Tulosta

Tutkimus:
KALSIUM, IONISOITUNUT

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
20.11.2015

2019 • S -Ca-Ion

Johdanto

Plasman kalsiumista on noin puolet vapaana (ionimuodossa), 40 % albumiiniin ja muihin valkuaisiin sitoutuneena ja 10 % kompleksoituneena. Koska fysiologisesti vaikuttava muoto on ionisoitunut kalsium, sitä tulisi teoreettisesti aina määrittää. Käytännössä ionisoituneen kalsiumin määrityksiä haittaa toistaiseksi menetelmän käsityövaltaisuus ja hankala vakioitavuus, minkä takia ne kannattaa keskittää tilanteisiin, joissa kokonaiskalsiumin määritys antaa virheellisen tuloksen potilaan kalsiumtasapainosta.

Indikaatiot

Kalsiumtasapainon ja kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely erityisesti munuaisten vajaatoiminnassa, happo-emästaseen häiriöissä ja tehohoidossa.

Näyte

Seeruminäyte: 4 ml verta vakuumitekniikalla geeliputkeen (näytteeseen ei saa päästä ilmaa, hiilidioksidivuoto alkalisoi näytteen). Näytteen annetaan hyytyä n. 30 min ja se sentrifugoidaan suljettuna mahdollisimman nopeasti viimeistään 2 h kuluttua näytteenotosta.  
Ihopistosnäyte: otetaan verikaasukapillaariin (sisältää balansoitua hepariinia). 
Ruiskunäyte: 1 ml verta erikoishepariiniruiskuun. Ruisku suljetaan tulpalla ja kuljetetaan jäissä laboratorioon.

HUOM! Tutkimus sisältyy myös useaan verikaasu- ja ionianalyysitutkimukseen vrt. kyseiset analyysit.
Ihopisto- ja ruiskunäyte eivät sovellu hajautettuun näytteenottoon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Seeruminäyte säilyy sentrifugoinnin jälkeen määrityskelpoisena 1 vrk huoneen lämmössä tai jääkaapissa.

Menetelmä

Ioniselektiivinen elektrodi

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli


Terveet aikuiset 1.20 – 1.35 mmol/l  (aktuaalisessa pH:ssa)
Raskauden lopulla 1.10 – 1.25 mmol/l

Lapset, alle 2 v

1.20 – 1.40 mmol/l
Vastasyntyneet  1.20 – 1.50 mmol/l

Tulkinta

Tulosten luotettavuuden arvioinnissa on katsottava näytteen pH:ta, joka ei saa olla alkalisempi kuin potilaan oletettava pH (epäily näyteputkesta tai -ruiskusta tapahtuneesta vuodosta). Ionisoituneen kalsiumin pitoisuus laskee 10 %, kun pH nousee 0.1 – 0.2 pH-yksikköä. Määrityksen tasoa seurataan ajoittain terveiden otoksella. Laskennallista S -Ca-Ion -tulosta vakioidussa pH:ssa (pH-korjattu Ca-Ion) voi käyttää hyväksi lähinnä kalsiumin infuusioita suunniteltaessa. Hypo- ja hyperkalsemiat: ks. Kalsium. Näytemuodoista seerumi on tarkin, jos näyte on saatu tiiviinä laboratorioon; ihopistosnäytteessä hiilidioksidivuotojen vaara on suurin.