Tulosta

Tutkimus:
LUPUSANTIKOAGULANTTI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Päivitetty:
5.12.2022

3578 • P -LupusAK

Johdanto

Tutkimuksen nimi ja lyhenne Pitkä nimi Huomioitavaa
3578 P -LupusAk Lupusantikoagulantti  

Osatutkimus P -LuakRVV

Lupusantikoagulantti, dRVVT-seulonta  
Osatutkimus P -LuakPTT Lupusantikoagulantti, aPTT-seulonta  
Jatkotutkimus P -LARVVCt Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Tehdään, jos LuakRVV-seulontatesti on positiivinen. Laskutetaan erikseen
Jatkotutkimus P -LAaPTCt Lupusantikoagulantti, APTT, varmistus Tehdään, jos LuakPTT-seulontatesti on positiivinen. Laskutetaan erikseen

Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Hankinnaiset fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita, joita esiintyy mm. autoimmuunitautien (erityisesti SLE), infektioiden tai tiettyjen lääkitysten yhteydessä, mutta myös ilman altistavaa tekijää. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivasta-aineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä raskauskomplikaatioihin (mm. toistuvat keskenmenot, sikiökuolema). Tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Lupusantikoagulantti estää veren hyytymistä koeputkessa ja voi siten olla pidentyneen APTT:n taustalla. Lupusantikoagulanttiin ei kuitenkaan liity kliinistä vuototaipumusta vaan se altistaa tukoksille. Lupusantikoagulantin heterogeenisyyden vuoksi seulonnassa on käytettävä useampaa kuin yhtä menetelmää. Jos seulontatutkimuksen (P -LuakRVV, P -LuakPTT) tulos on positiivinen, tutkimusta jatketaan varmistustestillä, joka parantaa diagnostista osuvuutta. Varmistustestien tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus. Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta kattavasti, lupusantikoagulantin lisäksi on suositeltavaa tutkia myös kardiolipiinivasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet (katso 6490 P-PLAb).

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P -APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja antikoagulaatiohoidot (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Fimlabin näytteenottoalueella näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan, katso tarkemmin fimlab.fi/yleisohjeet  -> HEMOSTAASI- JA TROMBOSYYTTILABORATORION NÄYTTEIDEN OTTAMINEN FIMLABIN OMISSA NÄYTTEENOTTOPISTEISSÄ.

Potilaan esivalmistelu

Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml
Hyytymistekijäputki (
Na-sitraatti 3.2%, 0.109 M): 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml)

Näyte

Hukkanäyte: 2 ml verta lisäaineettomaan tai sitraattiputkeen
Varsinainen näyte: 
9 ml verta (lapsista 2 x 2,7 ml) sitraattiputkeen merkityn täyttöasteen mukaan

Lisätietoa: fimlab.fi/yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Tarvittaessa pakkaa näytteet hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet lämpötilavaihteluilta.

Jos näytettä ei toimiteta analysoitavaksi 8 h kuluessa, se on sentrifugoitava (2500 g 15 min), plasma eroteltava kolmeen polypropeeniputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Ks. tark. fimlab.fi/yleisohjeet -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.) 

Menetelmä

Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time), hyytymisaikamääritys.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

alle 1,16

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto. Lisätietoa: 6490 P-PLAb.

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja FXa-estäjät voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia lupusantikoagulanttimäärityksissä (vain negatiivisiin tuloksiin voi luottaa). Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR on alle 3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu alle 3 kuukauden sisällä tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen. Jos epäily fosfolipivasta-aineista on vahva,  kontrollinäytettä voi harkita 3 kk tukoksen/raskauskomplikaation jälkeen.

Lisätiedot

Tutkimus kuuluu osatutkimuksena 4569 B -Trombot- ja 6490 P -PLAb -tutkimuksiin.