Tulosta

Tutkimus:
PROTEIINI, kerta- ja vuorokausivirtsa
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
29.3.2023

2513 • dU-Prot

2519 • U -Prot

4712 • U -ProKre

Johdanto

Proteiinia erittyy normaalisti virtsaan hyvin vähäisiä määriä, kun glomerulussuodoksessa todettavat proteiinit reabsorpoidaan lähes täydellisesti tubuluksissa. Vuorokausivirtsassa on proteiinia tavallisesti alle 0.10 g, josta suurin osa muodostuu albumiinista ja muut seerumin proteiinit kuten immunoglobuliinit ovat selvästi pienemmässä roolissa. Lisääntynyttä valkuaisvirtsaisuutta voi esiintyä mm. munuaisten eriasteisissa toimintahäiriöissä ja tulehduksissa, virtsatieinfektioissa ja virtsateiden kasvainten yhteydessä. Myös suurien proteiinimäärien vapautuminen verenkiertoon saattaa johtaa munuaisten reabsorptiokyvyn ylittymiseen. Proteinurian puuttuminen ei sulje pois vakavaa munuaissairautta.

Indikaatiot

Proteinurian diagnosointi ja seuranta.

Näyteastia

dU-Prot, U-Prot ja U -ProKre: keräysastia / tehdaspuhdas muoviputki 4 ml

Näyte

dU-Prot: 1 ml (- 4 ml) vuorokausivirtsaa. Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Virtsa sekoitetaan ja tilavuus mitataan. Analysoitavaksi lähetetään 4 ml:n putki. 

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: Putkitarraan tulee merkitä keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä ja kellonaika minuuttien tarkkuudella sekä keräysvirtsan tilavuus.

Päijät-Häme: Virtsamäärä kirjataan Lifecareen, keräysaikaa ei kirjata.

Keski-Suomi: Osasto kirjaa virtsamäärän WeblabClinicaliin, tai merkitsee sen lisätieto -tarraan, joka liimataan näyteputkeen pyyntötarran kanssa. Jos virtsamäärä on kirjattu lisätietotarraan, laboratorio kirjaa sen Multilabiin. Laboratoriossa mitattu virtsamäärä kirjataan Multilabiin. Keräysaikaa ei kirjata.

Pohjanmaa: Tutkimustarraan kirjoitetaan vrk-virtsan keräysaika ja kokonaismäärä. 

U -Prot ja U -ProKre: 1 ml (- 4 ml) kertavirtsaa. Suositeltavin näyte on aamun ensimmäinen virtsa kokonaisuudessaan. Koko kertavirtsa sekoitetaan ja analysoitavaksi lähetetään 4 ml:n putki vakuumisti täytettynä.
Lapset U -ProKre: näytteeksi käy tarvittaessa keskisuihkunäyte, näytemäärä vähintään 1 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Fotometrinen

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä.

Viiteväli

U -Prot alle 0.10 g/l
dU-Prot            

alle 0.15 g

U -ProKre on U -Prot jaettuna U -Krea -tuloksella ja yksikkö g/mol.

alle 6 kk ≤ 80 g/mol
6 kk – alle 12 kk ≤ 60 g/mol
1 v ≤ 45 g/mol
2 – 3 v ≤ 30 g/mol
yli 3 v ≤ 20 g/mol

Tulkinta

Proteiinieritys virtsaan voi lisääntyä munuaisperäisestä tai munuaisten ulkopuolisesta syystä ja osiltaan näiden yhteisvaikutuksesta. Renaalisessa proteinuriassa glomerulusten läpäisevyys proteiineille on suurentunut tai tubulusten proteiinien reabsorptiokyky heikentynyt. Tubulusten reabsorptiokapasiteetti voi myös ylittyä esim. myelooman, hemolyysin tai lihasvaurion aiheuttamien veren suurien proteiinimäärien seurauksena, jolloin proteinurian syy on prerenaalinen. Postrenaalista proteinuriaa esiintyy pääsääntöisesti alempien virtsateiden tulehdusten ja kasvainten yhteydessä.

Voimakkaan fyysisen rasituksen, tulehdustautien ja kuumeen yhteydessä saattaa joskus ohimenevästi ilmetä lisääntynyttä proteiinieritystä virtsaan. Ortostaattisessa proteinuriassa proteiinia todetaan virtsassa poikkeavassa määrin pystyasennossa, mutta ei makuuasennossa ja tämän selvittelyyn käytetään tutkimusta 3663 cU-Prot.

Virhelähteet

Määritystä häiritsevät hemoglobiini sekä lääkeaineista erityisesti levodopa terapeuttisena pitoisuutena. Kelatiinipohjaiset plasmakorvikkeet nostavat virheellisesti virtsan proteiinipitoisuutta.