Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIININ RASKAAN KETJUN (IgH) GEENIN SOMAATTISET HYPERMUTAATIOT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
2.5.2024

92514 • Bm-IgSHM-D

92515 • B -IgSHM-D

Johdanto

B-solujen kypsymisen aikana tapahtuvat immunoglobuliinigeenien uudelleenjärjestymät ja V-geenisegmentin alueella tapahtuvat somaattiset hypermutaatiot ovat pohjana vasta-aineiden monimuotoisuudelle. Kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa (KLL) somaattisten hypermutaatioiden määrän on osoitettu korreloivan käänteisesti taudin ennusteeseen.

Tässä tutkimuksessa käytetään lähtömateriaalina luuydinnäytteen tai verinäytteen mononukleaarisista soluista eristettyä RNA:ta ja siitä valmistettua cDNA:ta. Näytteestä monistetaan PCR-reaktiossa kuudella IgH-geenin luokkaspesifisellä alukeparilla pahanlaatuiseen klooniin liittyvä V-D-J -uudelleenjärjestymä ja saatu PCR-tuote sekvensoidaan geenisegmenttien analysoimiseksi. V-geenin sekvenssiä verrataan ns. alkuperäiseen, ei-mutatoituneeseen ituratasekvenssiin, ja tämän perusteella lasketaan V-jakson samankaltaisuusaste FRI-alueen alusta FRIII-alueen loppuun.

Tulos ilmoitetaan prosentteina. Mikäli samankaltaisuusaste on suurempi tai yhtäsuuri kuin 98 %, potilaan tauti luokittuu ns. huonoennusteiseen ei-mutatoituneeseen KLL:aan. Lisäksi raportoidaan mahdollinen ennusteellisesti merkityksellinen uudelleenjärjestymän stereotyyppiluokka. 

Tutkimuksen myötä saadaan myös IgH-uudelleenjärjestymän VDJ-junktioalueen sekvenssi. Tätä voidaan tarvittaessa käyttää hyväksi, mikäli hoitovastetta halutaan myöhemmin seurata ASO-PCR -tutkimuksella.

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 778002

Indikaatiot

Ennusteellinen tutkimus kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa. Tutkimuksella selvitetään pahanlaatuisessa kloonissa esiintyvän IgH-uudelleenjärjestymän käyttämä V-geenisegmentti ja siinä esiintyvät somaattiset hypermutaatiot. Ig-mutaatiostatuksen perusteella potilaan tauti voidaan luokittaa todennäköiseen riskiluokkaan esimerkiksi intensiivihoitotarpeen arvioimiseksi.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

Luuydin: Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydintä CPT-putkeen (suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity).

Veri: 2 x 8 ml verta kahteen CPT-putkeen (suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 8 mL draw capacity).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Käännetään putki 8 kertaa ylösalaisin näytteenoton jälkeen. Sentrifugointi (30 min, 1600xg, huoneenlämpö 18-25°C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 8-10 kertaa ylösalaisin. Putket voidaan lähettää huoneenlämmössä normaalina yön yli postina.

Menetelmä

PCR, klonaalisen IgH-geenin uudelleenjärjestymän sekvensointi.

Tulos valmiina

Noin kuukauden kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Lisätiedot

Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä. Verinäyte tulee kyseeseen silloin, jos luuytimestä ei saada edustavaa näytettä.