Tulosta

Tutkimus:
PAKSUNEULABIOPSIAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
16.10.2023

6274 • Ts-PAD-PNB

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Indikaatiot

Etenkin kasvaindiagnostiikkaan liittyvät paksuneulabiopsiat, joilla ei ole elinspesifistä omaa nimikettä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, kuten radiologinen löydös ja leesion koko. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Kyseessä on yleensä epäselvä leesio tai kasvainmuutos, jonka tarkemmasta luonteesta halutaan histologinen PAD jatkohoidon suunnittelua varten. Edustava näyte on yleensä 2-4 lieriötä, jotka läpäisevät muutoksen. Isoissa leesioissa palat suositeltavimmin reunavyöhykkeeltä nekroosialueiden välttämiseksi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat. Kasvainmuutosten karakterisoinnissa käytetään usein immunohistokemiallisia erikoisvärjäyksiä.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin näytteen vastaamiselle on 10-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 90% paksuneulanäytteistä on vastattu 14 kalenteripäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä. Niistä laskutetaan erikseen.

Virhelähteet

Fiksaatiossa ei ole yleensä ongelmia, mutta kasvaimissa nekroosi tai reuna-alueiden fibroottiset epäspesifit alueet voivat johtaa tulkinnassa harhaan. Riittävä ja eri kohdista otettu biopsiamäärä parantaa tuloksen luotettavuutta.