Tulosta

Tutkimus:
IMMUNOGLOBULIINI- JA T-SOLURESEPTORIGEENIT, ASO-PCR -ALUKEHAKU 2 KLOONIIN, luuydin

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
2.5.2024

9820 • Bm-ASOAL-D

Johdanto

Tätä tutkimusnimikettä käytetään, kun ALL-potilaan diagnoosivaiheen näytteestä halutaan etsiä kaksi klonaalista antigeenireseptorigeenin uudelleenjärjestymää molekyyligeneettistä jäännöstautianalyysiä varten. Tutkittavat antigeenireseptorigeenit ovat: IgH, IgK, IgL, TCRB, TCRD ja TCRG.

HUOM! ALLTogether -protokollassa Bm-ASOAL-D tutkimukseen otetun EDTA-luuydinnäytteen pitää olla myös virtaussytometrisesti tutkittu. Genetiikan laboratorio huolehtii, että ALLTogether-protokollassa olevien potilaiden kohdalla samasta Bm-ASOAL-D -tutkimukseen otetusta EDTA-luuydinnäytteestä osa arvioidaan hematologian laboratoriossa.

Mikäli tutkimus halutaan tehdä verinäytteestä, se tulee tilata B-DNAmut -pyynnöllä (ATK-numero 23371).

Tiedustelut

Fimlabin asiakaspalvelu puh. (03) 311 77800

Indikaatiot

Diagnoosivaiheen tutkimus B- ja T-solumaligniteeteissa, kun hoitovastetta ja mahdollista jäännöstautia halutaan monitoroida kahteen eri Ig/TCR-uudelleenjärjestymään kohdistetuilla ASO-alukkeilla. Tehdään kaikista ALLTogether-protokollassa mukana olevilta ALL-potilailta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyteastia

4 ml CPT-putki

EDTA-putki (ALLTogether-protokollan potilaille)

Näyte

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydintä CPT-putkeen (suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity).

HUOM! Bm-ASOAL-D -tutkimus tehdään ALLTogether-protokollassa oleville potilaille EDTA-luuydinnäytteestä, koska ALLTogether -protokollassa Bm-ASOAL-D tutkimukseen otetun EDTA-luuydinnäytteen pitää olla myös virtaussytometrisesti tutkittu. Genetiikan laboratorio huolehtii, että ALLTogether-protokollassa olevien potilaiden kohdalla samasta Bm-ASOAL-D -tutkimukseen otetusta EDTA-luuydinnäytteestä osa arvioidaan hematologian laboratoriossa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

CPT-putkeen otettu näyte: Käännetään putki 8 kertaa ylösalaisin näytteenoton jälkeen. Sentrifugointi (30 min, 1600g, huoneenlämpö 18-25°C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 8-10 kertaa ylösalaisin. Putket voidaan lähettää huoneenlämmössä normaalina yön yli postina.

Menetelmä

PCR. Fragmenttianalyysi kapillaarielektroforeesilla, polyakryyliamidi-geelielektroforeesi. DNA-sekvensointi. Kvantitatiivinen TaqMan-PCR-analyysi.

Tulos valmiina

Noin neljän viikon kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. ALLTogether-protokollassa vastausaika on lyhyempi, n. kaksi viikkoa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.