Tulosta

Tutkimus:
INSULIINIRESEPTORI, VASTA-AINEET

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
13.7.2022

6162 • S -InsuRAb

Johdanto

Insuliinireseptori on rakenteeltaan tetrameeri, joka muodostuu kahdesta alfa- ja kahdesta beeta-alayksiköstä. Insuliinireseptorien määrä vaihtelee huomattavasti solutyypistä riippuen. Insuliinin kiinnityttyä reseptoriinsa muodostunut kompleksi siirtyy solukalvolta solun sisään. Insuliinin hajottua reseptori joko palautuu solukalvolle tai kataboloituu. Insuliinipitoisuuden ja insuliinireseptorimäärän välillä vallitsee käänteinen suhde.

Osalla ihmisistä muodostuu tuntemattomasta syystä autovasta-aineita insuliinireseptoria kohtaan, jolloin voi kehittyä tyypin B insuliiniresistenssi. Mikäli potilaalla on insuliinireseptorivasta-aineita, paastonaikainen insuliinitaso voi vaihdella alle mittausherkkyyden olevasta pitoisuudesta hyvin korkeaan. Tavallisesti insuliinipitoisuus on verensokeriarvoihin nähden oletettua korkeampi reseptorivasta-aineiden estävästä vaikutuksesta johtuen. Insuliinireseptorivasta-aineet voivat olla myös stimuloivia aiheuttaen hypoglykemiataipumusta.

Indikaatiot

Insuliiniresistenssin sekä epäselvien hyper- ja hypoglykemioiden diagnostiikka. Epäily Flierin syndroomasta (insuliiniresistentti diabetes mellitus ja acanthosis nigricans).

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

1 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys max 3 vrk. jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna

Menetelmä

RIA

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa

Viiteväli

Vasta-aineet alfa-ketjua vastaan:
negatiivinen:  alle 10 suhde
raja-arvoinen: 10 – 15 suhde
positiivinen:  yli 15  suhde

Vasta-aineet beta-ketjua vastaan:
negatiivinen:  alle 10 suhde
raja-arvoinen: 10 – 15 suhde
positiivinen:  yli 15  suhde

Tulkinta

Mikäli insuliinireseptorivasta-ainetulos on positiivinen, oireina saattaa esiintyä sekä hypo- että hyperglykemiaa vasta-aineiden stimuloivasta tai inhiboivasta reseptorivaikutuksesta riippuen.

Vasta-ainepositiivista valtaosa on naisia ja heillä on usein samanaikaisesti myös muita autoimmuunisairauksia kuten systeeminen lupus erythematosus (SLE), Sjögrenin syndrooma, primaarinen biliaarinen kirroosi, autoimmuuni trombosytopenia tai Hashimoton tyreoidiitti.