Tulosta

Tutkimus:
FLT3-GEENIMUTAATION KVANTITATIIVINEN JÄÄNNÖSTAUTIANALYYSI, luuydin

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
2.5.2024

9819 • Bm-FLT3-QD

Johdanto

Kromosomissa 13 sijaitsevan FLT3-geenin mutaatioita esiintyy akuutissa myeloblastileukemiassa (AML), myelodysplastisessa syndroomassa (MDS) ja toisinaan myös akuutissa lymfoblastileukemiassa (ALL). FLT3-geeni koodaa reseptorityrosiinikinaasia ja geenin toiminta liittyy solujen kasvun säätelyyn. FLT3-geenin mutaatiot ovat useimmiten lyhyitä, noin 3-400 emäsparin pituisia duplikaatioita, jotka paikantuvat eksoniin 14. AML:ssä näitä duplikaatioita esiintyy noin 20-30 %:lla potilaista, MDS:ssä noin 10-20 %:lla potilaista. Toinen yleinen FLT3-geenin mutaatiotyyppi on kodoniin 835 osuvat mutaatiot, jotka tavallisimmin muuttavat kodonin 835 koodaaman aspartaatin (D) joksikin muuksi aminohapoksi, millä on geenin toimintaa aktivoiva vaikutus. Kodonin 835 pistemutaatioita esiintyy n. 5-10 %:lla AML-potilaista.

FTL3-geenin mutaatiot ovat leukemogeneesiin liittyviä sekundaaripoikkeavuuksia ja niistä etenkin FLT3-geenin pituusmutaatiot yhdistetään huonoon ennusteeseen. FLT3-geenin mutaatioita voidaan käyttää myös molekyyligeneettisessä jäännöstautianalyysissä kvantitatiivisella PCR-analyysillä. Tässä analyysissä tutkitaan kvantitatiivisella TaqMan-PCR -tekniikalla FLT3-geenin mutaatiota kantavien jäännöstautisolujen osuus näytteen mononukleaarisista soluista. Erityisesti pitkäaikaisseurannassa on kuitenkin muistettava, että mikäli pahanlaatuisessa kloonissa tapahtuu klonaalista evoluutiota, kvantitatiivinen PCR-analyysi ei välttämättä anna todellista kuvaa jäännöstaudin määrästä.

Mikäli tutkimus halutaan tehdä verinäytteestä, se tulee tilata pyynnöllä B-GenEsik (ATK-numero 9601). Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä. Verinäyte tulee kyseeseen silloin, jos luuytimestä ei saada edustavaa näytettä. 

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Molekyyligeneettinen jäännöstautianalytiikka silloin, kun potilaalta on aiemmin osoitettu FLT3-geenin pituusmutaatio tai kodonin 835 mutaatio.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyteastia

4 ml CPT-putki

Näyte

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydintä CPT-putkeen (suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity).

Tutkimukseen suositellaan luuydinnäytettä. Verinäyte tulee kyseeseen silloin, jos luuytimestä ei saada edustavaa näytettä. Mikäli tutkimus halutaan tehdä verinäytteestä, sen voi tilata pyynnöllä B-GenEsik (ATK-numero 9601).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Käännetään putki 8 kertaa ylösalaisin näytteenoton jälkeen. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25°C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 8-10 kertaa ylösalaisin. Putket voidaan lähettää huoneenlämmössä normaalina yön yli postina.

Menetelmä

Kvantitatiivinen TaqMan-PCR käyttäen hyväksi ASO-PCR -aluketta.

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.