Tulosta

Tutkimus:
LUPUSANTIKOAGULANTTI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
24.2.2021

3578 • P -LupusAK

Johdanto

Tutkimuksen nimi ja lyhenne Pitkä nimi Huomioitavaa
3578 P -LupusAk Lupusantikoagulantti  

Osatutkimus P -LuAkRVV

Lupusantikoagulantti, dRVTT  
Osatutkimus P -LuAkPTT Lupusantikoagulantti, PTT  
Jatkotutkimus P -LARVVCt Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Laskutetaan erikseen
Jatkotutkimus P -LAaPTCt Lupusantikoagulantti, APTT, varmistus Laskutetaan erikseen

Fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Lupusantikoagulantti estää veren hyytymistä koeputkessa, mutta siihen ei liity kliinistä vuototaipumusta. Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta kattavasti, lupusantikoagulantin lisäksi on suositeltavaa tutkia myös kardiolipiinivasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet (katso tutkimus KL 6490 Fosfolipidi, vasta-aineet).

Lupusantikoagulantin heterogeenisyyden vuoksi seulonnassa on käytettävä useampaa kuin yhtä menetelmää. Jos hyytymistestin seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, tutkimusta jatketaan varmistustestillä, joka laskutetaan erikseen: P ‐Lupusantikoagulantti, dRVV, varmistus (P -LARVVCt) P -Lupustikoagulantti, aPTT, varmistus (P -LAaPTCt). Lupusantikoagulantin varmistustestit parantavat diagnostista osuvuutta. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Fosfolipidivasta-aineita todetaan useimmiten autoimmuunisairauksien (erityisesti LED) yhteydessä, mutta myös muihin sairauksiin liittyneenä sekä idiopaattisena. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivastaaineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä toistuviin keskenmenoihin, ja tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P -APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Lähetteeseen pyydetään kirjoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja ilmoittamaan, onko tutkittavalla antikoagulaatiohoitoa (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Tutkimus kuuluu osatutkimuksena 4569 B -Trombot- ja 6490 P -PLAb -tutkimuksiin.

Fimlabin alueella näytteitä otetaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan, katso tarkemmin www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion näytteiden ottaminen Fimlabin omissa näytteenottopisteissä Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Potilaan esivalmistelu

Katso Virhelähteet-kohta.

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Hukkaputki (esim. lisäaineeton putki tai hyytymistekijäputki; Aikuiset: 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml; Lapset: 5/2 ml)

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

     Aikuiset: 2 x 10/9 ml
     Lapset: 2 x 5/2,7 ml

 

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

 

 

Menetelmä

Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time), hyytymisaikamääritys.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

P -LUAKPTT: <=1,15

P -LUAKRVV: <=1,15

Tulkinta

Lausunto.

Pysyvä fosfolipidivasta-aine (positiivinen tulos 2 näyteessä, joiden välillä on vähintään 12 viikkoa) on sekä valtimo- että laskimotromboosin vaaratekijä. Siihen voi liittyä lisäksi mm. trombosytopeniaa ja naisilla raskauskomplikaatioita.

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja F Xa -estäjät voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä (vain negatiivisiin tuloksiin voi luottaa). Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR<3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu pian (<3 kk kuluttua) tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen.

Lisämääre

3578