Tulosta

Tutkimus:
PYRENOLI, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
20.1.2023

1776 • U -Pyr

Johdanto

Pyrenoli on pyreenin aineenvaihduntatuote ja merkkiaine vaikeasti ilmaan haihtuville polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) yhdisteille. PAH-yhdisteet ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavia, lisääntymisterveydelle vaarallisia aineita. Työympäristössä PAH-yhdisteet kulkeutuvat elimistöön hengitysilman kautta tai ihon läpi. Myös ruoansulatuselimistö voi olla altistumisreittinä etenkin tupakoivilla työntekijöillä. U -Pyr kuvastaa ensisijaisesti pyreenialtistumisen määrällistä tasoa, mutta se on myös eniten käytetty ja parhaiten validoitu PAH-kokonaisaltistumisen kuvaaja. Sen ohella käytetään virtsan naftolimääritystä (U -Naftol) osoittamaan helposti haihtuville pienimolekyylisille PAH-yhdisteille tapahtuvaa altistusta.

Indikaatiot

PAH-altistuksen selvittäminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota nimen ja henkilötunnuksen oikeellisuuteen. 

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottopäivänä ei saa syödä savustettua, hiillostettua tai voimakkaasti grillattua ruokaa, koska se lisää virtsan pyrenolipitoisuutta.

Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen/ työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, mahdollisuuksien mukaan käyty suihkussa, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty. Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika oltava vähintään 3 tuntia.

Näyteastia

Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksesta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-fluoresenssidetektio (HPLC-FD)

Tulos valmiina

Neljän viikon kuluessa.

Viiteväli

altistumattomat 0,8 µg/l

toimenpideraja 2,6 µg/l

Tulkinta

Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt luetaan Suomen lainsäädännössä (838/1993) syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin aineisiin. Euroopan unioni on luokitellut pyreenifraktion mahdollisesti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (EY N:o 1272/2008; H350). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan näin luokiteltujen kemikaalien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten raskaana olevien ei tule altistua PAH-yhdisteille, ts. virtsan 1-pyrenolipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,8 µg/l.

Virhelähteet

Tupakointi lisää virtsan pyrenolipitoisuutta noin 0,2 µg/l.

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä. Laboratorio ottaa yhteyttä näytteen lähettäjään uuden näytteen saamiseksi, jos virtsan suhteellinen tiheys on alle 1,010. Tarvittaessa analyysi tehdään alkuperäisestä näytteestä ja vastaukseen liitetään huomautus tulkinnan epävarmuudesta.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Työterveyslaitos