Tulosta

Tutkimus:
ISONIATSIDI, OSOITUS

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
26.4.2022

3056 • U -INH-O

Johdanto

Isoniatsidi on Mycobacterium tuberculosis-infektion hoitoon käytettävä antimikrobinen lääke. Virtsanäytteestä tehtävällä kvalitatiivisella isoniatsidin osoitustestillä selvitellään potilaan hoitomyöntyvyyttä lääkkeen käytössä.

Indikaatiot

Isoniatsidin ja sen metaboliittien osoitus.

Potilaan esivalmistelu

Näytteeksi suositellaan puhtaasti laskettua virtsaa, joka on ollut 4 tuntia rakossa (ainakin 2 tuntia) ja otettu 10-12 h kuluessa edellisestä lääkeannoksesta.

Näyteastia

Keräysastia ja säilöntäaineeton virtsanäyteputki 10 ml

Näyte

Koko kertavirtsa sekoitetaan ja analysoitavaksi toimitetaan 3 – 8 ml näytettä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte pakastetaan heti näytteenoton jälkeen ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä

Kaasukromatografia-tandem-massaspektrometria (GC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta alihankintalaboratorioon.

Viiteväli

Tulos vastataan POS / NEG.

Tulkinta

Positiivinen tulos osoittaa lääkkeen käyttöä. Isoniatsidin metaboliassa on yksilöllistä vaihtelua. Testin herkkyys on paras, kun näyte on otettu 10-12 h kuluessa edellisestä lääkeannoksesta. Menetelmän cut-off 0.2 µg/ml.