Tulosta

Tutkimus:
ÄITIYSNEUVOLATUTKIMUKSET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia, Mikrobiologia, Verikeskus

Päivitetty:
19.4.2024

588 • Neuvola1

4469 • B -VRAb-Gr

6095 • B -VRAbGrS

5250 • B -SikiöRH

6259 • B -VRisäGr

9648 • S -Tr1Horm

4550 • S -Tr2Seul

Atk-numero Lyhenne      Tekopaikka Akkreditoitu keskus-laboratoriossa, 
Arvo Ylpönkatu  4, Tre 
Kommentti 

588

 Neuvola 1

Automaatio Cobas 6000

 Kyllä

 Sisältää tutkimukset HIVAgAb, HBsAg, TrpaAb
4469 B-VRAb-Gr Suomen Punainen Risti Veripalvelu Ei  
 6095  B -VRAbGrS Suomen Punainen Risti Veripalvelu  Ei  
 5250  B -SikiöRH Suomen Punainen Risti Veripalvelu  Ei  
 6259  B -VRisäGr Suomen Punainen Risti Veripalvelu  Ei  
 9648  S -Tr1Horm Immunologia, Delfia  Kyllä Sisältää tutkimukset :
PAPP-A, HCG-B-V

 

602

 

 

4550

 

-NoTr2

 

 

S -Tr2Seul

 

näytteenotto

 

ISLAB, Kuopion aluelaboratorio

 

 

 

 Ei

 

Pirkanmaan:
Sähköinen pyyntö  -602 -NoTr2 tehdään Pirkanmaan alueen neuvoloissa tai Tampereen äitiysultrassa, sillä ohjataan laboratorion näytteenottoa 2 trimesterin seulonnassa.
Tämän lisäksi paperilähete Downin oireyhtymän riskien arviointi2 trimesteri on pakollinen. Lopullinen tutkimuspyyntö tehdään laboratorion toimistossa.

Johdanto

Fimlabin äitiysneuvolapalvelukäytäntö on se, että neuvola tekee äidille tarvittavat sähköiset tai paperiset tutkimuspyynnöt. Äiti tai neuvola varaa näytteenottoajan Fimlabin ajanvarauksesta joko sähköisesti tai puhelimitse. Fimlab huolehtii näytteenotosta ja analysoi tutkimukset (infektiotutkimukset ja sikiön kehityshäiriöiden 1. trimesterin seulonta) tai lähettää näytteet alihankkijalle (raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset ja sikiön kehityshäiriöiden 2. trimesterin seulonta).

Lähete

Infektioseulonta-tutkimukset pyydetään sähköisesti käyttäen pyyntöä 588 Neuvola 1. Yksittäisiä tutkimuksia ei pyydetä erikseen eikä lähetettä tarvita.

Vastasyntyneen hemolyyttisen taudin seulontaan
käytettävät tutkimukset pyydetään sähköisesti. Pyynnön yhteydessä vastataan esitietoja koskeviin kysymyksiin. Raskausviikot ilmoitetaan kokonaisina viikkoina.

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, 1 trimesteri, hormonimääritykset (9648 S- Tr1Horm), pyydetään sähköisesti. Riskin laskentaan tarvittava ultraääni tulee asiakkaan järjestää itse.

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, 2 trimesteri (raskausviikot 15-17)  : Pirkanmaa: pyydetään näytteenottotutkimus 602- NoTr2 sekä  paperilähetteellä.  Lopullinen sähköinen tutkimus pyyntö tehdään Fimlabin keskuslaboratorion toimistossa. 

Indikaatiot

Infektioseulonta:
Infektioseulonnan tarkoituksena on etsiä raskaana olevilta kuppa-, HIV ja hepatiitti B-infektioita. Jos tartunta siirtyy äidiltä sikiöön, voi lapsi saada vaikean taudin. Alkuraskauden infektioseulonnan tavoitteena on estää taudin tarttuminen sikiöön hoitamalla äiti ja lapsi ajoissa.

Tutkimuspyyntö 588 Neuvola 1 sisältää infektioseulontatutkimukset:

 • HIVAgAb (Neuvola-H)
 • HBsAg (Neuvola-H)
 • TrpaAb (Neuvola-T)

Näyte otetaan raskausviikoilla 10-12. Tarkempia tietoja yksittäisestä tutkimuksesta ks. kyseisen tutkimuksen ohjekirjasivu.

Raskaudenaikaisten veriryhmä- ja veririryhmävasta-ainetutkimukset:
Tutkimusten  tarkoituksena on löytää ne äidit, joiden lapsella on vaara sairastua sikiön tai vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin joko raskauden aikana tai syntymän jälkeen. Verinäytteestä tutkitaan ABO- ja RhD-veriryhmät sekä veriryhmävasta-aineet.

Veriryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset (4469 B-VRAb-Gr):

 • Tutkimus pyydetään kaikilta odottavilta äideiltä 8 – 12 raskausviikolla.
 • kaikilta RhD negatiivisilta äideiltä raskausviikoilla 24 – 26 ja 36, koska heillä on tavallista suurempi riski muodostaa veriryhmävasta-aineita.

 • kaikilta RhD positiivisilta äideiltä raskausviikolla 36, mikäli hän on saanut verensiirtoja tai hänen aiempaa lastansa on hoidettu vastasyntyneenä keltaisuuden takia

Veriryhmävasta-aineet, raskaudenaikaiset seurantatutkimus (6095 B-VrAbGrS):

 • Tutkimus pyydetään immunisoituneilta äideiltä Veripalvelun vastauksessa annettujen ohjeiden mukaan 

Sikiön RHD-veriryhmä suojausta varten (5250 B-SikiöRh): 

 • Tutkimus pyydetään RhD negatiivisilta äideiltä toisen rutiininäytteen yhteydessä silloin, kun neuvola käyttää rutiininomaista raskaudenaikaista anti-D suojausta (RAADP). Tutkimuksen tarkoituksena on kohdentaa anti-D suojaus vain niille äideille, jotka odottavat RhD-positiivista lasta.

 Veriryhmätutkimukset, isä (6259 B-VRisäGr):

 • Tutkimus pyydetään Veripalvelun suosituksesta isältä, kun on tarpeen selvittää onko lapsen isällä se veriryhmä, jota kohtaan äidillä on vasta-aineita, ts. onko mahdollist, että sikiö sairastuisi vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin.

Sikiön kehityshäiriöiden seulonta:
Alkuraskauden aikana tehtävä riskiraskausseulonta ( 1 trimesteri)  on nykyisin käytetyin, äideille vapaaehtoinen ja sikiölle turvallinen tapa arvioida sikiön kehityshäiriön riskiä (21 trisomia).

 • Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, 1 trimesteri, hormonimääritykset (9648 S- Tr1Horm), otetaan raskausviikoilla 9+0-11+6. Tarkemmat tiedot ks. kyseisen tutkimuksen ohjekirjasivu.
 • Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, 2 trimesteri, otetaan raskausviikot 15-17. Otetaan vain erityistapauksissa, esim. jos 1 trimesterin seulontaa ei ole voitu ottaa ajoissa. Ks tarkemmat tiedot ko. tutkimuksen ohjekirjasivu.

Näyteastia ja näytteen säilytys

588 Neuvola1:
Neuvola-H :
seerumigeeliputki 5/4 ml,  näytteeksi 2 ml seerumia
Neuvola- T: seerumigeeliputki 5/4 ml, näytteeksi 1 ml seerumia

4469 B-VRAb-Gr: 6 ml verta äidistä EDTA-putkeen
6095 B-VRAbGrS: 2 x 6 ml verta äidistä EDTA-putkeen
5250 B-SikiöRh: 6 ml verta äidistä EDTA-putkeen
6259 B-VRisäGr: 6 ml verta isästä EDTA-putkeen

9648 S-Tr1Horm: seerumigeeliputki 5/4ml, näytteeksi 1 ml  seerumia

602 -NoTr2/ 4550 S-Tr2Seul: seerumigeeliputki 5/4 ml, näytteeksi 1 ml seerumia

Näytteen säilytys ja lähetys:

4469 B -VRAb-Gr, 6095 B -VRAbGrS, 5250 B -SikiöRh ja 6259 B -VRisäGr: Näytteitä ei suositella otettavaksi perjantaisin eikä arkipyhien aattoina näytteiden huonon säilyvyyden takia. Näyte tulee lähettää mahdollisimman pian niin, että näyte on Veripalvelussa viimeistään 3-5 vrk kuluessa näytteenottopäivästä. Perjantaisin otetut verinäytteet säilytetään jääkaappilämpötilassa pystyasennossa viikonlopun yli ja lähetetään heti maanantaina. Lähetys huoneenlämmössä.

602 -NoTr2/4550 S -T2Seul: Näyte säilyy 6 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Tulkinta

Neuvola saa vastaukset tutkimuksista sähköisesti terveyskeskuksen järjestelmään. Sikiön kehityshäiriöiden seulonta 2 trimesteri vastaukset toimitetaan sairaanhoitopiirien äitiyspoliklinikoille tai muulle erikseen sovitulle seulonnasta vastuussa olevalle taholle..
Veripalvelun vastaukset välittyvät myös Fimlabin verikeskuksiin, mikä nopeuttaa mahdollisia tulevia verensiirtoja.  Veripalvelun vastauksessa on ohjeita mahdollisista jatkotutkimusten tarpeista.