Tulosta

Tutkimus:
LYMFOSYYTIT, ERITTELY
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia

Päivitetty:
1.12.2022

2275 • B -LyDiff

13088 • Bl-CD4/CD8

Johdanto

Ihmisen lymfosyytit voidaan jakaa kolmeen pääpopulaatioon niiden biologisen tehtävän ja pinta-antigeeni-ilmentymän perusteella: T-lymfosyytit, B-lymfosyytit ja NK-solut. Lymfosyyttipopulaatioiden erittelemiseksi verinäytettä inkuboidaan yhdessä fluorokromeilla leimattujen vasta-aineiden kanssa. Inkuboinnin aikana vasta-aineet sitoutuvat spesifisesti lymfosyyttien pinta-antigeeneihin. Leimattu näyte ohjataan nestevirrassa näytekammioon. Näytekammiossa näyte virtaa valonsäteeseen partikkeli kerrallaan. Näytteeseen kohdistetun valon sironta ja fluoresenssisignaalit analysoidaan. Lymfosyyttipopulaatioiden erittelyä käytetään yleisesti HIV-infektioiden seurantaan. HIV-infektiossa CD4-positiivisten lymfosyyttien määrä alenee huomattavasti taudin edetessä.

Indikaatiot

HIV-infektio ja sen seuranta. Primaaristen ja eräiden sekundaaristen immunovajavuustilojen diagnostiikka ja seuranta.  Lymfoproliferatiivista tautia epäiltäessä tulee pyytää tutkimus: 3744 B-HemaFc Immunofenotyypitys, veritauti.

Huom! Jos leukosyyttitaso alle 0,3 x 109/l, tutkimusta ei tehdä ellei asiasta erityistilanteissa sovita laboratorion kanssa erikseen.

Näyteastia

B-LyDiffi:  EDTA-putki (K2) 5/3 ml

Bl-CD4/CD8-tutkimus:  EDTA-putki (K2) 7/6 ml

Näyte

B-LyDiff-tutkimus: 3 ml EDTA-verta.

Bl-CD4/CD8-tutkimus:  7 ml:n EDTA-putkellista bronkoalveolaarihuuhtelunestettä, mimini 5 ml (BAL-neste).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään huoneenlämmössä ja toimitetaan mahdollisimman pian laboratorioon (mikäli potilaalla on todettu voimakas kylmäagglutiniiini, näyte lähetetään +37ºC lämpötilassa). TAYS:n ulkopuolelta EDTA-verinäyte voidaan lähettää postitse, mikäli se on perillä laboratoriossa näytteenottoa seuraavana aamuna. BAL-näytteen tulee olla perillä laboratoriossa näytteenottopäivän aikana. Perjantaisin kaikkien näytteiden tulee olla perillä laboratoriossa viimeistään klo 12.
HUOM! EI KYLMÄSÄILYTYSTÄ!

Menetelmä

Virtaussytometria

Tulos valmiina

Tutkimus tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Tulos on valmiina samana tai seuraavana päivänä.

Viiteväli

Perifeerisen veren
lymfosyyttien normaalijakauma
aikuisilla:
Lyhenne     
(% luvut)
  %          Lyhenne     
(abs.arvot)
x109/l      
T-Solut (CD3+) Ly-CD3 58-83 B-CD3 0.86 – 2.67
Auttaja-T-solut
(CD3+/CD4+)
Ly-CD4 31 – 62 B-CD4 0.49 – 1.73
Estäjä-T-solut
(CD3+/CD8+)
Ly-CD8 10-38 B-CD8 0.16 – 1.07
Auttaja ja estäjä solujen
suhde (CD4/CD8)
Ly-CD4/CD8

suhde:

0.8 – 3.7

Kaksoisnegatiiviset T-solut
CD3+/CD4-/CD8-
LyCD4-8- < 7%
Kaksoispositiiviset T-solut
CD3+/CD4+/CD8+
LyCD4+8+ <  7%
B-solut (CD19+) Ly-CD19 6 – 24 B-CD19 0.07 – 0.56
NK-solut
(CD3-/CD16+/CD56+)
Ly-CD16/56 5- 30 B-CD16/56 0.11 – 0.68

 

Lisätiedot

CD3+/CD4+/CD8+ ja/tai CD3+/CD4-/CD8- solujen osuus ilmoitetaan vain jos niitä on >7 %. Tutkimuksella ei välttämättä löydy kaikki em. tapaukset.