Tulosta

Tutkimus:
PAKSUNEULABIOPSIAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

6274 • Ts-PAD-PNB

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Etenkin kasvaindiagnostiikkaan liittyvät paksuneulabiopsiat, joilla ei ole elinspesifistä omaa nimikettä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, kuten radiologinen löydös ja leesion koko. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Kyseessä on yleensä epäselvä leesio tai kasvainmuutos, jonka tarkemmasta luonteesta halutaan histologinen PAD jatkohoidon suunnittelua varten. Edustava näyte on yleensä 2-4 lieriötä, jotka läpäisevät muutoksen. Isoissa leesioissa palat suositeltavimmin reunavyöhykkeeltä nekroosialueiden välttämiseksi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat. Kasvainmuutosten karakterisoinnissa käytetään usein immunohistokemiallisia erikoisvärjäyksiä.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä. Niistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Fiksaatiossa ei ole yleensä ongelmia, mutta kasvaimissa nekroosi tai reuna-alueiden fibroottiset epäspesifit alueet voivat johtaa tulkinnassa harhaan. Riittävä ja eri kohdista otettu biopsiamäärä parantaa tuloksen luotettavuutta.