Tulosta

Tutkimus:
AIVO-SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Päivitetty:
5.4.2024

1470 • Li-Gluk

2186 • Li-Laktaat

2514 • Li-Prot

15001 • Li-Vara

Varanäyte, tarvittaessa pyydetään samanaikaisesti 15000 S -Vara

2655 • Li-Solut

Sisältää Li-Diffin, jos Li-Leuk on yli 20 x 10E6/l

1190 • Li-Blastit

1154 • Li-BaktVi

4059 • Li-Syto

Likvorin irtosolututkimus (patologia)

23052 • Li-MikrNhO

Indikaatiot

Suositeltavat tutkimukset voidaan ryhmitellä seuraavasti:

Infektioepäily: Li-Solut, Li-BaktVi, Li-MikrNhO, Li-Laktaat, Li-Prot, (Li-Gluk)
Li-Diffi lasketaan automaattisesti, jos Li-leukosyyttejä on yli 20 x 106/l. Li-Gluk-tutkimuksia kannattaa pyytää poikkeustapauksissa, esim. tuberkuloosiepäilyissä.

Vuotoepäily: Li-Solut, Li-Prot, (Li-Spektri)
Solut voidaan laskea tarvittaessa kolmesta peräkkäisestä putkesta, jolloin pystytään erottamaan näytteenottoon liittyvä artefaktavuoto likvoritilassa olevasta verestä. Li-Spektriä käytetään pienen vuodon toteamiseen (kuvantamismenetelmän tulos negatiivinen). Mahdolliset ylimääräiset putket tulee merkitä selvästi.

Muut epäilyt ja seuranta:
Lääkäri erittelee pyynnöt (ks. Taulukko 1), kun kysymyksenasettelu on perusvaihtoehdoista poikkeava.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Likvorin irtosolututkimuspyyntö tarvitsee näytteenottoindikaation ja kysymyksenasettelun, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Potilaan esivalmistelu

Pistoalueen desinfektio on suoritettava huolellisesti ihokontaminaation välttämiseksi.

Näyteastia

Jos mahdollista, suositellaan hukkaputken (0.5 ml eli n. 8 tippaa) ottamista ennen varsinaisia näyteputkia.

Mikrobiologian tutkimukset(Li-BaktVi) 1 tippa huoneenlämpöiseen tioglykolaattiputkeen ja vähintään 0.5 ml tehdaspuhtaaseen putkeen. Lisäksi voidaan ottaa värjäystä varten tippa likvoria objektilasille (tarkemmat ohjeet ks. Bakteeri, viljely selkäydinnesteestä). 
(Li-MikrNhO) tehdaspuhtaaseen putkeen vähintään 0.2 ml.

Kemian tutkimukset: (Li-Gluk, Li-Laktaat ja Li-Prot) likvoriputki

Hematologian tutkimukset: (Li-Solut ja Li-Blastit) likvoriputki

Patologian tutkimukset: Li-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme): Selkäydinnesteen sytologisille soluille tarkoitettu näyteputki (putkessa 2 ml 96 % etanolia fiksatiivinä).

Patologian tutkimukset: Li-Syto (Keski-Suomi): Ks. paikallisen patologian laboratorion ohjeistus.

Näyte

Minimitilavuutta sovelletaan pieniin lapsiin tai kun normaalitilavuutta ei saada.

Putki 1: Li-BaktVi, sisältää värjäyksen
Tutkimusta Li-BaktVi varten likvoria otetaan 1 tippa huoneenlämpöiseen tioglykolaattiputkeen ja vähintään 0.5 ml (8 tippaa) tehdaspuhtaaseen putkeen.
(Lisäksi voidaan ottaa värjäystä varten tippa likvoria objektilasille).

Putki 2: Li-MikrNhO
Tutkimusta varten likvoria otetaan tehdaspuhtaaseen putkeen 0.5 ml (minimi 0.2 ml).

Putki 3: Li-Gluk, Li-Laktaat, Li-Prot
Suositeltava tilavuus 1 ml (16 tippaa), minimitilavuus 0.5 ml (8 tippaa). 

Putki 4: Li-Solut, Li-Blastit
Suositeltava tilavuus 1 ml (16 tippaa), minimitilavuus 0.5 ml (8 tippaa). 

Mahdolliset lisä-/erikoisputket
Li-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): 3 ml näytettä. Likvori lisätään erikoisputkeen, jossa on valmiina 2 ml 96% etanolifiksatiivia. Mahdollisesta makroskooppisesta artefaktaverestä on mainittava lähetteessä.
Li-Syto (Keski-Suomi): ks. paikallisen laboratorion ohjeistus

Erityistutkimusten näyteputket ja vaaditut tilavuudet on tarkistettava erikseen, ks. Taulukko 1.

Jokaisessa putkessa tulee olla potilaan tunnistetiedot, hoitoyksikkö, päivämäärä, kellonaika ja pyydetyt tutkimukset.


Taulukko 1.
Selkäydinnestetutkimuksissa käytettäviä lisä- ja erikoisputkia:

Atk-n:o Lyhenne Tutkimuksen nimi Tilavuus Minimi Huomautuksia
1828 -CrneAg Cryptococcus neoformans, antigeeni 1 ml 0.5 ml  
3508 Pu-SienVi Sieni, viljely (syväsieniviljely) 1 ml 0.5 ml Sis. värjäyksen
4437 -TbEVi Mycobacterium, erikoisviljely 1 ml 0.5 ml Sis. värjäyksen
4490 -TbNhO Mycobacterium Tuberculosis, nukleiinihappo (kval) 1 ml 1 ml  
4359  -CMVNh Cytomegalo virus, nukleiinihappo, kvantitatiivinen 1 ml 1 ml  
1730 -ToxoNhO Toxoplasma, nukleiinihapon osoittaminen 1 ml 0.5 ml Otettava omaan putkeen
4404 Li-HSVNhO Herpes simplex virus, nukleiinihappo (kval) 1 ml 0.5 ml  
3975 Li-BorrAb Borrelia, vasta-aineet 1 ml 0.5 ml S

4813

-HIVAgAb HIV, antigeeni ja vasta-aineet 1 ml 0.5 ml  
3450 Li-IgG-Ind Immunoglobuliini G, indeksi 0.5 ml 0.5 ml P
3290 Li-IgG/Alb Immunoglobuliini G:n ja albumiinin suhde 0.5 ml 0.5 ml  
2287 Li-LZM Lysotsyymi 1 ml 1 ml Otettava omaan putkeen
15001 Li-Vara Varanäyte 1 ml 1 ml S
6168  Li-IgG-Oc Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen (isoelektrinen fokusointi) 1 ml 1 ml

S, (likvorin tulee olla kirkasta tähän tutkimukseen)

Otettava omaan putkeen

3661 Li-ADA Adenosiinideaminaasi 1 ml 0.5 ml Otettava omaan putkeen
3426 Li-ACE Angiotensiini-1-konvertaasi 1 ml 0.5 ml Otettava omaan putkeen
14809 Li-Alzheim Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiainetutkimukset 2.5 ml 2.5 ml 2.5 ml:n polypropyleeniputki
2664 Li-Spektri

Spektri (320 – 650 nm)

1 ml 1 ml Punainen putki tai folioon kääritty putki. Tutkimus tehdään viimeisenä otetusta putkesta.
6236 Li-HemaFc Immunofenotyypitys, veritauti 5 ml 1 ml Transfix-putki

Lyhenteet: P = samanaikainen plasmanäyte; S = samanaikainen seeruminäyte 1 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet toimitetaan viipymättä laboratorioon.

Li-Solut ja Li-Blastit: Solut alkavat hajota jo puolen tunnin kuluessa näytteenotosta. Näyte toimitetaan välittömästi näytteenoton jälkeen laboratorioon huoneenlämmössä. Jotta näytteen vastausviivettä voidaan arvioida, tulee näyteputkesta käydä ilmi todellinen näytteenottoaika (merkittävä käsin tarraan, ellei tarraan tulostunut aika pidä paikkaansa). Näyte säilyy huoneenlämmössä 1-2 tuntia.

Li-Laktaat: Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, jos se saadaan putkipostilla tai muutoin toimitettua analysoitavaksi heti näytteenoton jälkeen. Näyte säilyy 1 vrk jääkaappilämpötilassa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Mikrobiologiset näytteet: Li-BaktVi säilytetään + 35°C:ssa ennen lähettämistä ja ne eivät saa kuljetuksen aikana jäähtyä alle huoneenlämpötilan. Pyyntötarrat liimataan tioglykolaattiputken yläosaan (neste ei saa peittyä). (Objektilasin säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä).
Li-MikrNhO: Näyte tulee toimittaa välittömästi laboratorioon. Tarvittaessa näyte säilyy analyysikelpoisena 12 tuntia huoneenlämmössä ja 7 vrk jääkaappilämpötilassa.

Muut tutkimukset kts. tutkimuskohtaiset ohjeet.

Päijät-Häme: Mikrobiologiset ja Tampereen keskuslaboratoriossa analysoitavat näytteet lähetetään seuraavan mahdollisen kuljetuksen mukana Tampereelle. Arkisin kuljetukset Tampereen keskuslaboratorioon klo 11:00 ja 15:00, viikonloppuisin klo 11:00.

Tulos valmiina

Kts. tutkimuskohtaiset ohjeet

Viiteväli

Li-Gluk: 2,2 – 4,2 mmol/l. Bakteerimeningiitissä likvorin glukoosipitoisuus yleensä laskee noin puoleen normaalista (alle 30 – 40 % plasmapitoisuudesta), purulentissa meningiitissä jopa lähelle nollatasoa.

Li-Laktaat: alle 2,7 mmol/l. Tutkimuksella pyritään erottelemaan bakteeri- ja virusperäistä meningiittiä. Laktaattipitoisuus nousee valtaosassa bakteerimeningiiteistä. Tulkintarajana virus- ja bakteerimeningiittien välillä on 3 – 4 mmol/l, jota suuremmat arvot viittaavat bakteerimeningiittiin.

Li-Prot: Viiteväli on iästä riippuva, ks. erillinen tutkimusohje 2514 Li-Prot.

Li-Eryt: 0-1 x 106/l. Likvorin punasolupitoisuus pysyy samana perättäisissä näytteissä, jos verta vuotaa likvortilaan. Artefaktavuodossa punasolupitoisuus laskee.

Li-Leuk: Vastasyntyneillä (0 – 7 vrk ikäiset) 0-30 x 106/l, yli 7 vrk ikäiset 0 – 5 x 106/l. Suurempi määrä viittaa infektioon, ellei punasoluja ole yli 2000 x 106/l. Leukosytoosi yli 500 x 106/l viittaa bakteerimeningiittiin.

Li-Diffi: Tutkimus tehdään, kun Li-Leuk on yli 20 x 106/l. Tulokset ilmoitetaan %-osuutena tumallisista soluista. Neutrofiilien lisääntyminen likvorissa viittaa bakteeriperäiseen meningiittiin ja lymfosyyttien lisääntyminen virus- tai tuberkuloottiseen meningiittiin.

Muut tutkimukset: kts. tutkimuskohtaiset ohjeet.