Tulosta

Tutkimus:
METYYLIHIPPUURIHAPPO, virtsa

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
17.1.2024

3229 • U -Methipp

Johdanto

Ksyleeniä käytetään laajasti erilaisissa liuotinseoksissa. Metyylihippuurihappo on ksyleenin aineenvaihduntatuote.

Indikaatiot

Ksyleenialtistuksen selvitys.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

TTL:n Biomonitorointilaboratorion lähete täytetään huolellisesti.

Potilaan esivalmistelu

Iltanäyte otetaan heti altistavan työvaiheen/työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näyte otetaan sen jälkeen, kun työvaatteet on vaihdettu, mahdollisuuksien mukaan käyty suihkussa, ja kädet ja virtsaputken suu on pesty. Suurten nestemäärien nauttimista ennen näytteen keräystä tulee välttää ja rakkoaika oltava vähintään 3 tuntia.

Näyteastia

Näytteen keräämiseen ja lähettämiseen tulee käyttää Työterveyslaitoksesta saatavia erikoispestyjä astioita eikä niihin saa lisätä säilöntäainetta. Mikäli näyte kerätään kertakäyttöastiaan, se on siirrettävä välittömästi lähetysastiaan.

Näyte

20 ml virtsaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilytetään jääkaapissa lähetykseen asti ja postitetaan siten, että se ehtii analysoivaan laboratorioon ennen viikonvaihdetta. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään kylmässä viikonlopun yli ja postitetaan seuraavana maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Kaasukromatografia-liekki-ionisaatiodetektio (GC-FID)

Tulos valmiina

Neljän viikon kuluessa.

Viiteväli

altistumattomat, isomeerien summa 19 mg/l (0,1 mmol/l) alkaen 17.4.2023, vanha viiteraja 0,2 mmol/l.

toimenpideraja, isomeerien summa 970 mg/l (5 mmol/l)

Tulkinta

Tulos kuvastaa lähinnä samana päivänä tapahtunutta altistumista.

Toimenpideraja on sosiaali- ja terveysministeriön asettama. (STM Asetus 268/2014). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan orgaanisten liuottimien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten ksyleenialtistumisessa sovelletaan raskauden aikana toimenpiderajana arvoa 0,7 mmol/l, joka vastaa 10 % tavallisesta ohjearvosta.

Virhelähteet

Jos virtsa on hyvin laimeaa (suhteellinen tiheys alle 1,010 tai kreatiniini alle 3 mmol/l), on tuloksen tulkinta epävarma. Sen tähden ei ennen näytteen keräystä tule nauttia suuria nestemääriä.