Tulosta

Tutkimus:
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, NUKLEIINIHAPON OSOITUS

Luokitus:
Mikrobiologia, Molekyylibiologia

Päivitetty:
8.1.2024

4490 • -TbNhO

Indikaatiot

Tuberkuloosibakteerien nopea osoittaminen suoraan näytteistä (yskös, likvori, nivelneste, yms.). Tutkimus ei korvaa mykobakteeriviljelyä, joka on ensisijainen tutkimus ja joka tulee pyytää yhdessä TbNhO- tutkimuksen kanssa. Tutkimus ei sovellu piilevän/latentin tuberkuloosi-infektion osoittamiseen.

Näyteastia

50 ml:n Falcon- putki (tehdaspuhdas)
Tehdaspuhdas purkki tai -putki

Näyte

YSKÖS: Näyte 50 ml:n Falcon- putkeen

MUUT NÄYTTEET: (bronkuslima, BAL-neste, pleuraneste, kudospala, likvori, aspiraatti) lähetetään tehdaspuhtaassa putkessa.
Veri- ja luuydinnäytteiden ensisijainen tutkimus on mykobakteeriviljely (4438 B – TbEVi) näytteessä oletetun vähäisen bakteerimäärän vuoksi.

Menetelmä on validoitu vain yskösnäytteelle. Muiden näytelaatujen kohdalla negatiivinen tulos ei ole täysin luotettava.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyteastiat pakataan sulkupussiin, erilleen lähetteistä. Tutkimuspyyntöön on merkittävä näytteen laatu. Näytteenkuljetus huoneenlämmössä, mutta kuljetuksen viivästyessä näyte tulee säilyttää jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Reaaliaikainen PCR-menetelmä. Menetelmä sisältää rifampisiinin (rpoB) ja isoniatsidin (inhA, katG) pikaherkkyysmäärityksen.

Tulos valmiina

Näytteen saapumista seuraavana arkipäivänä. Uusista positiivisista M. tuberculosis -tapauksista soitetaan.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Positiivinen tulos on osoitus M. tuberculosis -infektiosta. Kaikki M. tuberculosis -kompleksin lajit, myös M. bovis BCG (Calmette-kanta) antavat testissä positiivisen tuloksen. Menetelmä ei erottele eläviä bakteereita kuolleista.

Virhelähteet

Mikrobilääkehoito voi aiheuttaa ristiriitaisen tuloksen viljely- ja nukleiinihappo-osoitustutkimusten välillä. Negatiivinen tulos ei täysin poissulje M. tuberculosis -infektiota värjäysnegatiivisten tapausten kohdalla. Rifampisiini- ja isoniatsidiherkkyystulokset ovat alustavia pikaherkkyystuloksia, jotka varmistetaan viljelymenetelmällä viljelylöydöksen yhteydessä.

Lisätiedot

Tutkimus ei korvaa mykobakteeriviljelyä, koska mykobakteeriviljelystä saadaan mikrobilääkeherkkyys sekä lajimääritys muiden mykobakteerien kuin ainoastaan M. tuberculosis -kompleksin osalta.