Tulosta

Tutkimus:
PREGABALIINI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
5.6.2024

9842 • S -Pregaba

9865 • U -PregaCt

Johdanto

Pregabaliini on lääkeaine, jonka hoidollisia käyttöalueita ovat yleistynyt ahdistuneisuus, kiputilat ja epilepsia. Tämän gamma-aminovoihappo-analogin keskushermostovaikutukset välittyvät jänniteherkkien kalsiumkanavien kautta. Paastotilassa otettu pregabaliini imeytyy nopeasti ja huippupitoisuus plasmassa saavutetaan tunnin kuluessa. Samanaikainen ruokailu hidastaa lääkkeen imeytymistä sekä pienentäen huippupitoisuutta 25-30 % että pidentäen huippupitoisuuden saavuttamiseen tarvittavan ajan 2.5 tuntiin. Aterioinnilla ei kuitenkaan ole kokonaisimeytymisen kannalta kliinistä merkitystä. Pregabaliinin biologinen hyötyosuus suun kautta annostelussa on arviolta ≥ 90 % ja vakaan tilan pitoisuus saavutetaan toistuvassa annossa 24-48 tunnissa. Pregabaliini ei sitoudu plasman proteiineihin ja siitä noin 98 % erittyy virtsaan muuttumattomana. Yliannostuksen yhteydessä yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat olleet uneliaisuus, sekavuus, kiihtyneisyys ja levottomuus.

Indikaatiot

Pregabaliinin käytön toteaminen seerumista tai virtsasta esimerkiksi epäiltäessä lääkkeen väärinkäyttöä.

Virtsanäyte kattaa myös pregabaliinin tapaan käytettävän gabapentiini -lääkeaineen, jota myös saatetaan käyttää väärin.PDF::SIVUNVAIHTO

Tutkimuksen tilaaminen

9842 S -Pregaba ei ole sähköisesti tilattavissa Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä.

Potilaan esivalmistelu

U -PregaCt:

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

S -Pregaba: Seerumiputki 5/4 ml

U -PregaCt: Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki (A- ja B-näytteet)

Näyte

S -Pregaba: 1 ml seerumia.

U -PregaCt: vähintään 1 ml virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty. Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

S -Pregaba: Seeruminäyte säilyy 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

U -PregaCt: Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

S -Pregaba: viikon kuluessa

U -PregaCt: 10 päivän kuluessa

Viiteväli

S -Pregaba: Hoitoalue 13 – 31 μmol/l. Menetelmän kvantitointiraja on 1.9 µmol/l.

U -PregaCt: Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tulkinta

U -PregaCt määrittää spesifisesti pregabaliinia ja gabapentiiniä. Arvioitu toteamisaika virtsasta on 1-4 päivää.