Tulosta

Tutkimus:
TROMBOOSITAIPUMUKSEN SELVITTELY (KÄYTÖSSÄ PIRKANMAAN, KANTA-HÄMEEN, KESKI-SUOMEN, POHJANMAAN JA PÄIJÄT-HÄMEEN HOITOYKSIKÖISSÄ)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
15.12.2021

4569 • B -Trombot

4569 • B -Trombot

Johdanto

4569 B -Trombot Tromboositaipumuksen selvittely, sisältää seuraavat tutkimukset:
  B -FV-D Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus
  B -FII-D Protrombiinigeeni, DNA-tutkimus
  P -TT Tromboplastiiniaika
  P -AT3 Antitrombiini
  P -PC Proteiini C
  P -PS Proteiini S
  P -LuakRVV Lupusantikoagulantti, dRVVt-seulonta
  P -LuakPTT Lupusantikogulantti, aPTT-seulonta
  P -KardAbG Kardiolipiini, IgG-vasta-aineet
  P -KardAgM Kardiolipiini, IgM-vasta-aineet
  P -B2GPAbG Beeta-2-glykoproteiini, IgG-vasta-aineet
  P -B2GPAbM Beeta-2-glykoproteiini, IgM-vasta-aineet
  P -Trombai Trombiiniaika

Laskimotukoksen sairastaneista potilaista osalla on tukoksille altistava hyytymisjärjestelmän hankinnainen tai perinnöllinen poikkeavuus. Valtimotukoksissa tutkimusten osuvuus on selvästi huonompi kuin laskimotukoksissa.

Huom! Mikäli halutaan tilata vain yksittäisiä tukostaipumustutkimuksia (esim. P -AT3, P -AT3-Ag), käytetään tutkimuspyyntöä 23086 P -HyyErik ja tilattavat tutkimukset kirjataan lähetteen Kysymyksenasettelu-kenttään.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna arkisin 8 – 18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely alle 50-vuotiaalla. Yli 50-vuotiaiden indikaatioiden osalta katso Laskimotukoksen ja keuhkoembolian Käypä hoito -suositus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete

B -Trombot -tutkimuspyyntöä käytetään, kun halutaan koko Tukostaipumuksen selvittely -paketti. Yksittäisiä tukostaipumustutkimuksia (esim. P -AT3, P -AT3-Ag, P -PC, P -PC-Ag, P -PS, P -PS-Ag, P -Trombai) pyydettäessä (esim. kontrolli- tai sukulaisnäytteet), käytetään tutkimuspyyntöä 23086 P -HyyErik ja tilattavat tutkimukset kirjataan lähetteen Kysymyksenasettelu-kohtaan.

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kliininen kysymyksenasettelu sekä tiedot tutkittavan mahdollisesta antikoagulaatiohoidosta (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä näytettä otettaessa) ja raskaudesta. Oleelliset esitiedot voidaan antaa vastaamalla kysymyksiin tai kirjoittamalla tiedot kysymyksenasettelu-kenttään. Ajankohtaiset esitiedot ovat tärkeitä, jotta lausunnossa voidaan huomioida potilaan tilanne ja mahdollisen ak-hoidon vaikutus tuloksiin. Lähetteessä pyydetään myös ilmoittamaan, jos lähisuvussa on todettu antitrombiinin, proteiini C:n tai proteiini S:n vajausta. Oletuksena on, että Fimlabin asiantuntijat voivat valita tutkimukset ja mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset kysymyksenasettelun perusteella. Näin kaikki tarpeelliset tutkimukset voidaan tehdä samasta näytteestä ja toisaalta välttää turhien tutkimusten tekemistä.

HUOM! Näytteitä pyritään ottamaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan (ks. fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> HEMOSTAASI- JA TROMBOSYYTTILABORATORION NÄYTTEIDEN OTTAMINEN FIMLABIN OMISSA NÄYTTEENOTTOPISTEISSÄ. 

Potilaan esivalmistelu

Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon.

Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa. Tupakointia ja ruumiillista rasitusta tulisi välttää ennen näytteenottoa (raskasta ruumiillista rasitusta ainakin 24 h ennen näytteenottoa). Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa.

Näyteastia

Hukkaputki: lisäaineeton putki tai hyytymistekijäputki; 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml (vastasyntyneillä hyytymistekijäputki 5/1 ml)

Hyytymistekijäputki: Na-sitraatti 3.2%, 0.109M; 10/9 ml (lapsilla 5/2,7 ml, vastasyntyneillä 5/2 ml, keskosilla 5/1 ml)

EDTA-putki: K2-EDTA-putki 5/3 ml (myös K3-EDTA-putki käy) (vastasyntyneillä ja keskosilla EDTA-mikroputki MiniCollect® EDTA K2 -putki 0,5ml kauhalla tai vastaava)

Näyte

1) Hukkaputki: 

   Aikuiset 5/4 ml tai 5/2,7 ml tai 5/2 ml
   Lapset 5/2 ml
   Vastasyntyneet  5/1 ml hyytymistekijäputki (käytetään B-FVFII-D -tutkimukseen)
   Keskoset Ei hukkaputkea

2) Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M):

   Aikuiset 2 x 10/9 ml
   Lapset 2 x 5/2,7 ml
   Vastasyntyneet  1 x 5/2 ml
   Keskoset 1 x 5/1 ml; tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

3) EDTA-putki:

Liimaa EDTA-putkeen varsinaisen näytetarran lisäksi aputarra FVFII-D. Toimita putki erikseen huoneenlämmössä Näytekäsittelyyn (Tampere, FM4, 0 krs).

   Aikuiset 5/3 ml
   Lapset 5/3 ml
   Vastasyntyneet  ei tarvita, jos hukkaputkena hyytymistekijäputki; muuten EDTA-mikroputki
   Keskoset  EDTA-mikroputki

 

Kirjaa ylös, jos näytteenottoon on liittynyt näytteenotto-ohjeesta poikkeavia tapahtumia. Toimita tiedot Hemostaasilaboratorioon näytteen mukana, jotta ne voidaan huomioida tutkimustulosten arvioinnissa.

(Katso tarvittaessa tarkemmin www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

EDTA-NÄYTE: Tutkimus tehdään Tampereella Fimlabin keskuslaboratorion genetiikalla, joten Fimlabin sisällä näyte toimitetaan huoneenlämmössä reittikuljetuksen mukana Näytekäsittelyyn (Tampere, FM4, 0 krs), josta näyte toimitetaan eteenpäin. (Näyte voidaan tarvittaessa pakastaa ja lähettää pakastettuna.)

SITRAATTINÄYTTEET: Huom! Sitraattinäytteitä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Pirkanmaa

Pakkaa sitraattinäytteet hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä (-20 °C) hemostaasinäytteille tarkoitettua punnittua (40 g) kylmävaraajaa (kts. kuvat alla). Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta (käsittely ja pakastus Fimlabin Tampereen tai Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pohjanmaa

Jos sitraattinäytteitä ei pystytä käsittelemään ja pakastamaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytä näytteitä huoneenlämmössä korkeintaan noin 1 h ennen niiden pakkaamista hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, johon lisätään neljä esijäähdytettyä kylmävaraajaa (kts. kuvat alla). Kuljetuspakkaus säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. 

TAI

Säilytä ja lähetä sitraattinäytteet huoneenlämmössä (Huom! Näytteiden lämpötila ei saa laskea kuljetuksenkaan aikana alle 8 °C). Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta.

(Käsittely ja pakastus onnistuu Fimlabin Tampereen, Jyväskylän, Lahden ja Vaasan keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

Kuva_Näytekuljetuslaatikko_1  Kuva_Näytekuljetuslaatikko_2

Hemostaasinäytteiden kuljetuslaatikko, johon laitetaan 4 esijäähdytettyä (-20 °C) hemostaasinäytteille tarkoitettua 40 g painoista kylmävaraajaa.

(Katso tarvittaessa tarkemmin fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje)

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

Viitevälit annetaan vastauksen mukana.

Tulkinta

Lausunto. Katso tarkemmin yksittäiset tutkimukset.

Jos tässä tutkimuspaketissa saadaan normaali löydös, voidaan valikoiduissa tapauksissa harkita F VIII:n tutkimista samasta näytteestä. Normaali löydös tukostaipumustutkimuksissa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa tukostaipumusta.

Tutkimukset suositellaan tehtäväksi ajankohtana, jolloin kliininen tilanne on rauhoittunut eikä käytössä ole antikoagulaatiohoitoa. Akuutissa vaiheessa voi esiintyä hankinnaisia vajauksia (esim. antitrombiini, proteiini C, proteiini S) tai laboratoriolöydös voi olla kulutuksen vuoksi negatiivinen (fosfolipidivasta-aineet), minkä vuoksi näyte suositellaan otettavaksi aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua akuutista tapahtumasta. Näytteenottoa suositellaan akuutissa vaiheessa vain tapauksissa, joissa löydöksillä voi olla hoidollista merkitystä (esim. pienet lapset).

Raskaus, ehkäisytabletit ja hormonikorvaushoito pienentävät proteiini S:n aktiivisuutta. Tutkimus voidaan tehdä luotettavasti 2-3 kk kuluttua raskauden päättymisestä ja 1 kk hormonihoitotauon jälkeen

Hepariinivalmisteet (UFH, LMWH) vähentävät antitrombiinin aktiivisuutta ja pidentävät trombiiniaikaa. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti viikon kuluttua hepariinihoidon päättymisestä.

Varfariini vähentää K-vitamiinista riippuvaisten proteiini C:n ja proteiini S:n synteesiä. Perustasot voidaan mitata luotettavasti 4 viikon kuluttua varfariinihoidon päättymisestä.

Suorat trombiinin estäjät (esim. dabigatraani) pidentävät trombiiniaikaa. Lisäksi antitrombiinin ja proteiini S:n aktiivisuuksien tulokset voivat olla virheellisen korkeita (kyseisten tekijöiden vajauksia ei voi luotettavasti sulkea pois) ja lupusantikoagulanttitutkimuksissa voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 2 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

Suorat F Xa -estäjät (esim. rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen korkean proteiini S -aktiivisuustuloksen (proteiini S -vajausta ei voi luotettavasti sulkea pois) ja lupusantikoagulanttitutkimuksissa voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 2 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

Trombosyyttiestäjät ja fondaparinuuksi eivät vaikuta määrityksiin.

Virhelähteet

DNA-tutkimukset (B -FV-D, B -FII-D) eivät ole luotettavia, jos tutkittavalle on tehty kantasolusiirto tai maksansiirto (F V:n ja F II:n synteesi tapahtuu maksassa ja tutkimus tehdään veren valkosoluista eristetystä DNA:sta). Tieto mahdollisesta kantasolusiirrosta tai maksansiirrosta pyydetään merkitsemään selvästi lähetteeseen.

Ak-hoito voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia. Katso tarkemmin Tulkinta-kohta.