Tulosta

Tutkimus:
JÄÄNNÖSTAUTIANALYYSI KAHTEEN ANTIGEENIRESEPTORIGEENIN UUDELLEENJÄRJESTYMÄÄN, luuydin

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Päivitetty:
25.3.2019

9821 • Bm-ASO2-QD

Johdanto

Molekyyligeneettisessä jäännöstautianalyysissä käytetään hyväksi TaqMan-PCR-tekniikkaa ja kahta alleelispesifistä PCR-aluketta (ASO-PCR), jotka on suunniteltu diagnoosivaiheen näytteestä tunnistettuihin antigeenireseptorigeenien (Ig, TCR) klonaalisiin uudelleenjärjestymiin (katso tutkimus Bm-ASOAL-D). Jäännöstautianalyysissä diagnoosivaiheen näytettä käytetään log-lineaarisen laimennossarjan ja tästä muodostettavan standardisuoran valmistamiseen. Seurantanäytteiden jäännöstauti kvantitoidaan tältä standardisuoralta, ja mikäli näyte on jäännöstaudin suhteen negatiivinen, analyysin herkkyystaso määritetään tämän laimennossarjan perusteella. Yleensä ASO-PCR-alukkeilla tehtävässä jäännöstautianalyysissä on päästävissä noin 0.01 – 0.001 % herkkyyteen.

Tiedustelut

Sairaalageneetikot puh. 03-311 75937, 050-347 6382

Indikaatiot

Pahanlaatuisen veritaudin hoidon seuranta kvantitatiivisella PCR-tutkimuksella. 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Atk-pyyntö. Mikäli atk-pyyntöä ei ole mahdollista tehdä, täytetään huolellisesti genetiikan lähete, joka löytyy ohjekirjan Lähetteet-kansiosta.

Näyteastia

4 ml CPT-putki

Näyte

Sitraattiruiskulla n. 3 ml luuydintä CPT-putkeen (suositeltava putkityyppi: BD Vacutainer CPT with Sodium Citrate, 4 mL draw capacity).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Sentrifugointi (30 min, 1600g, huoneenlämpö 18-25°C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 8-10 kertaa ylösalaisin. Putket voidaan lähettää huoneenlämmössä normaalina yön yli postina.

Menetelmä

Kvantitatiivinen TaqMan-PCR-analyysi.

Tulos valmiina

Noin kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Raja-arvoisten tulosten suhteen tulkinta suoritetaan käyttäen EuroMRD ”Therapy Intensification” -kriteerejä. Viite: van der Velden et al. Leukemia (2007) 21, 604-611.