Tulosta

Tutkimus:
DABIGATRAANI, FUNKTIONAALINEN KONSENTRAATIO (ESTOVAIKUTUS TROMBIINIAIKAAN)

Luokitus:
Hematologia

Päivitetty:
30.1.2024

6235 • P -Dabi-Ta

24/7 tutkimus Tampereella

Indikaatiot

Normaalisti dabigatraanipitoisuuden seuranta ei ole tarpeen. Pitoisuuden määrittäminen on tarpeen erikoistilanteissa kuten epäiltäessä yliannostussa ja haluttaessa tietää antikoagulaation aste esim. ennen päivystysleikkausta. Periaatteessa tutkimusta voi käyttää myös komplianssin tutkimiseen, mutta lääkkeen lyhyen puoliintumisajan takia tutkimus kertoo vain lääkkeen käyttämisestä lähiaikana. Mikäli halutaan vain poissulkea dabigatraanin käyttö eikä tarkempi pitoisuus ole tarpeen, pyydetään tutkimusta 2782 P-Trombai, P-Trombiiniaika.

Näyteastia

Lisäaineeton hukkaputki 5/4 ml

Hyytymistekijäputki 9NC /natriumsitraatti 3,2% / 0,109 M, 5/2,7 ml

Näyte

Poisheitettävä hukkaputki:

4 ml verta lisääaineettomaan hukkaputkeen tai 2,7 ml verta sitraattiputkeen

 

Varsinainen näyte:

2,7 ml verta sitraattiputkeen

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte sentrifugoidaan heti näytteenoton jälkeen (10 min, 2000 x g). Eroteltu plasma säilyy 8 h huoneenlämmössä. Jos näyte ei ehdi siinä ajassa määritettäväksi, tulee plasma lähettää pakastettuna. Näyte säilyy -20 °C:ssa 6 kk.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaus näytteen viskositeettimuutoksen perusteella.

Tekotiheys

Päivittäin

Tulos valmiina

Vuorokauden kuluessa

Viiteväli

Normaalisti plasmassa ei ole dabigatraania.

Tulkinta

Maksimipitoisuus plasmass asaavutetaan yleensä 2 – 4 h lääkkenoton jälkeen ja lääkeaineen puoluubtumisaika on 12 – 17(-21) h. Seuraavassa esitettyihin tulkintaohjeisiin tulee suhtautua varauksilla, sillä päätöksentekorajat ovat vielä vakiintumatta.

Annos 220 mg, kerran vuorokaudessa:

Pitoisuuden (trough) geometrinen keskiarvo annosvälin lopussa (24 h) on keskimäärin 22 µg/l (vaihteluväli 13 – 36 µg/l).

Annos 150 mg, 2 kertaa vuorokaudessa:

Kahden tunnin kuluttua annostuksesta pitoisuuden geometrinen keskiarvo on 175 µg/l (vaihteluväli 117 – 275 µg/l), Matalin pitoisuus juuri ennen seuraavaa annosta (12 h kuluttua edellisestä annoksesta)  on 91 µg/l (vaihteluväli 61 – 143 µg/l).

Yli 200 µg/l pitoisuuteen ennen seuraavaa annosta liittyy vuotoriskin suureneminen.

 

Virhelähteet

Hepariini tai muut samanaikaisesti käytetyt trombiini-inhibiittorit pidentävät näytteen hyytymisaikaa.