Tulosta

Tutkimus:
TROMBOOSITAIPUMUKSEN SELVITTELY (KÄYTÖSSÄ VAIN PIRKANMAAN, KANTA-HÄMEEN SEKÄ KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIEN HOITOYKSIKÖISSÄ)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
15.9.2020

4569 • B -Trombot

Tutkimus sisältää sekä P -Trombot -tutkimuksen että Fimlabin Tampereen keskuslaboratoriossa tehtävät tutkimukset (S -PLAb, B -FII-D ja B -FV-D). Keski-Suomessa Weblab Clinicalin käyttäjät tilaavat saman nimisen pyyntöpaketin (ei numeroa). Keski-Suomen alueella ei voimassa Pegasos- ja Mediatri -käyttäjillä.

4025 • P -Trombot

Tutkimus ei sisällä tutkimuksia S -PLAb, B -FII-D ja B -FV-D. Mikäli näitä tutkimuksia ei ole aiemmin tilattu, pyydetään ne erikseen. Alla olevat tutkimukset ovat osatutkimuksia. Tutkimusta ei voi pyytää WeblabClinicalista.

14520 • P -TTINRSP

Tromboplastiiniaika

12782 • P -TrAiSPR

Trombiiniaika

11103 • P -AT3-SPR

Antitrombiini III (Tee P -Trombot -pyyntö)

13435 • P -PC-SPR

Proteiini C (Tee P -Trombot -pyyntö)

4449 • P -PS

Proteiini S (Tee P -Trombot -pyyntö)

3578 • P -LupusAK

Lupusantikoagulantti (Voi pyytää myös erikseen)

Johdanto

Laskimotukoksen sairastaneista potilaista osalla on tukoksille altistava hyytymisjärjestelmän hankinnainen tai perinnöllinen poikkeavuus. Valtimotukoksissa tutkimusten osuvuus on selvästi huonompi kuin laskimotukoksissa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

 

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

 

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely alle 50-vuotiaalla. Yli 50-vuotiaiden indikaatioiden osalta katso Laskimotukoksen ja keuhkoembolian Käypä hoito -suositus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteitä otetaan vain tietyissä näytteenottopisteissä ja tiettyyn aikaan (katso fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion näytteiden ottaminen Fimlabin omissa näytteenottopisteissä Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla).

 

Sähköisessä lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja se, onko tutkittavalla antikoagulaatiohoitoa (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä). Oleelliset esitiedot voidaan antaa vastaamalla kysymyksiin tai kirjoittamalla tiedot kysymyksenasettelu-kenttään. Ajankohtaiset esitiedot ovat tärkeitä, jotta lausunnossa voidaan huomioida potilaan tilanne ja mahdollisen ak-hoidon vaikutus tuloksiin. Oletuksena on, että Fimlabin asiantuntijat voivat valita tutkimukset ja mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset kysymyksenasettelun perusteella. Näin kaikki tarpeelliset tutkimukset voidaan tehdä samasta näytteestä ja toisaalta välttää turhien tutkimusten tekemistä.

 

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan, jos lähisuvussa on todettu antitrombiinin, proteiini C:n tai proteiini S:n vajausta.

 

Pyyntö: P -Trombot, B -Trombot

 

Tärkeimmät tukoskysymykset:

Saako potilas nyt tavallista hepariinia: Kyllä / Ei
Tavallisen hepariinin lopetuspäivä:
Saako nyt pienimolekyylistä hepariinia: Kyllä / Ei
Pienimolekyylisen hepariinin lopetuspäivä:
Saako nyt Marevania: Kyllä / Ei
Marevanin lopetuspäivä:
Saako nyt muuta antikoagulanttihoitoa: Ei / Arixtra / Pradaxa / Xarelto / Eliquis / Muu
Muun antikoagulanttihoidon lopetuspäivä:

Onko potilaalla tukoshistoriaa: Kyllä / Ei
Spontaani laskimotukos: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Pinnallisia laskimotukoksia: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Valtimotukoksia: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Toistuvia keskenmenoja Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa
Muita tukoksia: Tutkittavalla / Suvussa / Tutkittavalla ja suvussa

Onko tutkittava raskaana: Kyllä / Ei
Saako e-pillereitä tai korvaushoitoa? Kyllä / Ei

Kysymyksen asettelu:
Hoitava lääkäri:
Hoitavan lääkärin puhelinnumero:
Akuutista tukoksesta, vrk:
Onko tutkittavalla nyt tukos:

 

Yksittäisten tutkimusten pyytäminen (esim. P -AT3, P -AT3-Ag, P -PC, P -PC-Ag, P -PS, P -PS-Ag, P -Trombai) poikkeavien tulosten kontrolloimiseksi tai potilaan sukulaisella jo diagnosoidun vajauksen selvittämiseksi

Myös yksittäiset tutkimukset tilataan käyttäen tätä tutkimuspyyntöä.

 

Esitietokysymyksiin on tärkeää antaa riittävät esitiedot osuvan lausunnon saamiseksi ja mahdollisten jatkotutkimusten valitsemiseksi (kts yllä).

Potilaan esivalmistelu

Mm. antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin (ks. tarkemmin kohdasta Tulkinta).

 

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä.

Näyteastia

Hukkaputki (esim. lisäaineeton putki 5/4 ml tai hyytymistekijäputki 5/2,7 ml)

Hyytymistekijäputki (Na-sitraatti 3.2%, 0.109M)

Näytemäärät:

  • Aikuiset: 5/2,7 ml ja 2 x 10/9 ml
  • Lapset: 5/2 ml ja 2 x 5/2,7 ml
  • Vastasyntyneet: 5/1 ml ja 5/2 ml
  • Keskoset: 5/1 ml; tutkimukset sovitaan tapauskohtaisesti

Mikäli samalla on pyydetty Fimlabin tutkimukset S -PLAb, B -FII-D ja B -FV-D, tarvitaan myös seuraavat näytteet (jokaista putkea varten tulostuu oma tarra):

  • 5/4 ml seerumigeeliputki (vähintään 1 ml seerumia)
  • 2 x 5/3 ml K2-EDTA-putki (myös K3-EDTA-putket käyvät)

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje. Kirjaa ylös, jos näytteenottoon on liittynyt näytteenotto-ohjeesta poikkeavia tapahtumia. Toimita tiedot Hemostaasilaboratorioon näytteen mukana, jotta ne voidaan huomioida tutkimusten tulosten arvioinnissa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (<8 °C, jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Jos näytteitä ei pystytä käsittelemään ja pakastamaan 4 tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytä näytteitä huoneenlämmössä korkeintaan noin 1 h ennen niiden pakkaamista hemostaasinäytteille tarkoitettuun kuljetuspakkaukseen, jossa on esijäähdytetyt kylmävaraajat. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Käsittely ja pakastus onnistuu Fimlabin Tampereen ja Keski-Suomen keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa).

TAI

Säilytä ja lähetä näytteet huoneenlämmössä. Näytteet tulee käsitellä ja pakastaa 4 tunnin kuluessa näytteenotosta. (Näytteitä voidaan käsitellä ja pakastaa Fimlabin Tampereen ja Jyväskylän keskuslaboratorioissa sekä Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa.)

Katso tarkemmin fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

Viitevälit annetaan vastauksen mukana.

Tulkinta

Lausunto.

Katso tarkemmin yksittäiset tutkimukset.

 

Jos tässä tutkimuspaketissa saadaan normaali löydös, voidaan valikoiduissa tapauksissa harkita F VIII:n tutkimista samasta näytteestä. Normaali löydös tukostaipumustutkimuksissa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa tukostaipumusta.

 

Tutkimukset suositellaan tehtäväksi ajankohtana, jolloin kliininen tilanne on rauhoittunut eikä käytössä ole antikoagulaatiohoitoa. Akuutissa vaiheessa voi esiintyä hankinnaisia vajauksia (esim. antitrombiini, proteiini C, proteiini S) tai laboratoriolöydös voi kulutuksen vuoksi olla negatiivinen (fosfolipidivasta-aineet), minkä vuoksi kontrollinäytettä suositellaan aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua akuutista tapahtumasta. Näytteenottoa suositellaan akuutissa vaiheessa vain tapauksissa, joissa löydöksillä voi olla hoidollista merkitystä (esim. pienet lapset).

 

Raskaus, ehkäisytabletit ja hormonikorvaushoito pienentävät proteiini S:n aktiivisuutta. Tutkimus voidaan tehdä luotettavasti 2-3 kk kuluttua raskauden päättymisestä tai 1 kk hormonihoitotauon jälkeen

 

Hepariinivalmisteet (UFH, LMWH) vähentävät antitrombiinin aktiivisuutta ja pidentävät trombiiniaikaa. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti viikon kuluttua hepariinihoidon päättymisestä.

 

Varfariini vähentää K-vitamiinista riippuvaisten proteiini C:n ja proteiini S:n synteesiä. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 4 viikon kuluttua varfariinihoidon päättymisestä.

 

Suorat trombiinin estäjät (esim. dabigatraani) pidentävät trombiiniaikaa. Lisäksi antitrombiinin ja proteiini S:n aktiivisuuksien tulokset voivat olla virheellisen korkeita (kyseisten tekijöiden vajauksia ei voi luotettavasti sulkea pois) ja lupusantikoagulanttitutkimuksissa voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 2 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

 

Suorat F Xa -estäjät (esim. rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen korkean proteiini S -aktiivisuustuloksen (proteiini S -vajausta ei voi luotettavasti sulkea pois) ja lupusantikoagulanttitutkimuksissa voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 2 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

 

Trombosyyttiestäjät ja fondaparinuuksi eivät vaikuta määrityksiin.

 

HUOM! S -PLAb, B -FII-D ja B -FV-D vastataan erikseen eikä niiden tuloksiin oteta kantaa tämän tutkimuspaketin lausunnossa. Hoitavan lääkärin tulee kokonaisuutta arvioidessa ottaa huomioon kaikkien tehtyjen tukostaipumustutkimusten tulokset. Tarvittaessa voi konsultoida tukostaipumukseen perehtyneitä lääkäreitä.