Tulosta

Tutkimus:
LIHAKSEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4057 • M -PAD

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Keski-Suomi:
Tampereen Neuromuskulaaripatologian laboratorio p. 03 311 74769
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325
Tulkintaan liittyvät kysymykset oyl Sanna Huovinen 050 4301841

Pirkanmaa:
Neuromuskulaaripatologian laboratorio p. 03 311 74769
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325
Tulkintaan liittyvät kysymykset oyl Sanna Huovinen 050 4301841

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581
Tulkintaan liittyvät kysymykset oyl Sanna Huovinen 050 4301841

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838
Tulkintaan liittyvät kysymykset oyl Sanna Huovinen 050 4301841

Indikaatiot

Epäily neuromuskulaaritaudista.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriotutkimuksista (esim. S-CK) ja neurofysiologisista löydöksistä sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Pirkanmaa:
Näytteenotosta on ilmoitettava etukäteen neuromuskulaaripatologian laboratorioon, puh. (03) 311 74769.
HUOM! Näytteen tulee olla laboratoriossa viimeistään klo 14.30, sillä kyseessä on tuorenäyte.

Kanta-Häme:
Näytteenotosta on ilmoitettava etukäteen, viimeistään näytteenottoa edeltävänä päivänä, patologian laboratorioon. Puh. (03) 629 2148.
Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava. 
HUOM! Näytteen on oltava laboratoriossa viimeistään klo 12.30 jotta se saadaan lähetettyä Tampereelle käsiteltäväksi. 

Päijät-Häme:
Näytteenotosta on ilmoitettava etukäteen, viimeistään näytteenottoa edeltävänä päivänä, patologian laboratorioon. Puh. (03) 819 2439
Myös näytteenoton peruuntumisesta on ilmoitettava. 
HUOM! Näytteen on oltava laboratoriossa viimeistään klo 10:00 jotta se saadaan lähetettyä Tampereelle käsiteltäväksi.

Muista sairaaloista: näytteenotosta sovittava Tampereen laboratorion kanssa ja sovittava logistiikasta.


Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen patologian laboratorio: Muistattehan ilmoittaa saapuneesta näytteestä neuromuskulaaripatologian laboratorioon, puh. (03) 311 74769.

Näyteastia

Keittosuolalla (NaCl) kostutettu sideharsotaitos.

Näyte

Lihasnäytteenä optimaalinen on  noin 10 x 5 x 5 mm kirurginen pala tai 4-5 konkotomiapalaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Näyte toimitetaan patologian laboratorioon välittömästi keittosuolaliuoksella kostutetussa harsotaitoksessa, mahdollisimman pian, viimeistään 1-2 tunnin kuluessa näytteenotosta. Näytepurkki ympäröidään esim. jääkaappilämpötilassa olleilla kylmäpakkauksilla ja kuljetetaan kylmäkuljetuslaukussa. Jos näytettä kuljetetaan bussissa tai taksilla talvella, pakkaukseen on syytä merkitä ”EI SAA JÄÄTYÄ”. Jos tämä menettely ei ole mahdollinen, näyte voidaan lähettää myös jäädytettynä ja hiilihappojäihin pakattuna. Tarkempia jäädytysohjeita voi kysyä laboratoriosta.

Kanta-Häme, Pohjanmaa ja Päijät-Häme:
Näyte toimitetaan välittömästi patologian laboratorioon NaCl kostutetussa harsotaitoksessa.

Fiksaatio

Tuorenäyte. 

Menetelmä

Jääleikemenetelmä. Suurista lihasnäytteistä valmistetaan lisäksi parafiinileikkeet. Lihasnäytteen tutkimuskokonaisuus sisältää aina lihasnäytteen jäädytyksen, perusvärjäykset ja 5 immunohistokemiallista värjäystä sekä näiden lausunnon. Tutkimuskokonaisuus sisältää EM-blokkivalmiuden.

Tekotiheys

Arkipäivisin 2-3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

30 vuorokauden kuluessa. Lihastautien selvittely voi vaatia monipuolisia tekniikoita ja genetiikkaa, diagnoosikokonaisuus voi kestää sen takia kuukausia ja sisältää useita lausuntoja.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Lihastaudit johtuvat usein geneettisistä poikkeavuuksista ja ilmenevät monimuotoisina lihasten ja lihasten ja hermojen yhteistoiminnan toimintahäiriöinä. Diagnoosin asettaminen vaatii useiden tulosparametrien yhteensovittamista. Nykyään tunnetaan kymmenien geenien spesifejä vaurioita, joille on oma varmentava DNA-testi olemassa. Tutkimuksen perushinnan lisäksi laskutetaan tehtävät immunohistokemialliset värjäykset, sekä elektoronimikroskopiablokkivalmius.

Virhelähteet

Tärkeimmät virhelähteet ovat preanalyyttisiä, kudoksen käsittelyyn ja kuljetukseen liittyviä. Pikainen kuljetus laboratorioon on keskeinen tulkittavuutta parantava tekijä.