Tulosta

Tutkimus:
MAGNESIUM
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
3.2.2022

4601 • P -Mg

2299 • dU-Mg

2305 • U -Mg

9616 • U -MgKre

Johdanto

Magnesium on elimistön tärkeä mineraaliaine, josta puolet on luustossa ja lähes puolet intrasellulaaritilassa. Plasman magnesiumsisältö on magnesiumin kokonaismäärään verrattuna hyvin vähäinen ja siirtyminen intrasellulaaritilasta ekstrasellulaaritilaan ja päinvastoin on nopeaa. Näin plasman magnesiumpitoisuus ei aina anna luotettavaa kuvaa elimistön magnesiumvarastoista. Elimistön magnesiumtasapainoa säätelevät absorptio suolesta ja eritys munuaisten kautta. Dietaarisesta magnesiumista imeytyy noin kolmannes. Ylimäärä erittyy virtsaan.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimus 9616 U -MgKre ei ole tilattava tutkimus Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä.

Näyteastia

P -Mg: Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

dU-Mg, U -Mg ja U -MgKre: keräysastia / tehdaspuhdas muoviputki 4 ml

Näyte

P -Mg: 1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa, ei hemolyysiä.

dU-Mg: 1 ml (- 4 ml) vuorokausivirtsaa. Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Vuorokausivirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja pH säädetään tasolle 1 ennen määritystä. Analysoitavaksi lähetetään 4 ml:n putki. Määritys voidaan tehdä myös näytteestä, johon on keräyksen aikana lisätty säilöntäaineeksi 6 mol/l suolahappoa.

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: Putkitarraan tulee merkitä keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä ja kellonaika minuuttien tarkkuudella sekä keräysvirtsan tilavuus.

Päijät-Häme: Virtsamäärä kirjataan Lifecareen, keräysaikaa ei kirjata.

Keski-Suomi: Osasto kirjaa virtsamäärän WeblabClinicaliin, tai merkitsee sen lisätieto -tarraan, joka liimataan näyteputkeen pyyntötarran kanssa. Jos virtsamäärä on kirjattu lisätietotarraan, laboratorio kirjaa sen Multilabiin. Laboratoriossa mitattu virtsamäärä kirjataan Multilabiin. Keräysaikaa ei kirjata.

U -Mg ja U -MgKre: 1 ml (- 4 ml) kertavirtsaa. Koko kertavirtsa sekoitetaan ja analysoitavaksi lähetetään 4 ml:n putki vakuumisti täytettynä.
Lapset U -MgKre: näytteeksi käy tarvittaessa myös keskisuihkuvirtsanäyte, miniminäytemäärä 1 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Plasmanäyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa. Virtsanäyte säilyy 3 vrk huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Kolorimetrinen määritys

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä.

Viiteväli

P -Mg  
alle 1 kk 0.50 -1.1 mmol/l
1 – 2 kk 0.60 – 1.0 mmol/l
3 kk – 17 v    0.70 – 1.0 mmol/l
≥ 18 v 0.71 – 0.94 mmol/l
   
dU-Mg  
naiset 3 – 7 mmol
miehet 3 – 9 mmol

Kertavirtsasta määritetyille magnesiumille (2305 U -Mg) ja kreatiniiniin suhteutetulle magnesiumille (9616 U -MgKre) ei ole viitearvoja.

Tulkinta

P -Mg: Hypomagnesemiaa voi esiintyä malnutrition ja suoliston sairauksien sekä toimintahäiriöiden yhteydessä (esim. colitis ulcerosa, enteriitit, suoliresektion jälkitila, malabsorptio, pitkäaikainen ripuli, rasvaripuli). Diureetit (paitsi kaliumia säästävät) ja alkoholi lisäävät magnesiumin eritystä virtsaan ja synnyttävät siten hypomagnesemiaa. Hyperaldosteronismin, hypoparatyreoidismin, diabeteksen, Bartterin syndrooman, aminoglykosidihoidon, luuston voimakkaan resynteesin, tubulaarisen asidoosin ja tubulusvaurioiden yhteydessä tavataan hypomagnesemiaa. Suonensisäisen ravitsemuksen aikana hypomagnesemia kehittyy helposti, ellei magnesiumsubstituutiota ole.

Hypermagnesemiaa voi esiintyä metabolisessa asidoosissa ja joskus munuaisinsuffisienssipotilailla, etenkin magnesiumpitoisen antasidihoidon aikana.

dU-Mg: Runsaan magnesiumin saannin aikana virtsaan erittyvä magnesium lisääntyy, puutteen aikana se taas vähenee. Hyperkalsemia ja diureetit lisäävät virtsan magnesiumpitoisuutta, samoin runsas natriumin eritys.