Tulosta

Tutkimus:
ANTITROMBIINI III
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Kemia

Käyttöönottopäivä:
23.3.2020

1103 • P -AT3

Pääkaupunkiseudun hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa ja 24/7 tutkimuksena Tampereella ja Hämeenlinnassa

4377 • P -AT3-Ag

Pääkaupunkiseudun hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa

Johdanto

Antitrombiini syntetisoidaan maksassa ja se on plasman tärkein fysiologinen antikoagulantti. Se inhiboi trombiinia ja useita muita hyytymistekijöitä muodostamalla niiden kanssa inaktiivisen kompleksin. Hepariinin antikoagulanttivaikutus perustuu siihen, että se nopeuttaa antitrombiinin reaktiota substraattinsa kanssa. Antitrombiinivajaus on laskimotukoksen vaaratekijä. Perinnöllinen antitrombiinivajaus jaetaan kahteen alatyyppiin. Tyypin 1 vajauksessa proteiinin synteesi on alentunut, joten sekä antigeenin määrä että aktiivisuus ovat alentuneet. Tyypin 2 vajauksessa antigeenin määrä on normaali, mutta aktiivisuus on alentunut.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18.

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

P -AT3: Perinnöllisen ja hankinnaisen antitrombiini III:n vajauksen epäily (esim. DIC). Antitrombiinikorvaushoidon seuranta. Maksan toiminnan selvittely, kun potilaalla on esim. oraalinen antikoagulanttihoito, eikä tromboplastiiniaikaa voi käyttää.

P -AT3-Ag: Perinnöllisen antitrombiinin vajauksen luokittelu.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

P -AT3 24/7 -tuotanto: Sähköinen pyyntö, ei erillistä lähetettä.

P -AT3 ja P -AT3-Ag (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio): Sähköinen pyyntö tai Hemostaasitutkimuslähete. Tarvittavat esitietokysymykset löytyvät lähetteeltä. P -AT3 on myös osatutkimuksena Tromboositaipumuksen selvittelyssä. Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköt käyttävät 4025 P -Trombot -pyyntöä myös silloin, kun P -AT3 halutaan pyytää erikseen ei-kiireellisenä, diagnostisena tutkimuksena. Hemostaasilaboratorion lääkäri valitsee tutkimuksen esitietojen perusteella.

Potilaan esivalmistelu

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin. Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, dabigatraani) sekä sen mahdollinen päättymispäivä. Perinnöllistä antitrombiinivajausta ei suositella tutkittavaksi hepariinihoidon aikana, vaikka normaali tulos poissulkee vajauksen. Jos potilaan antikoaguloiminen ei kuitenkaan onnistu tavalliseen tapaan hepariinilla, suositellaan antitrombiinin tutkimista jo akuutissa tukosvaiheessa.

Katso myös kohta Virhelähteet.

Näyteastia

P -AT3 24/7 -tuotanto: Lisäaineeton hukkaputki 5/4 ml ja Hyytymistekijäputki 9NC /natriumsitraatti 3,2% / 0,109 M, 5/2,7 ml

P -AT3 ja P -AT3-Ag (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio)Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

P -AT3 24/7 -tuotanto:

Poisheitettävä hukkaputki: 4 ml verta lisäaineettomaan hukkaputkeen tai 2,7 ml verta sitraattiputkeen

Varsinainen näyte: 2,7 ml verta sitraattiputkeen

P -AT3 ja P -AT3-Ag (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio):

Katso fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

P -AT3 24/7 tuotanto: Näyte säilyy kokoverenä näytteenottoputkessa 6 h ja erotettu plasma 3 vrk huoneenlämmössä.

P -AT3 ja P -AT3-Ag (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio): Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

P -AT3: Hepariinikofaktoriaktiivisuusmääritys fotometrisesti

P -AT3-Ag: Laurellin raketti-immunoelektroforeesi 

Tulos valmiina

P -AT3 24/7 -tuotanto: Päivystystutkimus Tampereen keskuslaboratoriossa ja Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan laboratoriossa

P -AT3 (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio): 2 viikkoa, ellei muuta sovita

P -AT3-Ag: 2 -3 kuukautta 

 

Viiteväli

P -AT3 24/7 -tuotanto80 – 120 %

P -AT3 (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio): 87 – 111 % (aikuiset)

P -AT3-Ag:  78 – 120 % (aikuiset)
 

Tulkinta

Toistetusti normaalia pienempi antitrombiiniaktiivisuus ilman sekundaarista syytä ja tukokset itsellä ja lähisuvussa viittaavat perinnölliseen antitrombiinivajaukseen. Vajauksen tyypin luokitteluun käytetään lisäksi antitrombiinin pitoisuusmääritystä (P -AT3-Ag). Tyypin 1 vajauksessa antitrombiinin aktiivisuus ja pitoisuus ovat alentuneet (synteesi alentunut). Tyypin 2 vajauksessa antitrombiinin pitoisuus on normaali, mutta aktiivisuus on alentunut (elimistö tuottaa toiminnallisesti virheellistä proteiinia). Tyypin 2 antitrombiinivajauksen geneettistä taustaa voidaan selvittää AT P73L -mutaatiotutkimuksella (B -ATP73L-D). Lähes 90 % suomalaisista perinnöllisistä tyypin 2 antitrombiinivajauksista selittyy kyseisellä valtamutaatiolla.

Hankinnaisesti alentunutta antitrombiiniaktiivisuutta esiintyy mm. maksan vajaatoiminnassa (alentunut synteesi), nefroottisessa syndroomassa (menetys virtsaan), DIC:ssa ja tukoksen akuutissa vaiheessa (lisääntynyt kulutus) sekä hepariinihoidon aikana. Hepariinihoidon aikana saatu normaali tulos sulkee pois antitrombiinivajauksen. Antitrombiinin tutkimista suositellaan hepariinihoidon aikana ainoastaan niissä tilanteissa, joissa kliininen vaste hepariinihoidolle on huono. Mikäli hepariinihoidon vaste on huono ja kehittyy samanaikaisesti trombosytopenia, tulee ensijaisesti epäillä hepariinitrombosytopeniaa.

Tulkintaan lisätietoa: www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Tietoa lääkärille: Antitrombiinin perinnöllinen vajaus (också på svenska: Information till läkare: Ärftlig brist på antitrombin).

Virhelähteet

Dabigatraanihoidon aikana antitrombiinin aktiivisuustulos voi olla virheellisen korkea (antitrombiinivajausta ei voi sulkea pois luotettavasti).