Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIINI G, OLIGOKLONAALINEN (aivo-selkäydinneste; isoelektrinen fokusointi)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
23.1.2023

6168 • Li-IgG-Oc

Johdanto

Aivo-selkäydinnesteen immunoglobuliini G:n alafraktioiden osoittamisella on merkitystä keskushermoston inflammaatiotilojen arvioinnissa. Multippelissa skleroosissa (MS) ja muissa keskushermoston inflammaatiossa esiintyy immunoglobuliinien paikallista intratekaalista synteesiä. Tämä paikallinen tuotanto ilmenee oligoklonaalisina immunoglobuliinifraktioina.  Sellaiset oligoklonaaliset fraktiot, jotka esiintyvät ainoastaan aivo-selkäydinnesteessä, ovat keskushermostolöydöksen kannalta merkitseviä.

Indikaatiot

MS-taudin ja muiden keskushermoston inflammaatioiden diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tähän tutkimukseen sisältyvät seerumi- ja likvornäyte, jotka molemmat tarvitaan tutkimuksen tulkintaa varten. Likvorin ja seerumin tulee olla samaan aikaan otettuja (max. 3 pv ero sallitaan). 

Näyteastia

Tehdaspuhdas tai steriloitu muoviputki (3-10 ml) selkäydinnestettä varten ja

seerumigeeliputki (5/4 ml) saman aikaisesti otettua seeruminäytettä varten.

Näyte

1 ml kirkasta selkäydinnestettä sekä 1 ml erotettua seerumia, joka tutkitaan samalla menetelmällä tutkimuksen tulkinnan mahdollistamiseksi.

Tutkimuspyyntö tuottaa kaksi näyteputkitarraa: Li-IgG-Oc selkäydinnestenäytettä varten ja S -IgG-Oc seeruminäytettä varten.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Kirkasta, punasolutonta selkäydinnestettä (likvoria) ja erotettua seerumia voi säilyttää jääkaappilämpötilassa 3 vrk. Näytteet toimitetaan alihankintalaboratorioon kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
Selkäydinnestettä ei saa sentrifugoida tätä tutkimusta varten.

Menetelmä

Isoelektrinen fokusointi. Konsentroimaton likvor- ja samanaikaisesti otettu laimennettu seeruminäyte fraktioidaan rinnakkain isoelektrisellä fokusoinnilla agaroosigeelissä. Näytteiden IgG-pitoisuus on vakioitu. Immunoglobuliini G-vyöhykkeet visualisoidaan immunofiksaation jälkeisellä immunoperoksidaasivärjäyksellä.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Lisäksi ilmoitetaan likvorin IgG:n kokonaispitoisuus vastausyksikkönä mg/l.

Lausunnot luokitellaan seuraavasti:
LK1 Normaali löydös, likvorin IgG polyklonaalista.
LK2 Positiivinen löydös, likvorispesifejä oligoklonaalisia IgG-fraktioita.
LK3 Positiivinen löydös, likvorispesifien oligoklonaalisten IgG-fraktioiden lisäksi myös seerumissa oligoklonaalisia fraktioita (keskushermoston ulkopuolinen tulehdus mukana).
LK4 Negatiivinen löydös likvorin suhteen, vain yhteisiä oligoklonaalisia IgG-fraktioita seerumissa ja likvorissa. Sopii keskushermoston ulkopuoliseen tulehdusreaktioon.
LK5 Negatiivinen löydös likvorin suhteen, korostunut IgG-fraktiosarja seerumissa ja likvorissa. Viittaa keskushermoston ulkopuoliseen monoklonaaliseen vasta-ainetuotantoon.

Isoelektrisellä fokusoinnilla todetaan likvorin oligoklonaalisia IgG-fraktioita yli 95 %:lla MS-potilaista. Oligoklonaalisia fraktioita esiintyy myös useissa keskushermoston infektioissa kuten subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti (SSPE), herpes- ja rubellaenkefaliitti, neurosyfilis ja neuroborrelioosi, joissa IgG-fraktiot sisältävät vasta-aineita tunnetulle mikrobille, toisin kuin MS:ssa, jossa antigeenit ovat tuntemattomia. Oligoklonaalisia IgG-fraktioita voi esiintyä myös mm. optikusneuriitissa, neurosarkoidoosissa ja LED:ssä, AIDS:ssa, Guillain-Barren syndroomassa ja muissa polyneuropatioissa, ja joskus muissakin neurologisissa taudeissa, jos tilaan liittyy tällöin inflammaatio. MS-taudissa positiivinen tulos edellyttää vähintään kahta selvää erillistä, vain likvorissa esiintyvää IgG-fraktiota, tavallisimmin alkalisella tai neutraalilla pH-alueella. Käytännössä oligoklonaalisia fraktioita on yleensä selvästi enemmän (8-30 kpl). 

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Huslab