Tulosta

Tutkimus:
RESPIRATORISTEN BAKTEEREIDEN NUKLEIINIHAPONOSOITUS
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia, Molekyylibiologia

Käyttöönottopäivä:
18.9.2023

9877 • -RBaktNhO

9877 • -RBaktNh

Indikaatiot

Hengitystiebakteeri-infektion etiologian selvittäminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

HUOM: Mikäli halutaan samasta potilaasta myös 6466 -CV19NhO tutkimus, tulee sitä varten tehdä oma pyyntö sekä ottaa oma näyte ohjekirjan ohjeiden mukaan.

Näyteastia

Copan UTM-RT mini 3 ml (ensisijainen)

Copan ESwab Collection Kit

Imulimankeruuputki

Näyte

Ensisijaisesti suositeltuja näytelaatuja ovat nenänielun imulima, nenänielun erite, yskös ja bronkoalveolaarinen lavaationeste (BAL). Näytteeksi soveltuu myös nielunäyte, mutta herkkyys voi olla hieman em. näytelaatuja heikompi.

Imulimanäyte: Limaa kerätään nenänielusta molempien sieraimien kautta n. 2 ml ja lähetetään sellaisenaan limankeruuputkessa.

Nenänielutikkunäyte: Taipuisavartinen nukkatikku työnnetään alaviistoon nenänpohjaa pitkin aikuisilla n. 12 cm syvyyteen ja alle 2-vuotiailla n. 6 cm syvyyteen (=nenänieluun). Näytteeksi kerätään limakalvon soluja hankaamalla tikkua kiertoliikkeellä. Samalla tikulla voidaan kerätä näyte molemmista sieraimista. Tikku katkaistaan kuljetusnestettä sisältävään näyteputkeen.

Yskösnäyte: Näytteet kerätään sellaisenaan tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen koeputkeen.

BAL-näyte: 2-3 ml BAL-nestettä tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen koeputkeen.

Nielutikkunäyte: Jäykällä nukkatikulla hangataan nielun takaseinää ja molempia nielurisoja. Tikku katkaistaan kuljetusnestettä sisältävään näyteputkeen.

 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte voidaan toimittaa saman päivän aikana huoneenlämmössä laboratorioon. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys jääkaappilämpötilassa, jossa näyte säilyy 3 vrk.

Menetelmä

Multiplex-polymeraasiketjureaktio (multiplex-PCR).

Menetelmä tunnistaa seuraavien 7 bakteerin nukleiinihappoa:

Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis
Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae

Tulos valmiina

Epidemia-aikoina arkisin ennen klo 7 laboratorioon saapuneiden näytteiden tulokset ovat valmiina samana päivänä.

Epidemiakauden ulkopuolella tutkimus tehdään kahtena kertana viikossa.

Tulkinta

Positiivinen tulos kertoo, että kyseisen bakeerin (tai bakteerien) nukleiinihappoa on osoitettavissa näytteestä.

Lapsilla (5-vuotiaat tai alle) S. pneumoniaen ja H. influenzaen nielukantajuus on yleistä. Tuloksen kliinistä merkitystä on arvioitava suhteessa potilaan kliinisiin oireisiin.

Virhelähteet

Mikäli näyte on niukka, ei negatiivinen tulos poissulje infektiota.

Lisätiedot

Respiratoristen virusinfektioiden diagnostiikkaan on oma tutkimus (20956 -RVirNhO).

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
9877 | -RBaktNhO Ei
9877 | -RBaktNh Ei