Tulosta

Tutkimus:
LUPUSANTIKOAGULANTTI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
15.12.2021

3578 • P -LupusAK

3578 • P -LupusAk

Johdanto

Tutkimuksen nimi ja lyhenne Pitkä nimi Huomioitavaa
3578 P -LupusAk Lupusantikoagulantti  

Osatutkimus P -LuAkRVV

Lupusantikoagulantti, dRVVT-seulonta  
Osatutkimus P -LuAkPTT Lupusantikoagulantti, aPTT-seulonta  
Jatkotutkimus P -LARVVCt Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Tehdään, jos LuakRVV-seulontatesti on positiivinen. Laskutetaan erikseen
Jatkotutkimus P -LAaPTCt Lupusantikoagulantti, APTT, varmistus Tehdään, jos LuakPTT-seulontatesti on positiivinen. Laskutetaan erikseen

Fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita. Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Lupusantikoagulantti estää veren hyytymistä koeputkessa, mutta siihen ei liity kliinistä vuototaipumusta. Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta kattavasti, lupusantikoagulantin lisäksi on suositeltavaa tutkia myös kardiolipiinivasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet (katso 6490 P-PLAb).

Lupusantikoagulantin heterogeenisyyden vuoksi seulonnassa on käytettävä useampaa kuin yhtä menetelmää. Jos seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, tutkimusta jatketaan varmistustestillä, joka parantaa diagnostista osuvuutta. Varmistustestien tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus. 

Fosfolipidivasta-aineita todetaan useimmiten autoimmuunisairauksien (erityisesti LED) yhteydessä, mutta myös muihin sairauksiin liittyneenä sekä idiopaattisena. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivasta-aineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä toistuviin keskenmenoihin, ja tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P -APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja antikoagulaatiohoidot (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Fimlabin näytteenottoalueella näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan, katso tarkemmin www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> HEMOSTAASI- JA TROMBOSYYTTILABORATORION NÄYTTEIDEN OTTAMINEN FIMLABIN OMISSA NÄYTTEENOTTOPISTEISSÄ.

Potilaan esivalmistelu

Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon. Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki tai hyytymistekijäputki; 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml

Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml)

Näyte

Hukkaputki:

     Aikuiset: 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml
     Lapset: 5/2 ml

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

     Aikuiset: 2 x 10/9 ml
     Lapset: 2 x 5/2,7 ml

Lisätietoa:  fimlab.fi  -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje (fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  ->)

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Jos sitraattinäytteitä ei pystytä käsittelemään ja pakastamaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytä näytteitä huoneenlämmössä korkeintaan noin 1 h ennen niiden pakkaamista hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä (-20 °C) kylmävaraajaa. Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta.

TAI

Säilytä ja lähetä sitraattinäytteet huoneenlämmössä (Huom! Näytteiden lämpötila ei saa laskea kuljetuksenkaan aikana alle 8 °C). Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.

Pirkanmaa

Pakkaa sitraattinäytteet hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä (-20 °C) hemostaasinäytteille tarkoitettua punnittua (40 g) kylmävaraajaa. Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Kuva_Näytekuljetuslaatikko_1  Kuva_Näytekuljetuslaatikko_2

Menetelmä

Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time), hyytymisaikamääritys.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

P -LuakPTT: alle 1,16

P -LuakRVV: alle 1,16

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto. Pysyvä fosfolipidivasta-aine (positiivinen tulos 2 näytteessä, joiden välillä on vähintään 12 viikkoa) on valtimo- ja laskimotromboosin riskitekijä. Siihen voi liittyä mm. trombosytopeniaa ja naisilla raskauskomplikaatioita.

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja F Xa -estäjät voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia lupusantikoagulanttimäärityksissä (vain negatiivisiin tuloksiin voi luottaa). Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR on alle 3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu pian (alle 3 kk kuluttua) tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen.

Lisätiedot

Tutkimus kuuluu osatutkimuksena 4569 B -Trombot- ja 6490 P -PLAb -tutkimuksiin.