Tulosta

Tutkimus:
KESKUSHERMOSTON HISTOLOGINEN TUTKIMUS, KIRURGINEN NÄYTE

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

6301 • Ts-PADCNS

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325
Lääketieteelliset kysymykset: oyl Sanna Huovinen, p. 050 4301841

Indikaatiot

Keskushermoston alueen hermokudoksen tai aivokalvojen kirurgiset biopsiat sekä laajemmassa leikkauksessa poistettu kasvainmateriaali tai ei-neoplastinen kudosmateriaali.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä leikkaukseen tai muuhun näytteenottoon liittyvät havainnot.´Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Aina on ilmoitettava, mitä on näytteeksi lähetetty.

Näyteastia

Tiiviskantinen säilytysastia joka sisältää 10% puskuroitua formaliinia. Formaliinia vähintään kolminkertainen määrä näytteeseen nähden.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi 

Näyte

Keskushermoston alueen hermokudoksen tai aivokalvojen kirurgiset biopsiat sekä laajemmassa leikkauksessa poistettu kasvainmateriaali tai ei-neoplastinen kudosmateriaali. Poistettu kudos toimitetaan kokonaisuudessaan histologian laboratorioon. Näytteiden puristamista, turhaa silpomista ja ruhjomista on vältettävä. Kookkaat kappaleet on hyvä halkaista fiksaation nopeuttamiseksi.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa

Mikäli näytteestä otetaan tuore/syväjää -näyte lähetetään se erillisessä näytepurkissa, selvästi merkittynä, mahdollisimman pian laboratorioon.

Fiksaatio

10 % puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat. Kasvaindiagnostiikka edellyttää usein erikoisvärjäyksiä ja -tekniikoita, joista laskutetaan erikseen.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi.