Tulosta

Tutkimus:
AIVO-SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Kemia, Mikrobiologia, Patologia

Käyttöönottopäivä:
1.9.2022

1470 • Li-Gluk

2186 • Li-Laktaat

2514 • Li-Prot

15001 • Li-Vara

Varanäyte, tarvittaessa pyydetään samanaikaisesti 15000 S -Vara

2655 • Li-Solut

Sisältää Li-Diffin, jos Li-Leuk on yli 20 x 10E6/l

1190 • Li-Blastit

1154 • Li-BaktVi

4059 • Li-Syto

Likvorin irtosolututkimus (patologia)

1470 • Li-Gluk

2186 • Li-Laktaat

2514 • Li-Prot

15001 • Li-Vara

Varanäyte, tarvittaessa pyydetään samanaikaisesti 15000 S -Vara

2655 • Li-Solut

Sisältää Li-Diffin, jos Li-Leuk on yli 20 x 10E6/l

1190 • Li-Blastit

1154 • Li-BaktVi

4059 • Li-Syto

Likvorin irtosolututkimus (patologia)

Indikaatiot

Suositeltavat tutkimukset voidaan ryhmitellä seuraavasti:

1. Seulonta: Li-Solut, Li-Prot
Seulontatyyppisiä tilanteita ovat esim. röntgentutkimusten yhteydessä otetut likvorinäytteet tai päivystysaikaiset lievät oireistot.

2. Infektioepäily: Li-Solut, Li-BaktVi, Li-Laktaat, Li-Prot, (Li-Gluk)
Li-Diffi lasketaan automaattisesti, jos Li-leukosyyttejä on yli 20 x 106/l. Li-Gluk-tutkimuksia kannattaa pyytää poikkeustapauksissa, esim. tuberkuloosiepäilyissä.

3. Vuotoepäily: Li-Solut, Li-Prot, (Li-Spektri)
Solut voidaan laskea tarvittaessa kolmesta peräkkäisestä putkesta, jolloin pystytään erottamaan näytteenottoon liittyvä artefaktavuoto likvoritilassa olevasta verestä. Li-Spektriä käytetään pienen vuodon toteamiseen (kuvantamismenetelmän tulos negatiivinen). Mahdolliset ylimääräiset putket tulee merkitä selvästi.

4. Muut epäilyt ja seuranta:
Lääkäri erittelee pyynnöt (ks. Taulukko 1), kun kysymyksenasettelu on perusvaihtoehdoista poikkeava.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Likvorin irtosolututkimuspyyntö tarvitsee näytteenottoindikaation ja kysymyksenasettelun, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Potilaan esivalmistelu

Pistoalueen desinfektio on suoritettava huolellisesti ihokontaminaation välttämiseksi.

Näyteastia

Kemian tutkimukset: (Li-Gluk, Li-Laktaat ja Li-Prot) likvoriputki (2. putki)

Hematologian tutkimukset: (Li-Solut ja Li-Blastit) likvoriputki (3. putki)

Mikrobiologian tutkimukset: (Li-BaktVi) likvoriputki (1. putki) 1 tippa huoneenlämpöiseen tioglykolaattiputkeen ja vähintään 0.5 ml tehdaspuhtaaseen putkeen. Lisäksi voidaan ottaa värjäystä varten tippa likvoria objektilasille (tarkemmat ohjeet ks. Bakteeri, viljely selkäydinnesteestä). 
(Li-MikNhO) tehdaspuhtaaseen putkeen vähintään 0.2 ml.

Patologian tutkimukset: Li-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme): Selkäydinnesteen sytologisille soluille tarkoitettu näyteputki (putkessa 2 ml 96 % etanolia fiksatiivinä).

Patologian tutkimukset: Li-Syto (Keski-Suomi): Ks. paikallisen patologian laboratorion ohjeistus.

Näyte

 
Minimitilavuutta sovelletaan pieniin lapsiin tai kun normaalitilavuutta ei saada.

1. Putki 1 (Li-BaktVi, sisältää värjäyksen ja Li-MikNhO)
Tutkimusta Li-BaktVi varten likvoria otetaan 1 tippa huoneenlämpöiseen tioglykolaattiputkeen ja vähintään 0.5 ml tehdaspuhtaaseen putkeen.
(Lisäksi voidaan ottaa värjäystä varten tippa likvoria objektilasille).

Päijät-Häme: Tutkimusta Li-MikNhO varten likvoria otetaan lisäksi tehdaspuhtaaseen putkeen 0.5 ml (minimi 0.2 ml).

2. Putki 2 (Li-Gluk, Li-Laktaat, Li-Prot)
Suositeltava tilavuus 1 ml (16 tippaa), minimitilavuus 0.5 ml (8 tippaa). Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, jos se saadaan putkipostilla tai muutoin toimitettua analysoitavaksi heti näytteenoton jälkeen.

3. Putki 3 (Li-Solut, Li-Blastit)
Suositeltava tilavuus 1 ml (16 tippaa), minimitilavuus 0.5 ml (8 tippaa). Näyte toimitetaan tutkittavaksi välittömästi näytteenoton jälkeen huoneenlämmössä (solut alkavat hajota jo puolen tunnin kuluttua näytteenotosta). Näyte säilyy huoneenlämmössä 1-2 tuntia.

4. Mahdolliset lisä-/erikoisputket
Li-Syto (Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme): 3 ml näytettä. Likvori lisätään erikoisputkeen, jossa on valmiina 2 ml 96% etanolifiksatiivia. Mahdollisesta makroskooppisesta artefaktaverestä on mainittava lähetteessä.
Li-Syto (Keski-Suomi): ks. paikallisen laboratorion ohjeistus

Erityistutkimusten näyteputket ja vaaditut tilavuudet on tarkistettava erikseen, ks. Taulukko 1.

Jokaisessa putkessa tulee olla potilaan tunnistetiedot, hoitoyksikkö, putken ottojärjestys, päivämäärä, kellonaika ja pyydetyt tutkimukset.


Taulukko 1.
Selkäydinnestetutkimuksissa käytettävät lisä- ja erikoisputket:

Atk-n:o Lyhenne Tutkimuksen nimi Tilavuus Minimi Huomautuksia Putkijärj.
1828 -CrneAg Cryptococcus neoformans, antigeeni 1 ml 0.5 ml   1
3508 Pu-SienVi Sieni, viljely (syväsieniviljely) 1 ml 0.5 ml Sis. värjäyksen 1
4437 -TbEVi Mycobacterium, erikoisviljely 1 ml 0.5 ml Sis. värjäyksen 1
4490 -TbNhO Mycobacterium Tuberculosis, nukleiinihappo (kval) 1 ml 1 ml   1
2975 -VirVi Virus, viljely 2 ml 1.5 ml   1
1715 -CMVNh Cytomegalo virus, nukleiinihappo, kvantitatiivinen 1 ml 1 ml   1
1730 -ToxoNhO Toxoplasma, nukleiinihapon osoittaminen 1 ml 0.5 ml   2
4404 Li-HSVNhO Herpes simplex virus, nukleiinihappo (kval) 1 ml 0.5 ml   2
3975 Li-BorrAb Borrelia, vasta-aineet 1 ml 0.5 ml S 2
4407 Li-HSVAb Herpes simplex virus, vasta-aineet 1 ml 0.3 ml S 2

4813

-HIVAgAb HIV, antigeeni ja vasta-aineet 1 ml 0.5 ml   2
4749 Li-CMVAb Cytomegalo virus, vasta-aineet 1 ml 0.5 ml S 2
3450 Li-IgGInd Immunoglobuliini G, indeksi 0.5 ml 0.3 ml S 2
2287 Li-LZM Lysotsyymi 2 ml 1 ml   3
15001 Li-Vara Varanäyte 2 ml 1 ml S 4
6168  Li-IgG-Oc Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen (isoelektrinen fokusointi) 1 ml 1 ml S, (likvorin tulee olla kirkasta tähän tutkimukseen) 5
3661 Li-ADA Adenosiinideaminaasi 0.5 ml 0.5 ml   6
3426 Li-ACE Angiotensiini-1-konvertaasi 1 ml 0.5 ml   6
2664 Li-Spektri Spektri (320 – 650 nm) 1 ml 0.5 ml punainen putki tai folioon kääritty putki 7
6236 Li-HemaFc Immunofenotyypitys, veritauti 5 ml 1 ml Transfix-putki  

Lyhenteet: P = samanaikainen plasmanäyte; S = samanaikainen seeruminäyte 1 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

TAYS:n näytteet toimitetaan viipymättä Tampereen keskuslaboratorion näytteiden vastaanottoon. Päivystysaikana on syytä ilmoittaa näytteistä kemian laboratorion päivystäjille, p. 03 311 76536.

Hatanpään ja Kanta-Hämeen keskussairaalasta bakteriologiset näytteet lähetetään päiväaikaan mahdollisimman pian näytteenotosta Tampereen keskuslaboratorioon:
– arkipäivisin ma – pe klo 7.30 – 16.00, näytteestä ilmoitetaan märkäviljelyihin, p. 03 311 76552
– lauantaisin klo 7.30 – 15.00, näytteestä ilmoitetaan mikrobiologian päivystäjälle, p. 03 311 76571
– sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10.00 – 14.00, näytteestä ilmoitetaan mikrobiologian päivystäjälle, p. 03 311 76571
Iltaisin tai kun nopea kuljetus ei ole mahdollista, bakteriologisia näytteitä inkuboidaan + 35°C:ssa ennen lähettämistä.

Keski-Suomen keskussairaalassa näytteet toimitetaan viipymättä näytteiden vastaanottoon. Päivystysaikana on syytä ilmoittaa näytteistä laboratorion päivystäjälle, p. 014 269 1552

Li-Solut: Solut alkavat hajota jo puolen tunnin kuluessa näytteenotosta. Näyte toimitetaan välittömästi näytteenoton jälkeen laboratorioon huoneenlämmössä. Jotta näytteen vastausviivettä voidaan arvioida, tulee näyteputkesta käydä ilmi todellinen näytteenottoaika (merkittävä käsin tarraan, ellei tarraan tulostunut aika pidä paikkaansa).

Mikrobiologiset näytteet säilytetään + 35°C:ssa ennen lähettämistä ja ne eivät saa kuljetuksen aikana jäähtyä alle huoneenlämpötilan. Pyyntötarrat liimataan tioglykolaattiputken yläosaan (neste ei saa peittyä). (Objektilasin säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä).

Menetelmä

Li-Gluk ja Li-Laktaat: Entsymaattinen
Li-Prot
: Fotometria (biureettimenetelmä)
Li-Solut: Värjäämättömän näytteen kammiolaskenta. Veristen tai runsassoluisten näytteiden laskennassa voidaan käyttää myös automatisoitua solulaskentaa. Vastauksena ilmoitetaan Li-Eryt ja Li-Leuk. Mikäli Li-Leuk on yli 20 x 106/l, tehdään automaattisesti ilman eri pyyntöä erittelylaskenta (Li-Diffi).
Li-Diffi: Automatisoitu solulaskenta tai mikroskooppinen erittely. Erittelylaskennassa leukosyytit jaetaan kypsiin neutrofiilisiin ja eosinofiilisiin granulosyytteihin (Li-Neut+Eo), mononukleaarisiin soluihin (Li-Mononuk, joihin lasketaan lymfosyytit, monosyytit, makrofagit, blastit) sekä mahdollisiin muihin havattuihin soluihin (Li-MuutSol). Tulokset ilmoitetaan %-osuutena tumallisista soluista.
Li-Blastit: Mikroskooppinen erittely MGG-värjäyksen avulla

Mikrobiologian ja patologian tutkimukset: ks. kyseiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Päivystystutkimuksena likvorista tehdään Li-Prot, Li-Laktaat (ja Li-Gluk) sekä Li-Solut (sis. Li-Diffi). Hätätapauksissa erikseen pyydettäessä tehdään myös Li-BaktVr. Muut selkäydinnesteen perustutkimukset tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin.

Viiteväli

Li-Gluk: 2.2 – 4.2 mmol/l. Bakteerimeningiitissä likvorin glukoosipitoisuus yleensä laskee noin puoleen normaalista (alle 30 – 40 % plasmapitoisuudesta), purulentissa meningiitissä jopa lähelle nollatasoa.

Li-Laktaat: alle 2.7 mmol/l. Tutkimuksella pyritään erottelemaan bakteeri- ja virusperäistä meningiittiä. Laktaattipitoisuus nousee valtaosassa bakteerimeningiiteistä. Tulkintarajana virus- ja bakteerimeningiittien välillä on 3 – 4 mmol/l, jota suuremmat arvot viittaavat bakteerimeningiittiin.

Li-Prot: Viiteväli on iästä riippuva, ks. erillinen tutkimusohje 2514 Li-Prot.

Li-Eryt: 0-1 x 106/l. Likvorin punasolupitoisuus pysyy samana perättäisissä näytteissä, jos verta vuotaa likvortilaan. Artefaktavuodossa punasolupitoisuus laskee.

Li-Leuk: vastasyntyneillä (0 – 7 vrk ikäiset) 0-30 x 106/l, yli 7 vrk ikäiset 0 – 5 x 106/l. Suurempi määrä viittaa infektioon, ellei punasoluja ole yli 2000 x 106/l. Leukosytoosi yli 500 x 106/l viittaa bakteerimeningiittiin.

Li-Diffi: Tutkimus tehdään, kun Li-Leuk on yli 20 x 106/l. Tulokset ilmoitetaan %-osuutena tumallisista soluista. Neutrofiilien lisääntyminen likvorissa viittaa bakteeriperäiseen meningiittiin ja lymfosyyttien lisääntyminen virus- tai tuberkuloottiseen meningiittiin.

Tulkinta

Patologian tutkimuksista annetaan lausunto.

Virhelähteet

Potilaan paastoamattomuus saattaa kemiallisissa analyyseissa vaikuttaa määritetyn aineen pitoisuuteen. Kuljetusviive vähentää laktaattipitoisuutta sekä huonontaa solujen säilymistä, minkä takia näyte on toimitettava viipymättä laboratorioon (jotta kuljetusviivettä voidaan arvioida, tulee näytteestä käydä ilmi todellinen näytteenottoaika)

Lisätiedot

Päiväaikaisia tutkimuksia (kuten Li-Prot, Li-IgG-Oc ja Li-IgG-Ind) voidaan pyytää myös päivystysaikaan otetuista näytteistä, jolloin näyte analysoidaan myöhemmin.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
1470 | Li-Gluk Ei
2186 | Li-Laktaat Ei
2514 | Li-Prot Ei
15001 | Li-Vara Ei
2655 | Li-Solut Ei
1190 | Li-Blastit Ei
1154 | Li-BaktVi Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
4059 | Li-Syto Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä
1470 | Li-Gluk Ei
2186 | Li-Laktaat Ei
2514 | Li-Prot Ei
15001 | Li-Vara Ei
2655 | Li-Solut Ei
1190 | Li-Blastit Ei
1154 | Li-BaktVi Ei
4059 | Li-Syto Ei