Tulosta

Tutkimus:
LUPUSANTIKOAGULANTTI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
23.3.2020

Johdanto

Tutkimuksen nimi ja lyhenne Pitkä nimi Huomioitavaa
3578 P -LupusAk Lupusantikoagulantti  

Osatutkimus P -LuAkRVV

Lupusantikoagulantti, dRVTT  
Osatutkimus P -LuAkPTT Lupusantikoagulantti, PTT  
Jatkotutkimus P -LARVVCt Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Laskutetaan erikseen
Jatkotutkimus P -LAaPTCt Lupusantikoagulantti, APTT, varmistus Laskutetaan erikseen

Fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Lupusantikoagulantti estää veren hyytymistä koeputkessa, mutta siihen ei liity kliinistä vuototaipumusta. Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta kattavasti, lupusantikoagulantin lisäksi on suositeltavaa tutkia myös kardiolipiinivasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet (katso laaja fosfolipidivasta-ainetutkimus).

Lupusantikoagulantin heterogeenisyyden vuoksi seulonnassa on käytettävä useampaa kuin yhtä menetelmää. Jos hyytymistestin seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, tutkimusta jatketaan varmistustestillä, joka laskutetaan erikseen: P ‐Lupusantikoagulantti, dRVV, varmistus (P -LARVVCt) P -Lupustikoagulantti, aPTT, varmistus (P -LAaPTCt). Lupusantikoagulantin varmistustestit parantavat diagnostista osuvuutta. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Fosfolipidivasta-aineita todetaan useimmiten autoimmuunisairauksien (erityisesti LED) yhteydessä, mutta myös muihin sairauksiin liittyneenä sekä idiopaattisena. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivastaaineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä toistuviin keskenmenoihin, ja tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P -APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Lähetteeseen pyydetään kirjoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja ilmoittamaan, onko tutkittavalla antikoagulaatiohoitoa (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Potilaan esivalmistelu

Katso Virhelähteet-kohta.

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

 

 

Menetelmä

Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time), hyytymisaikamääritys.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

Tulokset ja viitevälit annetaan vastauksen mukana.

Tulkinta

Lausunto.

Pysyvä fosfolipidivasta-aine (positiivinen tulos 2 näyteessä, joiden välillä on vähintään 12 viikkoa) on sekä valtimo- että laskimotromboosin vaaratekijä. Siihen voi liittyä lisäksi mm. trombosytopeniaa ja naisilla raskauskomplikaatioita.

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja F Xa -estäjät voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä (vain negatiivisiin tuloksiin voi luottaa). Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR<3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu pian (<3 kk kuluttua) tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen.

Lisämääre

3578