Tulosta

Tutkimus:
LUPUSANTIKOAGULANTTI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
4.5.2022

3578 • P -LupusAK

3578 • P -LupusAk

Johdanto

Tutkimuksen nimi ja lyhenne Pitkä nimi Huomioitavaa
3578 P -LupusAk Lupusantikoagulantti  

Osatutkimus P -LuakRVV

Lupusantikoagulantti, dRVVT-seulonta  
Osatutkimus P -LuakPTT Lupusantikoagulantti, aPTT-seulonta  
Jatkotutkimus P -LARVVCt Lupusantikoagulantti, dRVVT, varmistus Tehdään, jos LuakRVV-seulontatesti on positiivinen. Laskutetaan erikseen
Jatkotutkimus P -LAaPTCt Lupusantikoagulantti, APTT, varmistus Tehdään, jos LuakPTT-seulontatesti on positiivinen. Laskutetaan erikseen

Hyytymistesteillä todettavia fosfolipidivasta-aineita kutsutaan lupusantikoagulantiksi. Hankinnaiset fosfolipidivasta-aineet ovat heterogeeninen ryhmä autovasta-aineita, joita esiintyy mm. autoimmuunitautien (erityisesti SLE), infektioiden tai tiettyjen lääkitysten yhteydessä, mutta myös ilman altistavaa tekijää. Potilailla, joilla todetaan pysyvästi fosfolipidivasta-aineita, on taipumus laskimo- ja valtimotukoksiin sekä raskauskomplikaatioihin (mm. toistuvat keskenmenot, sikiökuolema). Tilaan voi liittyä mm. trombosytopeniaa.

Lupusantikoagulantti estää veren hyytymistä koeputkessa ja voi siten olla pidentyneen APTT:n taustalla. Lupusantikoagulanttiin ei kuitenkaan liity kliinistä vuototaipumusta vaan se altistaa tukoksille. Lupusantikoagulantin heterogeenisyyden vuoksi seulonnassa on käytettävä useampaa kuin yhtä menetelmää. Jos seulontatutkimuksen (P -LuakRVV, P -LuakPTT) tulos on positiivinen, tutkimusta jatketaan varmistustestillä, joka parantaa diagnostista osuvuutta. Varmistustestien tarkoituksena on varmistaa, että positiivisen lupusantikoagulanttituloksen syynä on todellinen fosfolipidivasta-aine eikä esim. yksittäisen hyytymistekijän vajaus. Jotta kliinisesti merkittävät fosfolipidivasta-aineet voidaan todeta kattavasti, lupusantikoagulantin lisäksi on suositeltavaa tutkia myös kardiolipiinivasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini I -vasta-aineet (katso 6490 P-PLAb).

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely
Tukosvaaran arviointi LED-potilailla
Tietyt raskauskomplikaatiot (esim. toistuvat keskenmenot)
Selittämätön pitkä P -APTT
Epäselvä trombosytopenia

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja antikoagulaatiohoidot (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Fimlabin näytteenottoalueella näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan, katso tarkemmin www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> HEMOSTAASI- JA TROMBOSYYTTILABORATORION NÄYTTEIDEN OTTAMINEN FIMLABIN OMISSA NÄYTTEENOTTOPISTEISSÄ.

Potilaan esivalmistelu

Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon. Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml tai 5/2 ml
Hyytymistekijäputki:
Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml)

Näyte

Hukkaputki ja sen jälkeen varsinaiseksi näytteeksi:

     Aikuiset: 2 x 9 ml
     Lapset: 2 x 2,7 ml

Lisätietoa:  fimlab.fi  -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteen tulee pysyä huoneenlämpöisenä säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Tarvittaessa pakkaa näytteet hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen tai muuhun vastaavaan pakkaukseen, joka eristää näytteet mahdollisilta lämpötilavaihteluilta. (Huom: Pakkaukseen ei enää laiteta esijäähdytettyjä kylmävaraajia!) Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.) Ks. tarkemmin Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje (fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  ->)

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (alle 8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Menetelmä

Fosfolipidiherkkä aPTT ja dRVVT (dilute Russell viper venom time), hyytymisaikamääritys.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

alle 1,16

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto. Lisätietoa: 6490 P-PLAb.

Virhelähteet

Hepariini ja suorat trombiini- ja FXa-estäjät voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia lupusantikoagulanttimäärityksissä (vain negatiivisiin tuloksiin voi luottaa). Tutkimukset ovat luotettavia, kun hepariinihoidon päättymisestä on kulunut vähintään 1 viikko, suorien oraalisten antikoagulanttien lopettamisesta vähintään 2 viikkoa. Lupusantikoagulantti voidaan tutkia luotettavasti stabiilin Marevan-hoidon aikana, jos INR on alle 3.

Fosfolipidivasta-ainetutkimukset voivat olla virheellisesti negatiivisia, jos näyte on otettu alle 3 kuukauden sisällä tukoksen tai raskauskomplikaation jälkeen. Jos epäily fosfolipivasta-aineista on vahva,  kontrollinäytettä voi harkita 3 kk tukoksen/raskauskomplikaation jälkeen.

Lisätiedot

Tutkimus kuuluu osatutkimuksena 4569 B -Trombot- ja 6490 P -PLAb -tutkimuksiin.