Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIININ RASKAAN KETJUN (IgH) GEENIN SOMAATTISET HYPERMUTAATIOT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Käyttöönottopäivä:
16.7.2021

92514 • Bm-IgSHM-D

92515 • B -IgSHM-D

92514 • Bm-IgSHM-D

92515 • B -IgSHM-D

Johdanto

B-solujen kypsymisen aikana tapahtuvat immunoglobuliinigeenien uudelleenjärjestymät ja V-geenisegmentin alueella tapahtuvat somaattiset hypermutaatiot ovat pohjana vasta-aineiden monimuotoisuudelle. Kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa (KLL) somaattisten hypermutaatioiden määrän on osoitettu korreloivan käänteisesti taudin ennusteeseen.

Tässä tutkimuksessa käytetään lähtömateriaalina luuydinnäytteen tai verinäytteen mononukleaarisista soluista eristettyä RNA:ta ja siitä valmistettua cDNA:ta. Tarvittaessa tutkimus voidaan tehdä myös genomisesta DNA:sta. Näytteestä monistetaan PCR-reaktiossa kuudella IgH-geenin luokkaspesifisellä alukeparilla pahanlaatuiseen klooniin liittyvä V-D-J uudelleenjärjestymä ja saatu PCR-tuote sekvensoidaan geenisegmenttien analysoimiseksi. V-geenin sekvenssiä verrataan ns. alkuperäiseen, ei-mutatoituneeseen ituratasekvenssiin, ja tämän perusteella lasketaan V-jakson samankaltaisuusaste FRI-alueen alusta FRIII-alueen loppuun.

Tulos ilmoitetaan prosentteina. Mikäli samankaltaisuusaste on suurempi tai yhtäsuuri kuin 98 %, potilaan tauti luokittuu ns. huonoennusteiseen ei-mutatoituneeseen KLL:aan.

Tutkimuksen myötä saadaan myös IgH-uudelleenjärjestymän VDJ-junktioalueen sekvenssi. Tätä voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi, mikäli hoitovastetta halutaan myöhemmin seurata ASO-PCR -tutkimuksella.

Tiedustelut

Sairaalageneetikot puh. 03-311 75937, 050-347 6382

Indikaatiot

Ennusteellinen tutkimus kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa. Tutkimuksella selvitetään pahanlaatuisessa kloonissa esiintyvän IgH-uudelleenjärjestymän käyttämä V-geenisegmentti ja siinä esiintyvät somaattiset hypermutaatiot. Ig-mutaatiostatuksen perusteella potilaan tauti voidaan luokittaa todennäköiseen riskiluokkaan esimerkiksi intensiivihoitotarpeen arvioimiseksi.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

Luuydin: Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydintä CPT-putkeen (suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity).

Veri: 2 x 8 ml verta kahteen CPT-putkeen (suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 8 mL draw capacity).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Sentrifugointi (30 min, 1600xg, huoneenlämpö 18-25°C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 8-10 kertaa ylösalaisin. Putket voidaan lähettää huoneenlämmössä normaalina yön yli postina.

Menetelmä

PCR, klonaalisen IgH-geenin uudelleenjärjestymän sekvensointi.

Tulos valmiina

Noin kuukauden kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Lisätiedot

Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä. Verinäyte tulee kyseeseen silloin, jos luuytimestä ei saada edustavaa näytettä.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
92514 | Bm-IgSHM-D Ei
92515 | B -IgSHM-D Ei
92514 | Bm-IgSHM-D Ei
92515 | B -IgSHM-D Ei