Tulosta

Tutkimus:
KUPARI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
20.6.2023

6598 • P -Cu

2169 • dU-Cu

Johdanto

Kupari on hivenaine, joka imeytyy ravinnosta vähäisessä määrin ohutsuolessa ja on verenkierrossa sitoutuneena albumiiniin ja keruloplasmiiniin. Suurin osa ravinnon kuparista poistuu kuitenkin elimistöstä imeytymättä ulosteiden mukana.

Indikaatiot

Epäily kupariaineenvaihdunnan häiriöstä. Kuparialtistuksen seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/-vuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näytteenottoaika ja työvuoron päättymisaika merkitään pyyntöön.

Näyteastia

P -Cu: Näyte tulee ottaa hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun NH Trace Elements Sodium Heparin -putkeen 7/6 ml ottojärjestyksessä viimeisenä.
Jos näytteenoton yhteydessä ei tule muita näytteitä, otetaan yksi ylimääräinen veriputki (ns. hukkaputki), jotta ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat ennen varsinaista näytteenottoa.

dU-CuVuorokausivirtsa voidaan kerätä tehdaspuhtaaseen muoviastiaan. Näyte lähetetään näyteastiassa laboratorioon mitattavaksi.

Näyte

P -Cu: 1 ml (vähintään 0.3 ml) Na-hepariiniplasmaa. Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian. 1 ml plasmaa siirretään puhtaalla Pasteur-kertakäyttöpipetillä valkoiseen ns. hukkaputkeen (Vacuette 454001).

dU-Cu: Vuorokausivirtsa kerätään tehdaspuhtaaseen virtsankeräysastiaan. Keräyksen jälkeen vuorokausivirtsa sekoitetaan, sen tilavuus mitataan ja virtsasta otetaan 10 ml näyte hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun kuljetusputkeen. Vuorokausivirtsan määrä merkitään näytepyyntötarraan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

P -Cu: Erotettu plasma säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

dU-Cu: Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja lähetetään huoneenlämmössä seuraavana arkipäivänä.

Menetelmä

P -Cu: Spektrofotometria (PHOT)

dU-Cu:
Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Tulos valmiina

P -Cu: Viikon kuluessa.

dU-Cu: Noin kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

P -Cu:      
lapset alle 4 kk 1.4 – 7.2 µmol/l
  alle 4 kk, ennenaikaisesti syntyneet    2.7 – 6.9 µmol/l
  4 kk – 6 kk  3.9 – 17.3 µmol/l
  7 – 11 kk 7.9 – 20.5 µmol/l
  1 – 5 v 12.6 – 23.6 µmol/l
  6 – 9 v 13.2 – 21.4 µmol/l
  10 – 13 v 12.6 – 19.0 µmol/l
  14 – 19 v 10.1 – 18.4 µmol/l
miehet  ≥ 20 v 8.8 – 17.5 µmol/l
naiset ≥ 20 v 10.7 – 26.6 µmol/l
  estrogeenikorvaushoidon aikana  15.7 – 31.5 µmol/l
       
dU-Cu: alle 0.94 µmol/vrk    

Tulkinta

Plasman kuparipitoisuutta voivat kohottaa useat sairaudet ja estrogeenihoito. Wilsonin taudissa (hepatolentikulaarinen degeneraatio) kuparin ja sen kantajaproteiinin keruloplasmiinin plasmapitoisuudet laskevat, kuparin eritys sappeen vähenee ja virtsaan vastaavasti lisääntyy. Myös proteiinin menetystilat (nefroosi, enteropatia) voivat alentaa plasman kuparitasoa.

Työperäinen kuparialtistuminen tapahtuu hengitysteiden kautta ja aiheuttaa metallikuumetta. Äkillisen myrkytyksen oireita ovat oksentelu, ripuli ja vatsakipu.

Virhelähteet

Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät mittausta aiheuttaen virheellisen korkean kuparituloksen. 

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6598 | P -Cu Ei
2169 | dU-Cu Ei