Tulosta

Tutkimus:
MITOKONDRIAALINEN RESESSIIVINEN ATAKSIASYNDROOMA, veri

Luokitus:
Genetiikka

Päivitetty:
15.5.2024

92194 • B -MIRAS-D

Johdanto

Mitokondriaalinen resessiivinen ataksiaoireyhtymä (MIRAS) on yleisin nuoruus- tai aikuisiän perinnöllinen ataksiasairaus Suomessa. Se voi aiheutua kromosomissa 15 sijaitsevan POLG-geenin p.(Trp748Ser)-muutoksesta. POLG-geeni koodaa mitokondrioissa toimivan polymeraasi gamma ‐entsyymin (POLG) katalyyttistä alfa-alayksikköä. POLG huolehtii mitokondriaalisen DNA:n replikaatiosta ja osallistuu myös replikaatiovirheiden korjaamiseen. POLG-geenin varianttien seurauksena entsyymin normaali toiminta häiriintyy, ja mtDNA:han syntyy useita deleetioita. Ne puolestaan vahingoittavat mitokondrioiden hengitysketjun toimintaa, ja MIRAS-oireyhtymässä tämä johtaa pikkuaivojen neuronien degeneraatioon sekä ataksiaoireiston kehittymiseen. Viallisen POLG-entsyymin on havaittu liittyvän myös moniin muihin neurodegeneratiivisiin sairauksiin, kuten parkinsonismiin, sensorisiin neuropatioihin ja Alpersin oireyhtymään, sekä lihasoireistoihin, kuten mitokondriaaliseen myopatiaan ja PEO-tautiin. Kliiniseltä taudinkuvaltaan MIRAS muistuttaa lähinnä Friedreichin ataksiaa ja IOSCA:a (infantile-onset SCA). MIRAS-potilailla oireet alkavat keskimäärin 28-vuotiaana, mutta ne voivat alkaa jo alle 10- tai vasta yli 40-vuotiaana. Sairaus fenotyypiltään hyvin heterogeeninen, vaikka useilla potilailla on sama geenimuutos. Lievimmillään MIRAS voi ilmetä polyneuropatiana; osalla potilaista taas epilepsia voi ainoana oireena edeltää muiden MIRAS-oireiden puhkeamista jopa 10 vuoden ajan. Tyypillisimpiin kliinisiin löydöksiin kuuluvat kävelyn epävarmuus, tasapainohäiriöt, sensorinen neuropatia ja etenevä pikkuaivoperäinen ataksia. Monilla potilailla on todettu myös dysartriaa, nystagmusta, epilepsiaa sekä kognitiivisia tai psykiatrisia ongelmia. Aivojen kuvantamistutkimuksessa nähdään valkean aineen muutokset molemmissa pikkuaivopuoliskoissa, lievä pikkuaivo- tai vermisatrofia ja joskus symmetriset talamusvauriot.

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Kliininen epäily mitokondriaalisesta resessiivisestä ataksiasyndroomasta. Ataksiasairauksien erotusdiagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö. Mikäli sähköistä pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyte

5-10 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huoneenlämmössä.
Perjantaisin otetut näytteet säilytetään viikonlopun yli jääkaapissa ja lähetetään laboratorioon seuraavana arkipäivänä.

Menetelmä

POLG-geenin PCR-monistus p.(Trp748Ser)-varianttia rajaavilla alukkeilla ja monistetun geenialueen Sanger-sekvensointi.

Tulos valmiina

Vastausaika 3-6 viikkoa. Kiireellisenä 5-8 työpäivää.

Tulkinta

POLG c.2243G>C p.(Trp748Ser) -muutoksen löytyminen homotsygoottisena varmistaa MIRAS-taudin geneettisen diagnoosin.