Tulosta

Tutkimus:
RH-GENOTYYPITYS, DNA-tutkimus, LAPSIVESI

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
24.10.2022

6205 • Am-RH-D

Johdanto

Raskaudenaikainen Rh-immunisaatio on mahdollinen, jos sikiö on kyseisen Rh-antigeenin (D, C, c, E ja/tai e) suhteen positiivinen ja äiti on negatiivinen. Jos äidin vasta-ainepitoisuus on korkea, sikiöllä on vaara sairastua vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin. Äiti on voinut immunisoitua myös verensiirron seurauksena. Tällä tutkimuksella määritetään sikiön Rh-veriryhmä lapsiveden soluista eristetystä DNA:sta. Tutkimuksessa genotyypitetään se sikiön veriryhmätekijä, jota vastaan äidillä on vasta-aine. Näin saadaan selville, onko sikiöllä riski sairastua vakavaan anemiaan. Tulos vaikuttaa immunisoituneelle äidille tehtävien lapsivesipunktioiden määrään: jos sikiö todetaan tutkittavan antigeenin suhteen negatiiviseksi, vältytään raskauden aikana toistuvilta lapsivesipunktioilta.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Tutkimuksesta on aina sovittava SPR Veripalvelun kanssa viimeistään kolme päivää ennen näytteenottoa p. 050 3742 736.
Lisäksi tulee ilmoittaa aina näytteenottoajankohta Fimlab:n Lähteviin näytteisiin p. 03 311 76487.

Indikaatiot

Raskaudenaikainen immunisaatio, kun äidin veren anti-D, -C, -c, -E tai -e-vasta-ainepitoisuus on korkea ja lapsen isä on heterotsygootti kyseisen antigeenin suhteen tai isän näytettä ei ole saatavissa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköisen pyynnön lisäksi tarvitaan huolellisesti täytetty Sikiön veriryhmätutkimukset, johon on kirjattu näytteenottopäivä ja tarkka kellonaika, koska näyte on esikäsiteltävä määrätyn ajan kuluessa näytteenotosta.

Näyteastia

Steriili kertakäyttöruisku, 10 ml

Näyte

Lapsivesinäyte, 10 ml, ks. tarkemmat näytteenotto-ohjeet lähetteestä. Näytettä käsittelevien henkilöiden on käytettävä käsineitä DNA-kontaminaation estämiseksi.

Näyte otetaan aikaisintaan raskausviikolla 16. Näytteenotto alkuviikosta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteitä käsittelevien henkilöiden on käytettävä käsineitä DNA-kontaminaation estämiseksi.

Säilytys, kuljetus ja lähetys huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä. Näyte lähetetään välittömästi Vantaalle SPR:n Veripalveluun.

Menetelmä

Määritys lapsiveden soluista, PCR-SSP

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Lisätiedot

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414