Tulosta

Tutkimus:
PÄÄN JA KAULAN ALUEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARAATTI

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
24.4.2023

6275 • Ts-PAD4-Hn

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. 041 7316 325

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 041 731 8838

Pohjanmaa
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (06) 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (06) 213 2581

Indikaatiot

Kurkunpään, kielen, nenän, sylkirauhasen ja kilpirauhasen laajat poistopreparaatit imusolmukealueineen, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys. Nämä leikkaukset on keskitetty pääsääntöisesti yliopistosairaaloihin.

Kilpirauhasen kookkaat leikkausnäytteet ilman syöpäepäilyä (esim. struuma) kuuluvat nimikkeen 4194 Ts-PAD-4  alle.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä mitä on lähetetty, näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkauksenaikaiset havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Jos kokonaisena lähetettävästä elimestä on otettu osa esim. tutkimuskäyttöön, asiasta on syytä mainita lähetteessä.

Näyteastia

Tiiviskantinen näyteastia tai 10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia.

Tarvikkeita voi tilata materiaalit@fimlab.fi. Keskussairaaloissa tarvikkeita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Pään ja kaulan alueen kasvainten laajat poistoleikkaukset, esim. kurkunpää, kielen ja nenän laajat leikkausnäytteet.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Pirkanmaa:
Näyte toimitaan tuorenäytteenä laboratorioon yhtenä kokonaisuutena tai useampaan purkkiin jaettuna. Kaikki näytemateriaalin orientointia ja topografiatietoja tarkentavat leikkaussalimerkinnät parantavat tutkimuksen tarkkuutta. Kilpirauhasnäytteet lähetetään myös sellaisenaan, kapseli ehyenä. Tuorenäyte toimitetaan välittömästi laboratorioon.

Jos näytemateriaalia joudutaan lähettämään laboratorioon päivätyöajan ulkopuolella, se on laitettava välittömästi lähetyspisteessä huoneenlämpöiseen 10% puskuroituun formaliiniin. Formaliinin tilavuuden on oltava vähintään 3 kertaa näytteen tilavuus. Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä. Formaliinifiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä. 

Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pohjanmaa:
10% puskuroituun formaliiniin fiksoitu näyte säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

Tuorenäyte tai 10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Histologian näytteet pyritään vastaamaan viivytyksettä. Tavoiteaika normaalin prioriteetin ison kirurgisen näytteen vastaamiselle on 12-14 kalenteripäivää. Tilastojen mukaan 75% KNK-resekaateista on vastattu 17 kalenteripäivässä. Mahdollinen huomattava luumateriaalin osuus ja siitä seuraava pakollinen dekalsifikaatio pidentää vasteaikaa merkittävästi.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Tulkinta pohjautuu makroskooppisiin sekä histopatologisiin ja morfologisiin arvioihin. Tarvittaessa apuna käytetään erikoismenetelmiä.

Laajoissa näytteissä otetaan aina kantaa kasvaimen paikalliseen levinneisyyteen.

Virhelähteet

Dekalsifikaatio heikentää lähes aina morfologiaa ja tekee EDTA-vaihtoehtoa lukuunottamatta immunovärjäysten käytön näissä kohdin mahdottomaksi. Laajoissa näytteissä kuitenkin edustavampia alueita yleensä tarjoutuu erikoistekniikoita varten.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6275 | Ts-PAD4-Hn Pirkanmaan keskuslaboratorio, Tampere FM4 Kyllä