Tulosta

Tutkimus:
SITRULLIINIPEPTIDI, VASTA-AINEET

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
29.1.2024

4744 • S -CCPAb

Indikaatiot

Nivelreuman diagnostiikka

Näyteastia

seerumigeeliputki 5ml

Näyte

0.5 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Fluoro-entsyymi-immunologinen menetelmä

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

Viiden arkipäivän kuluessa. 

Viiteväli

Negatiivinen alle 7 kU/l
Raja-arvo 7 kU/l – 10kU/l
Positiivinen yli 10 kU/l

Tulkinta

Nivelreumaan liittyy useita autovasta-aineita, joista yleisimmin käytetty on reumafaktori (RF). Reumafaktori ei kuitenkaan ole reumalle spesifinen. Syklistä sitrulliinipeptidiä vastaan kohdistuvat vasta-aineet ovat osoittautuneet erittäin spesifisiksi (> 90%) ja herkiksi (50-90%) nivelreumalle. Vasta-aineita todetaan usein jo ennen kliinistä diagnoosia ja joidenkin tutkimusten mukaan ne ennustavat vaikeampaa taudin kulkua. CCPAb (=ACPA)  on mukana yhtenä serologisena luokittelukriteerinä ACR:n  (American college of rheumatology) laatimassa nivelreuman luokittelussa vuodelta 2010.