Tulosta

Tutkimus:
ALBUMIININ JA KREATINIININ SUHDE (virtsa)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
25.1.2021

4511 • U -AlbKre

Johdanto

Diabeettisen nefropatian varhaisvaihetta on tavallisesti tutkittu yövirtsaan erittyneen albumiinin perusteella. Diabeettisen nefropatian varhaisseulontaan voidaan käyttää aamun ensimmäisestä kertanäytteestä määritetyn albumiinin ja kreatiniinin suhdetta. Tällöin cU-Alb tehdään tarvittaessa jatkotutkimuksena suhdemäärityksestä saadun tuloksen perusteella.

Indikaatiot

Diabeettisen nefropatian seulonta.

Potilaan esivalmistelu

Edellisenä iltana vältettävä kovaa fyysistä rasitusta. Näytteeksi suositellaan aamun ensimmäistä virtsaa, jotta vältetään rasituksen tai pystyasennon aiheuttama proteinuria. Kuukautisten tai virtsatieinfektion aikana näytettä ei tule ottaa.

Potilasohje: Albumiinin ja kreatiniinin suhde virtsasta.

Näyteastia

Säilöntäaineeton muoviputki 5/4 ml

Näyte

Aamun ensimmäisestä virtsasta otetaan keskisuihkunäyte astiaan. Analysoitavaksi lähetetään 5 ml:n putki vakuumisti täytettynä.
Miniminäytemäärä: aikuiset 2 ml, lapset 1 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy viikon jääkaapissa.

Menetelmä

Albumiinimääritys on immunoturbidometrinen ja kreatiniinimääritys on entsymaattinen.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

Alle 2.3 mg/mmol

Tulkinta

Omaan vuoden 2008 aineistoon perustuva seulontaraja on 2.3 mg/mmol. Jos AlbKrea -suhde on yli seulontarajan, suositellaan mikroalbuminurian varmistamiseen cU-Alb -määritystä.

Diabeettisesta nefropatiasta 22.8.2007 julkaistussa Käypä hoito -suosituksessa mikroalbuminurian konsensusraja naisille on 3.5 mg/mmol ja miehille 2.5 mg/mmol. Mikroalbuminuriassa albumiinin ja kreatiniinin suhde on naisilla 3.5 – 35 mg/mmol ja miehillä 2.5 – 25 mg/mmol. Proteinuriassa U -AlbKre on naisilla yli 35 mg/mmol ja miehillä yli 25 mg/mmol.

Virhelähteet

Tilapäistä proteinuriaa voi joskus esiintyä terveilläkin henkilöillä esim. palelemisen, voimakkaan fyysisen rasituksen tai akuutin infektion aiheuttaman kuumeen seurauksena. Ortostaattisessa proteinuriassa valkuaisaineita erittyy virtsaan henkilön ollessa pystyasennossa mutta ei makuulla. Runsas nesteen nauttiminen laimentaa virtsan albumiinipitoisuutta.

Merkittävästi poikkeava kehon ja/tai lihaksiston koko, runsaasti lihaa tai kasviksia sisältävä ruokavalio sekä ravintolisänä käytetty kreatiini vaikuttavat virtsan kreatiniinipitoisuuteen, mikä tulee huomioida myös albumiinin ja kreatiniinin suhteen tulkinnassa. Kreatiniinin eritys ei ole riippuvainen diureesista, mutta todettu kreatiniinipitoisuus muuttuu virtsamäärän mukaan.

Lisätiedot

U -Alb pitoisuuksilla alle 3 mg/l ja yli 4400 mg/l myös U -AlbKre vastataan muodossa alle tai yli saadun jakotuloksen. Suhdelaskennassa käytetään tällöin mittausalueen alittavilla virtsan albumiinipitoisuuksilla tulosta 3 mg/l ja mittausalueen ylittävillä pitoisuuksilla tulosta 4400 mg/l.