Tulosta

Tutkimus:
JC VIRUS, VASTA-AINEET

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
15.5.2024

9850 • B -JCVAb

Johdanto

Tutkimus on ainoastaan Fimlabin toimialueen keskussairaaloiden ja yliopistosairaalan neurologian poliklinikoiden käytössä MS-potilaiden hoitoon liittyen.

Tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö. Tärkeää vastata esitietokysymyksiin, jotta potilaan tuloksen ollessa positiivinen saadaan laskennalliset parametrit lausuntoon. Tampereen keskuslaboratoriossa toimisto vie pyynnön portaaliin ja lähtevät näytteet hoitaa postituksen.

Näytteenottomateriaalin nouto Fimlabin hyllystä keskussairaaloiden ja yliopistosairaalan polikliinisestä laboratoriosta. Mikäli laboratorion ulkopuolinen taho (esim. neurologian pkl) tarvitsee setin, toimitus tulee järjestää keskussairaalan tarvikejakelun kautta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte on mahdollista ottaa normaaleina työviikkoina ma-pe. (Ei ennen arki- tai juhlapyhiä).

Näytteitä otetaan (lisätieto ajanvaraukseen: JCV -näytteenotto):

Pirkanmaalla: TAYS:an poliklinikkalaboratoriossa ja Vammalan sairaalan laboratoriossa ajanvarauksella, lisätieto ajanvaraukseen: JCV -näytteenotto.
Kanta-Hämeessä: näyte voidaan ottaa Hämeenlinnan keskussairaalan polikliinisessa näytteenotossa.
Päijät-Hämeessä:
näyte voidaan ottaa keskussairaalan polikliinisessä näyttenotossa, neurologian osaston ja poliklinikan pyynnöstä.
Keski-Suomessa:
näyte voidaan ottaa keskussairaalan laboratoriossa Novassa.
Pohjanmaalla:
näyte voidaan ottaa Vaasan keskussairaalan näytteenotossa.

Näyteastia

Tutkimukselle on olemassa oma näytteenottosetti, joka sisältää näyteputken, näytteenottoneulan ja lähetyslaatikon.

Ennen varsinaista näytettä otetaan lisäaineeton hukkaputki tai seerumigeeliputki. Pyyntötarra tulee liimata näyteputkeen peittämättä Unilabsin näytenumeroa. Näyteputki toimitetaan lähetyslaatikossa Tampereelle Lähteviin näytteisiin.

Näyte

4 ml kokoverta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys jääkaapissa yön ja viikonlopun yli, kuljetus huoneenlämmössä.
Näyte on lähetettävä tutkimuksen tekevään laboratorioon (Unilabs, Tanska) mielellään 48 h sisällä näytteenotosta (viikonloppuina viive voi olla pidempi).

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen

Tulos valmiina

Kahden viikon sisällä näytteenotosta

Tulkinta

POS/NEG

Positiivinen löydös kertoo JC viruksen kantajuudesta.
Positiivista tulosta ei tarvitse kontrolloida.
Negatiiviset tulokset suositellaan kontrolloitavaksi noin vuoden päästä mahdollisen uuden tartunnan havaitsemiseksi.

Positiivisiin tuloksiin liitetään Indeksi-arvo, joka korreloi vasta-ainetason kanssa sekä prosentuaalinen taso.