Tulosta

Tutkimus:
TROMBIINIAIKA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Kemia

Käyttöönottopäivä:
24.3.2020

2782 • P -Trombai

Trombiiniaika. Tromboositaipumuksen selvittely -tutkimusten osatutkimus (tarvittaessa myös tehdään P-Vuotot tutkimuksen yhteydessä).

1928 • P -RptAika

Reptilaasiaika. Pidentyneen trombiiniajan jatkotutkimus; P -Trombot ja P -Vuotot yhteydessä. Ei voi pyytää erikseen.

Johdanto

Trombiiniaikatestillä mitataan hyytymistapahtuman viimeistä vaihetta, jossa fibrinogeeni muuttuu fibriiniksi. Hepariinista johtuva pitkä trombiiniaika normalisoituu hepariinin neutraloinnin jälkeen.

Reptilaasi on entsyymi, jolla on trombiinin kaltainen vaikutus. Se ei ole herkkä hepariinin, hirudiinin eikä suorien oraalisten antikoagulanttien vaikutukselle.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: Dysfibrinogenemian seulonta tromboositaipumuksen selvittelyssä. Hepariinin ja dabigatraanin vaikutuksen poissulkeminen plasmasta.

Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä tehtävä päivystystutkimus: DIC:n diagnostiikkaa ja  dabigatraanivaikutuksen osoittamista varten.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

P -Trombai, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: Tutkimus kuuluu osana P- ja B-Tromboositaipumuksen selvittelytutkimuksiin (P-Trombot ja B -Trombot) ja se tehdään joskus myös P -Vuototaipumuksen selvittelytutkimuksen (P -Vuotot) yhteydessä. Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete.

P -Trombai, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä tehtävä päivystystutkimus: sähköinen pyyntö.

Reptilaasiaika: Tutkimusta tehdään jatkotutkimuksena vain, kun Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion asiantuntijalääkäri haluaa selvittää poikkeavan trombiiniajan syytä.

Potilaan esivalmistelu

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja mahdollinen antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä).

Näyteastia

Lisäaineeton hukkaputki 5/4 ml

Hyytymistekijäputki 9NC /natriumsitraatti 3,2% / 0,109 M, 5/2,7 ml

Näyte

P -Trombai, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje

P -Trombai, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä tehtävä päivystystutkimus:

Poisheitettävä hukkaputki: 4 ml verta lisääaineettomaan hukkaputkeen tai 2,7 ml verta sitraattiputkeen

Varsinainen näyte: 2,7 ml verta sitraattiputkeen.

Reptilaasiaika: Näytettä ei oteta erikseen

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

P -Trombai, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

P -Trombai, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä tehtävä päivystystutkimus: Säilyy kokoverenä tai plasmana 8 h huoneenlämmössä. Dabigatraanihoitopotilaan näyte tulisi sentrifugoida ( +20 °C,  2000 x g 10 minuuttia manuaalisentrifuugilla) ja analysoida mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, mielellään 2 h kuluessa näytteenotosta. Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä ja tarvittaessa pakastettuna.

Menetelmä

P -Trombai: Hyytymisaikamääritys trombiinin läsnäollessa. 

Tulos valmiina

P -Trombai, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: 1 – 2 viikkoa, ellei muuta sovita.

Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä tehdään päivystystutkimuksena.

Viiteväli

P -Trombai, Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: Lausunto

Reptilaasiaika: Lausunto

 P-Trombai, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä tehtävä päivystystutkimus: Alle 21 s

Tulkinta

Trombiiniaika pitenee,  jos näytteessä on hepariinia, näytteen fibrinogeenimäärä on pieni, näytteessä on runsaasti fibriinin hajoamistuotteita tai jos fibrinogeenin rakenne on poikkeava. Trombiiniaika pitenee myös dabigatraanin (suora trombiinin estäjä) vaikutuksesta. Dabigatraanipitoisuutta ei voi kuitenkaan arvioida tämän tutkimustuloksen perusteella. Jo pieni (n. 70 µg/l) dabigatraanipitoisuus aiheuttaa mittaamattoman pitkän trombiiniajan.