Tulosta

Tutkimus:
ALBUMIININ JA KREATINIININ SUHDE (virtsa)

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
30.11.2023

4511 • U -AlbKre

Johdanto

Diabeettisen nefropatian varhaisvaihetta on tavallisesti tutkittu yövirtsaan erittyneen albumiinin perusteella. Diabeettisen nefropatian varhaisseulontaan voidaan käyttää aamun ensimmäisestä kertanäytteestä määritetyn albumiinin ja kreatiniinin suhdetta. Tutkimusta käytetään myös epäiltäessä pre-eklampsiaa, jolloin se vastataan päivystyksellisesti ja sovelletaan erikseen sovittua korkeampaa viiterajaa.

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian seulonta. Pre-eklampsian diagnostiikka.

Potilaan esivalmistelu

Edellisenä iltana vältettävä kovaa fyysistä rasitusta. Näytteeksi suositellaan aamun ensimmäistä virtsaa, jotta vältetään rasituksen tai pystyasennon aiheuttama proteinuria. Kuukautisten tai virtsatieinfektion aikana näytettä ei tule ottaa.

Potilasohje: Albumiinin ja kreatiniinin suhde virtsasta.

Näyteastia

Säilöntäaineeton vakuumiputki 5 ml

Näyte

Aamun ensimmäisestä virtsasta otetaan keskisuihkunäyte astiaan. Analysoitavaksi lähetetään 5 ml:n putki vakuumisti täytettynä (aikuiset vähintään 2 ml ja lapset 1 ml).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 2 vrk huoneenlämmössä ja 6 päivää jääkaappilämpötilassa, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (saa pakastaa vain kerran).

Menetelmä

Albumiinimääritys on immunoturbidometrinen ja kreatiniinimääritys on entsymaattinen.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin ja tarvittaessa päivystyksenä.

Viiteväli

≥ 17 v: alle 3 mg/mmol

Tulkinta

Suhde alle 3 mg/mmol on normaali, väli 3 – 30 mg/mmol merkitsee lisääntynyttä albuminuriaa ja yli 30 mg/mmol selvästi lisääntynyttä albuminuriaa. (Diabeteksen munuaistauti: Käypä hoito -suositus, 2020)

Raskaudenaikaisen kohonneen verenpaineen NICE (National Institute for Health and Care Excellence) -ohjeistuksessa normaalirajaksi määriteltiin alle 8 mg/mmol, joka on Suomessa vakiintumaton. (Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia: Käypä hoito -suositus, 2021)

Virhelähteet

Tilapäistä proteinuriaa voi joskus esiintyä terveilläkin henkilöillä esim. palelemisen, voimakkaan fyysisen rasituksen tai akuutin infektion aiheuttaman kuumeen seurauksena. Ortostaattisessa proteinuriassa valkuaisaineita erittyy virtsaan henkilön ollessa pystyasennossa mutta ei makuulla. Runsas nesteen nauttiminen laimentaa virtsan albumiinipitoisuutta.

Merkittävästi poikkeava kehon ja/tai lihaksiston koko, runsaasti lihaa tai kasviksia sisältävä ruokavalio sekä ravintolisänä käytetty kreatiini vaikuttavat virtsan kreatiniinipitoisuuteen, mikä tulee huomioida myös albumiinin ja kreatiniinin suhteen tulkinnassa. Kreatiniinin eritys ei ole riippuvainen diureesista, mutta todettu kreatiniinipitoisuus muuttuu virtsamäärän mukaan.

Lisätiedot

U -Alb pitoisuuksilla alle 3 mg/l ja yli 4400 mg/l myös U -AlbKre vastataan muodossa alle tai yli saadun jakotuloksen. Suhdelaskennassa käytetään tällöin mittausalueen alittavilla virtsan albumiinipitoisuuksilla tulosta 3 mg/l ja mittausalueen ylittävillä pitoisuuksilla tulosta 4400 mg/l.

Kirjallisuusviitteet
Diabeteksen munuaistauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020.

NICE guideline. Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. Published: 25 June 2019.

Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia. Käypä hoito -suositus.Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021.