf-Solut Ei
3491 | Pu-BaktVi1 Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
4437 | -TbEVi Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
4076 | Pf-Syto Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
1472 | Pf-Gluk Ei
2515 | Pf-Prot Ei
3340 | Pf-Alb Ei
3207 | Pf-Kol Ei
2771 | Pf-Trigly Ei
5072 | Pf-Laktaat Ei
2193 | Pf-LD Ei
5345 | Pf-pH Ei
3296 | Pf-C3 Ei
3298 | Pf-C4 Ei
3440 | Pf-ACE Ei
3655 | Pf-CEA Ei
2657 | Pf-Solut Ei
3491 | Pu-BaktVi1 Ei
4437 | -TbEVi Ei
4076 | Pf-Syto Ei