Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIINI- JA T-SOLURESEPTORIGEENIT, ASO-PCR -ALUKEHAKU 2 KLOONIIN, luuydin

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
10.6.2019

9820 • Bm-ASOAL-D

Johdanto

Tätä tutkimusnimikettä käytetään, kun ALL-potilaan diagnoosivaiheen näytteestä halutaan etsiä kaksi klonaalista antigeenireseptorigeenin uudelleenjärjestymää molekyyligeneettistä jäännöstautianalyysiä varten. Tutkittavat antigeenireseptorigeenit ovat: IgH, IgK, IgL, TCRB, TCRD ja TCRG.

HUOM! ALLTogether-protokollassa näytteen on oltava sama kuin virtaussytometriassa käytetty näyte. Tämän vuoksi Bm-ASOAL-D -tutkimus tehdään ALLTogether-protokollassa oleville potilaille samasta EDTA-luuydinnäytteestä, josta tehdään virtaussytometriatutkimus. Käytännössä hematologian laboratorion hoitaja jakaa Fimlabissa hematologian laboratoriossa EDTA-luuydinnäytteen ja toimittaa sen genetiikan laboratorioon. 

 

Tiedustelut

Sairaalageneetikot puh. 03-311 75937, 050-347 6382

Indikaatiot

Diagnoosivaiheen tutkimus B- ja T-solumaligniteeteissa, kun hoitovastetta ja mahdollista jäännöstautia halutaan monitoroida kahteen eri Ig/TCR-uudelleenjärjestymään kohdistetuilla ASO-alukkeilla. Tehdään kaikista ALLTogether-protokollassa mukana olevilta ALL-potilailta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyteastia

4 ml CPT-putki

EDTA-putki (ALLTogether-protokollan potilaille)

Näyte

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydintä CPT-putkeen (suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity).

HUOM! ALLTogether-protokollassa näytteen on oltava sama kuin virtaussytometriassa käytetty näyte. Tämän vuoksi Bm-ASOAL-D -tutkimus tehdään ALLTogether-protokollassa oleville potilaille samasta EDTA-luuydinnäytteestä, josta tehdään virtaussytometriatutkimus. Käytännössä hematologian laboratorion hoitaja jakaa virtaussytometriaan otetun EDTA-luuydinnäytteen Fimlabissa hematologian laboratoriossa ja toimittaa toisen puolen genetiikan laboratorioon.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Sentrifugointi (30 min, 1600g, huoneenlämpö 18-25°C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 8-10 kertaa ylösalaisin. Putket voidaan lähettää huoneenlämmössä normaalina yön yli postina.

Menetelmä

PCR. Polyakryyliamidi-geelielektroforeesi. DNA-sekvensointi. Kvantitatiivinen TaqMan-PCR-analyysi. 

Tulos valmiina

Noin neljän viikon kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. ALLTogether-protokollassa vastausaika on lyhyempi, n. kaksi viikkoa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.