Tulosta

Tutkimus:
LUPUSANTIKOAGULANTTI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
24.5.2021

3578 • P -LupusAK

Johdanto

Tutkimuksen nimi ja lyhenne Pitkä nimi Huomioitavaa
3578 P -LupusAk Lupusantikoagulantti  

Osatutkimus P -LuAkRVV

Lupusantikoagulantti, dRVTT  
Osatutkimus P -LuAkPTT Lupusantikoagulantti, PTT  
Jatkotutkimus P -LARVVCt Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Laskutetaan erikseen
Jatkotutkimus P -LAaPTCt Lupusantikoagulantti, APTT, varmistus Laskutetaan erikseen

Fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Lupusantikoagulantti estää veren hyytymistä koeputkessa, mutta siihen ei liity kliinistä vuototaipumusta. Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta kattavasti, lupusantikoagulantin lisäksi on suositeltavaa tutkia myös kardiolipiinivasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet (katso tutkimus KL 6490 Fosfolipidi, vasta-aineet).

Lupusantikoagulantin heterogeenisyyden vuoksi seulonnassa on käytettävä useampaa kuin yhtä menetelmää. Jos hyytymistestin seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, tutkimusta jatketaan varmistustestillä, joka laskutetaan erikseen: P ‐Lupusantikoagulantti, dRVV, varmistus (P -LARVVCt) P -Lupustikoagulantti, aPTT, varmistus (P -LAaPTCt). Lupusantikoagulantin varmistustestit parantavat diagnostista osuvuutta. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus.

Fosfolipidivasta-aineita todetaan useimmiten autoimmuunisairauksien (erityisesti LED) yhteydessä, mutta myös muihin sairauksiin liittyneenä sekä idiopaattisena. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivastaaineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä toistuviin keskenmenoihin, ja tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P -APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Lähetteeseen pyydetään kirjoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja ilmoittamaan, onko tutkittavalla antikoagulaatiohoitoa (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Fimlabin alueella näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan, katso tarkemmin www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion näytteiden ottaminen Fimlabin omissa näytteenottopisteissä Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Potilaan esivalmistelu

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa lupusantikoagulanttimääritysten tuloksiin (ks. tarkemmin kohdasta Virhelähteet). Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä. Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon.

Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki tai hyytymistekijäputki; 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml

Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Fimlabin alueella:

Hukkaputki:

     Aikuiset: 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml
     Lapset: 5/2 ml

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

     Aikuiset: 2 x 10/9 ml
     Lapset: 2 x 5/2,7 ml

 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Jos sitraattinäytteitä ei pystytä käsittelemään ja pakastamaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytä näytteitä huoneenlämmössä korkeintaan noin 1 h ennen niiden pakkaamista hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä (-20 °C) kylmävaraajaa. Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Käsittely ja pakastus onnistuu Fimlabin Tampereen ja Keski-Suomen keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

TAI

Säilytä ja lähetä sitraattinäytteet huoneenlämmössä (Huom! Näytteiden lämpötila ei saa laskea kuljetuksenkaan aikana alle 8 °C). Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen ja Jyväskylän keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Pirkanmaa

Pakkaa sitraattinäytteet hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä (-20 °C) hemostaasinäytteille tarkoitettua punnittua (40 g) kylmävaraajaa. Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta (käsittely ja pakastus Fimlabin Tampereen tai Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

Kuva_Näytekuljetuslaatikko_1  Kuva_Näytekuljetuslaatikko_2

Menetelmä

Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time), hyytymisaikamääritys.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

P -LUAKPTT: <=1,15

P -LUAKRVV: <=1,15

Tulkinta

Lausunto.

Pysyvä fosfolipidivasta-aine (positiivinen tulos 2 näyteessä, joiden välillä on vähintään 12 viikkoa) on sekä valtimo- että laskimotromboosin vaaratekijä. Siihen voi liittyä lisäksi mm. trombosytopeniaa ja naisilla raskauskomplikaatioita.

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja F Xa -estäjät voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia lupusantikoagulantin määrityksissä (vain negatiivisiin tuloksiin voi luottaa). Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR<3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu pian (<3 kk kuluttua) tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen.

Lisätiedot

Tutkimus kuuluu osatutkimuksena 4569 B -Trombot- ja 6490 P -PLAb -tutkimuksiin.