Tulosta

Tutkimus:
TROMBIINIAIKA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Kemia

Päivitetty:
5.7.2023

2782 • P -Trombai

Trombiiniaika. Tekopaikat: 24/7 tutkimuksena Tampereella ja Jyväskylässä; diagnostinen tutkimus Pääkaupunkiseudun hemostaasilaboratoriossa

1928 • P -RptAika

Reptilaasiaika. Pidentyneen trombiiniajan jatkotutkimus hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa. Ei voi pyytää erikseen.

23087 • P -HepNeu

Trombiiniaika, hepariinin neutraloinnin jälkeen. Pidentyneen trombiiniajan jatkotutkimus hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa. Ei voi pyytää erikseen.

Johdanto

Trombiiniaikatestillä mitataan hyytymistapahtuman viimeistä vaihetta, jossa fibrinogeeni muuttuu fibriiniksi. Hepariinista johtuva pitkä trombiiniaika normalisoituu hepariinin neutraloinnin jälkeen. Trombiiniaikatutkimus kuuluu osana Tromboositaipumuksen selvittelyä (B-Trombot) dysfibrinogenemian seulontatutkimuksena. Trombiiniaika tutkitaan tarvittaessa joskus myös muiden hyytymistekijätutkimusten yhteydessä hepariinivaikutuksen poissulkemiseksi.

Reptilaasi on entsyymi, jolla on trombiinin kaltainen vaikutus. Se ei ole herkkä hepariinin, hirudiinin eikä suorien oraalisten antikoagulanttien vaikutukselle. Tutkimusta tehdään jatkotutkimuksena vain Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion asiantuntijalääkärin pyynnöstä selvitettäessä poikkeavan trombiiniajan syytä.

Tiedustelut

Kiireetön diagnostinen tutkimus: Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna arkisin 8 – 18; hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Akuutit ja päivystykselliset asiat: p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: Dysfibrinogenemian seulonta tromboositaipumuksen selvittelyssä. Hepariinin ja dabigatraanin vaikutuksen poissulkeminen plasmasta. (Mikäli trombiiniaika on pidentynyt, tehdään jatkotutkimuksena trombiiniaika hepariinineutraloinnin jälkeen.)

Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä tehtävä päivystystutkimus: DIC:n diagnostiikka ja dabigatraanivaikutuksen osoittaminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete

2782 P -Trombai, kun trombiiniaika halutaan päivystystutkimuksena.

23086 P -HyyErik -pyyntö, kun P -Trombai halutaan pyytää erikseen kiireettömänä diagnostisena tutkimuksena. Haluttu tutkimus tulee ilmoittaa lähetteen kysymyksenasettelukentässä. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut hyytymistekijäkorvaushoito (myös OctaplasLG ja muut hyytymistä edistävät lääkkeet) ja antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa -estäjä).

Näyteastia

24/7 -tuotanto:

Hukkaputki: Lisäaineeton putki (5/4 ml)

Hyytymistekijäputki: 9NC /natriumsitraatti 3,2% / 0,109 M, 5/2,7 ml tai vastaava putkikoko

Näyte

24/7 -tuotanto:

Poisheitettävä hukkaputki: lisäaineeton hukkaputki tai sitraattiputki

Varsinainen näyte: 2,7 ml verta sitraattiputkeen.

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: Katso tutkimus 23086 P -HyyErik. (Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

24/7 -tuotanto:

Näyte säilyy kokoverenä tai plasmana 8 h huoneenlämmössä. Dabigatraanihoitopotilaan näyte tulisi sentrifugoida (+20 °C,  2000 x g 10 minuuttia manuaalisentrifuugilla) ja analysoida mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, mielellään 2 h kuluessa näytteenotosta. Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä ja tarvittaessa pakastettuna.

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: Katso tutkimus 23086 P -HyyErik. (Lisätietoa: fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje)

Menetelmä

Hyytymisaikamääritys trombiinin läsnäollessa. 

Tulos valmiina

24/7 -tuotanto: Päivystystutkimus

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: Vastaus on valmis 2 viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

24/7 -tuotanto: P-Trombai: alle 21 s

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio: tuloksista annetaan lausunto.

Tulkinta

Trombiiniaika pitenee, jos näytteessä on hepariinia, näytteen fibrinogeenimäärä on pieni, näytteessä on runsaasti fibriinin hajoamistuotteita tai jos fibrinogeenin rakenne on poikkeava. Trombiiniaika pitenee myös dabigatraanin (suora trombiininestäjä) vaikutuksesta. Dabigatraanipitoisuutta ei voi kuitenkaan arvioida tämän tutkimustuloksen perusteella. Jo pieni (n. 70 µg/l) dabigatraanipitoisuus aiheuttaa mittaamattoman pitkän trombiiniajan.