Tulosta

Tutkimus:
CADASIL, NOTCH3-GEENIN MUTAATIOT

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
15.5.2024

92127 • B -CADA-D

Johdanto

Hereditäärinen multi-infarktidementia eli CADASIL-tauti (Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) on autosomissa vallitsevasti periytyvä vaskulaarisen dementian muoto, jolle on ominaista 30 – 50 vuoden iässä alkavat auralliset migreenikohtaukset, toistuvat aivoinfarktit ja hidas dementoituminen. Oireisilla potilailla aivojen magneettikuvauksessa havaitaan tyypillisiä neuroradiologisia muutoksia. Tauti johtuu Notch3-geenin mutaatioista. Geenistä on kirjallisuudessa kuvattu suuri määrä erilaisia mutaatioita, joista suurin osa sijaitsee eksoneissa 3, 4 ja 8. Suomalaisilla CADASIL-potilailla ylivoimaisesti yleisin mutaatio on C>T-transitio eksonissa 4, joka muuttaa arginiinin positiossa 133 kysteiiniksi (p.Arg133Cys). Muutamissa suomalaisissa perheissä on puolestaan havaittu eksonissa 20 A>G-mutaatio, joka muuttaa aminohappopositiossa 1069 olevan tyrosiinin kysteiiniksi (p.Tyr1069Cys). Yhdessä suomalaisessa perheessä on havaittu C>T-mutaatio eksonissa 4, joka johtaa aminohappomuutokseen kodonissa 182 (p.Arg182Cys). Mikäli näitä kolmea suomalaisilta potilailta tavattua mutaatiota ei kuitenkaan DNA-tutkimuksessa löydy ja kliininen epäily CADASIL-taudista on vahva, voidaan erillisestä pyynnöstä sekvensoida Notch3-geenin eksonit 3-8, 11 ja 18-20. Näiden eksonien alueelle sijoittuu n. 84 % kirjallisuudessa kuvatuista Notch3-geenin patogeenisista mutaatioista.

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Kliininen epäily CADASIL-taudista. Prediktiivinen geenitesti henkilöllä, jonka suvussa on tavattu CADASIL-tautiin liittyvä Notch3-geenin p.Arg133Cys-, p.Arg182Cys- tai p.Tyr1069Cys-mutaatio.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö. Mikäli sähköistä pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

5-10 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huoneenlämmössä. Näyte pakataan huolellisesti eikä se saa jäätyä matkalla.
Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk.

Menetelmä

Notch3-geenin eksonien 4 ja 20 PCR-monistus ja restriktioentsyymidigestio p.Arg133Cys-, p.Arg182Cys- ja p.Tyr1069Cys-mutaatioiden havaitsemiseksi.

Tulos valmiina

2-4 viikkoa. Kiireellisenä 3-5 työpäivää.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. p.Arg133Cys-, p.Arg182Cys- tai p.Tyr1069Cys-mutaation löytyminen sopii oireisella potilaalla CADASIL-tautiin tai kertoo oireettomalla henkilöllä riskistä sairastua kyseiseen tautiin. Oireisella potilaalla saatu normaali tulos ei sulje pois CADASIL-tautia, sillä kysymyksessä voi olla myös jokin muu Notch3-geenin mutaatio.