Tulosta

Tutkimus:
KUPARI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
20.8.2019

2170 • P -Cu

2169 • dU-Cu

Johdanto

Kupari on hivenaine, joka imeytyy ravinnosta vähäisessä määrin ohutsuolessa ja on verenkierrossa sitoutuneena albumiiniin ja keruloplasmiiniin. Suurin osa ravinnon kuparista poistuu kuitenkin elimistöstä imeytymättä ulosteiden mukana.

Indikaatiot

Epäily kupariaineenvaihdunnan häiriöstä. Kuparialtistuksen seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen / työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näytteenottoaika ja työvuoron päättymisaika merkitään pyyntöön.

Näyteastia

P -Cu: Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta niin, että ihon pistoskohta ja neula huuhtoutuvat. Näytteiden ottoon käytetään erityisesti hivenaineanalyyseihin tarkoitettuja (NH Trace Elements Sodium Heparin) hepariiniputkia 7/6 ml.

dU-CuVuorokausivirtsa kerätään happopestyyn virtsankeräysastiaan. Näyte lähetetään happopestyssä näyteastiassa laboratorioon mitattavaksi.

Näyte

P -Cu: 1 ml Na-hepariiniplasmaa. Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian. 1 ml plasmaa siirretään puhtaalla Pasteur-kertakäyttöpipetillä valkoiseen ns. hukkaputkeen (Vacuette 454001). Lähetettävän plasman minimimäärä on 0.3 ml.

dU-Cu: Vuorokausivirtsa kerätään happopestyyn virtsankeräysastiaan. Keräyksen jälkeen vuorokausivirtsa sekoitetaan, sen tilavuus mitataan ja virtsasta otetaan 10 ml näyte happopestyyn näyteputkeen/ -pulloon. Vuorokausivirtsan määrä merkitään näytepyyntötarraan.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

P -Cu: Erotettu plasma säilyy viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

dU-Cu: Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Näyteputki lähetetään huoneenlämmössä.

Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja lähetetään huoneenlämmössä seuraavana arkipäivänä.

Menetelmä

P -Cu: Spektrofotometria (PHOT)

dU-Cu:
Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Tulos valmiina

P -Cu: Viikon kuluessa.

dU-Cu: Noin kahden viikon kuluessa.

Viiteväli

P -Cu:      
lapset alle 4 kk 1.4 – 7.2 µmol/l
  alle 4 kk, ennenaikaisesti syntyneet    2.7 – 6.9 µmol/l
  4 kk – 6 kk  3.9 – 17.3 µmol/l
  7 – 11 kk 7.9 – 20.5 µmol/l
  1 – 5 v 12.6 – 23.6 µmol/l
  6 – 9 v 13.2 – 21.4 µmol/l
  10 – 13 v 12.6 – 19.0 µmol/l
  14 – 19 v 10.1 – 18.4 µmol/l
miehet  ≥ 20 v 8.8 – 17.5 µmol/l
naiset ≥ 20 v 10.7 – 26.6 µmol/l
  estrogeenikorvaushoidon aikana  15.7 – 31.5 µmol/l
       
dU-Cu: altistumattomat alle 0.94 µmol/vrk
  selvästi kohonnut taso yli 1.57 µmol/vrk

Tulkinta

Plasman kuparipitoisuutta voivat kohottaa useat sairaudet ja estrogeenihoito. Wilsonin taudissa (hepatolentikulaarinen degeneraatio) kuparin ja sen kantajaproteiinin keruloplasmiinin plasmapitoisuudet laskevat, kuparin eritys sappeen vähenee ja virtsaan vastaavasti lisääntyy. Myös proteiinin menetystilat (nefroosi, enteropatia) voivat alentaa plasman kuparitasoa.

Työperäinen kuparialtistuminen tapahtuu hengitysteiden kautta ja aiheuttaa metallikuumetta. Äkillisen myrkytyksen oireita ovat oksentelu, ripuli ja vatsakipu.

Virhelähteet

Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät mittausta aiheuttaen virheellisen korkean kuparituloksen. 

Lisätiedot

Entiset viitevälit 19.8.2019 asti:

P -Cu:      
lapset alle 6 kk 3.10 – 11.00 µmol/l
  6 kk – 5 v   14.20 – 30.00 µmol/l
  6 – 11 v 12.60 – 25.20 µmol/l
       
tytöt/ naiset  12 – 59 v 12.60 – 24.40 µmol/l
  ≥ 60 v 13.40 – 30.00 µmol/l
       
pojat/ miehet  12  -59 v 11.00 – 22.00 µmol/l
  ≥ 60 v 13.40 – 26.80 µmol/l
       
dU-Cu: altistumattomat alle 0.94 µmol/vrk
  selvästi kohonnut taso yli 1.57 µmol/vrk