Tulosta

Tutkimus:
NAFTOLI, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
20.1.2023

3977 • U -Naftol

Johdanto

Naftoli on naftaleenin aineenvaihduntatuote ja merkkiaine helposti haihtuville pienimolekyylisille polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) yhdisteille. PAH-yhdisteet ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavia, lisääntymisterveydelle vaarallisia aineita. Työympäristössä PAH-yhdisteet kulkeutuvat elimistöön hengitysilman kautta tai ihon läpi. Myös ruoansulatuselimistö voi olla altistumisreittinä etenkin tupakoivilla työntekijöillä. U -Naftol kuvaa ensisijaisesti kokonaisaltistumista naftaleenille ja tätä sisältäville PAH-seoksille. Yksinään käytettynä virtsan naftolimääritys ei ole riittävä indikaattori osoittamaan vaikeasti haihtuville PAH-yhdisteille tapahtuvaa altistusta (vrt. virtsan pyrenoli, U -Pyr).

Indikaatiot

PAH-altistuksen selvittäminen. Naftaleenialtistus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen.

Potilaan esivalmistelu

Iltanäyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, mahdollisuuksien mukaan käyty suihkussa, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty. Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika oltava vähintään 3 tuntia. 

Näyteastia

Näytteiden keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksesta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-fluoresenssidetektio (HPLC-FD)

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa. 

Viiteväli

altistumattomat, tupakoimattomat, 7 µg/l 
altistumattomat, tupakoivat, 30 µg/l

toimenpiderajaa ei ole asetettu

Tulkinta

Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Euroopan Unioni on luokitellut naftaleenin syöpävaaran suhteen ryhmään 2, H351 (EY N:o 1272/2008) (Direktiivi 67/548/ETY; ryhmä 3, R40). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan näin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Raskaana olevien ei tule altistua naftaleenille, ts. virtsan naftolipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 7 µg/l (tupakoimattomat) tai 30 µg/l (tupakoivat).

Virhelähteet

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Työterveyslaitos