Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIINI G, OLIGOKLONAALINEN (aivo-selkäydinnesteestä; isoelektrinen fokusointi)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
9.1.2019

6168 • Li-IgG-Oc

Johdanto

Selkäydinnesteen IgG:n alafraktioiden osoittamisella on merkitystä keskushermoston inflammaatiotilojen arvioinnissa.

Indikaatiot

MS-taudin ja keskushermoston inflammaatioiden tai infektioiden diagnostiikka.

Näyteastia

Tehdaspuhdas tai steriloitu muoviputki (3-10 ml) selkäydinnestettä varten ja

seerumigeeliputki (5/4 ml) saman aikaisesti otettua seeruminäytettä varten.

Näyte

1 ml kirkasta selkäydinnestettä sekä 1 ml erotettua seerumia, joka tutkitaan samalla menetelmällä tutkimuksen tulkinnan mahdollistamiseksi.

Tutkimuspyyntö tuottaa kaksi näyteputkitarraa: Li-IgG-Oc selkäydinnestenäytettä varten ja S -IgG-Oc seeruminäytettä varten.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Kirkasta, punasolutonta selkäydinnestettä (likvoria) ja erotettua seerumia voi säilyttää jääkaappilämpötilassa 3 vrk. Näytteet toimitetaan alihankintalaboratorioon kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
Selkäydinnestettä ei saa sentrifugoida tätä tutkimusta varten.

Menetelmä

Isoelektrinen fokusointi. Konsentroimaton likvor- ja samanaikaisesti otettu laimennettu seeruminäyte fraktioidaan rinnakkain isoelektrisellä fokusoinnilla agaroosigeelissä. Näytteiden IgG-pitoisuus on vakioitu. Immunoglobuliini G-vyöhykkeet visualisoidaan immunofiksaation jälkeisellä immunoperoksidaasivärjäyksellä.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Lisäksi ilmoitetaan likvorin IgG:n kokonaispitoisuus vastausyksikkönä mg/l.

Lausunnot luokitellaan seuraavasti:
 LK1 Normaali löydös, likvorin IgG polyklonaalista.
 LK2 Positiivinen löydös, likvorispesifejä
     oligoklonaalisia IgG-fraktioita.
 LK3 Positiivinen löydös, likvorispesifien
     oligoklonaalisten IgG-fraktioiden lisäksi myös
     seerumissa oligoklonaalisia fraktioita
     (keskushermoston ulkopuolinen tulehdus mukana).
 LK4 Negatiivinen löydös likvorin suhteen, vain
     yhteisiä oligoklonaalisia IgG-fraktioita
     seerumissa ja likvorissa. Sopii keskushermoston
     ulkopuoliseen tulehdusreaktioon.
 LK5 Negatiivinen löydös likvorin suhteen,
     korostunut IgG-fraktiosarja seerumissa ja likvorissa.
     Viittaa keskushermoston ulkopuoliseen
     monoklonaaliseen vasta-ainetuotantoon. 

Multippelissa skleroosissa (MS) ja muissa keskushermoston inflammaatiossa esiintyy immunoglobuliinien paikallista intratekaalista synteesiä. Tämä paikallinen immunoglobuliinituotto näkyy tutkimuksessa oligoklonaalisina immunoglobuliinifraktioina.

Isoelektrisellä fokusoinnilla todetaan likvorin oligoklonaalisia IgG-fraktioita yli 95 %:lla MS-potilaista. Oligoklonaalisia fraktioita esiintyy myös useissa keskushermoston infektioissa kuten subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti (SSPE), herpes- ja rubellaenkefaliitti, neurosyfilis ja neuroborrelioosi, joissa IgG-fraktiot sisältävät vasta-aineita tunnetulle mikrobille, toisin kuin MS:ssa, jossa antigeenit ovat tuntemattomia. Oligoklonaalisia IgG-fraktioita voi esiintyä myös mm. optikusneuriitissa, neurosarkoidoosissa ja LED:ssä, AIDS:ssa, Guillain-Barren syndroomassa ja muissa polyneuropatioissa, ja joskus muissakin neurologisissa taudeissa, jos tilaan liittyy tällöin inflammaatio. MS-taudissa positiivinen tulos edellyttää vähintään kahta selvää erillistä, vain likvorissa esiintyvää IgG-fraktiota, tavallisimmin alkalisella tai neutraalilla pH-alueella. Käytännössä oligoklonaalisia fraktioita on yleensä selvästi enemmän (8-30 kpl).