Tulosta

Tutkimus:
TROPONIINI T, pikatesti

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
3.6.2022

23281 • B -TnT-PT

Johdanto

Troponiini on kolmesta alayksiköstä koostuva proteiinikompleksi, joka säätelee lihaksen supistumista. Troponiini T sitoo kompleksin tropomyosiinisäikeeseen, troponiini I inhiboi aktomyosiinin ATPaasia ja troponiini C puolestaan sitoo neljä kalsium-ionia säädellen siten säikeen supistumista. Sydänlihaksen troponiini I ja T poikkeavat rakenteeltaan muiden lihasten troponiineista niin paljon, että niitä vastaan tehdyt vasta-aineet ovat erittäin spesifisiä sydänlihakselle. TnT-pitoisuus kohoaa rintakipukohtauksen jälkeen, saavuttaa huippuarvonsa 12 – 16 tunnin kuluttua ja pysyy koholla jopa 14 vuorokautta.

Indikaatiot

Sydäninfarktin diagnostiikka.

Näyteastia

Litiumhepariiniputki 4 ml (ei geeliä)

Näyte

0.5 ml heparinisoitua suoniverta. Geeliputki ei sovellu tarkoitukseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia. Näytettä ei saa laittaa jääkaappiin eikä pakastaa.

Menetelmä

Roche Cobas h232 CARDIAC POC Troponin T

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Matalan riskin alue alle 50 ng/l

Testin kvantitatiivinen mittausalue on 40 – 2000 ng/l. Tulokset vastataan muodossa:

  • alle 40 ng/l
  • numeerinen tulos alueella 40 – 2000 ng/l
  • yli 2000 ng/l

Tulkinta

Infarktidiagnostiikassa kohonnut pitoisuus voidaan havaita jo 2 – 4 tunnin kuluttua rintakivun alkamisesta ja troponiini T soveltuu hitaan pitoisuuslaskun vuoksi myös ns. vanhojen infarktien toteamiseen. Menetelmä on spesifinen sydänlihaksen troponiini T:lle, joten mahdollinen luurankolihaksista peräisin oleva troponiini ei häiritse. Kohonneita arvoja ilmenee myös muissa tiloissa kuten sydämen vajaatoiminnassa, keuhkoemboliassa, kardiomyopatiassa, myokardiitissa, sydämen kontuusiossa ja kardiotoksista lääkitystä käytettäessä. Lisäksi munuaisten vajaatoiminnassa esiintyy yleisesti kohonneita pitoisuuksia johtuen troponiini T:n eliminaation häiriintymisestä.

Tutkimuksen B -TnT-PT herkkyys ja toistettavuus eivät ole yhtä hyviä kuin automatisoidun TnT-määrityksen (4532 P -TnT). Troponiinipitoisuus tulisi kuitenkin saada tarvittaessa tunnin kuluessa näytteenotosta, minkä vuoksi B -TnT-PT -tutkimusta käytetään osassa hoitoyksiköistä. Osoitustestin tulos ≥ 40 ng/l suositellaan varmistettavaksi P -TnT -tutkimuksella ja samoin tulos alle 40 ng/l aina, kun kliininen epäily sydänlihasiskemiasta on vahva. B -TnT-PT -tulos on suuntaa antava eikä tarjoa mahdollisuutta pitoisuusmuutoksen luotettavaan seurantaan.