Tulosta

Tutkimus:
KORTISOLI (syljestä)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
21.8.2019

20023 • Sa-Korsol

Indikaatiot

Cushingin taudin (hyperkortisolismin) seulontatutkimus.

Potilaan esivalmistelu

Fyysistä rasitusta tulisi välttää 3 tuntia ja hampaiden pesua sekä ruokailua 1 tunti ennen sylkinäytteen keräystä. Kortisolilääkkeet (prednisoni ym.) vaikuttavat seerumin kortisolin pitoisuuteen ja myös sylkimääritykseen. Hydrokortisonivoiteet, joita normaalisti saa apteekista, eivät häiritse määritystä, mikäli voide ei pääse kontaminoimaan sylkinäytettä esim. käsien kautta. Mitään syljen eritystä lisääviä aineita, kuten sitruunamehua, ei saa käyttää näytteenoton yhteydessä. Suu on hyvä huuhdella puhtaalla vedellä ja tyhjentää ennen keräyksen aloitusta.

Näyteastia

Salivette R Cortisol – keräysputki

Putkia voi tilata Tampereelta materiaalit@fimlab.fi.

Näyte

1-2 ml sylkeä.

Sylkinäyte kerätään iltayöstä klo 23-24 välillä. Puolen tunnin poikkeama ajoista ei ole kriittinen.

Salivette-putki avataan ja sisällä näkyvä polyetyleenivanutukko laitetaan käsin koskematta suuhun ja pidetään sitä siellä vähintään 1 minuutin ajan tai niin kauan, että tukko tuntuu ”vettyneeltä” eikä se enää ime sylkeä ja ylimääräinen sylki on nieltävä. Märkä tukko laitetaan käsin koskematta takaisin putkeen niin, että se sijoittuu siellä erillisen muovihylsyn sisään.

Putkeen tai erilliseen tarralappuun kirjoitetaan tutkittavan nimi ja henkilötunnus sekä näytteen keräysaika.
Näyte laitetaan jääkaappiin ja toimitetaan laboratorioon seuraavana aamuna.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Sylkinäyte (Salivette-putki) säilytetään keräyksen jälkeen jääkaapissa ja toimitetaan seuraavana aamuna laboratorioon. Sentrifugointi 1000g, 2 min. Tämän jälkeen poistetaan varovasti PE-tyyny (swab, sisäpatruuna) putkesta ja putken pohjalla näkyy noin 0.5 – 1 ml sylkeä. HUSLAB:in ohje on, että näytteessä tulisi olla 1 ml sylkeä, mutta 0.5 ml riittää jos muuta ei ole saatu. Tyynyn poistaminen on tärkeää, jottei näyte imeydy kuljetuksen aikana siihen uudestaan.

Sylkinäyte säilyy tarvittaessa huoneenlämmössä vuorokauden ja jääkaapissa 5 päivää. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna (sisäpatruuna poistettava sentrifugoinnin jälkeen!).

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria, spesifinen (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Vastausaika 3 viikkoa

Viiteväli

alle 3 nmol/l

Tulkinta

Iltayöllä kerätty syljen kortisoli (Sa-Korsol, klo 23-24) on sensitiivinen Cushingin oireyhtymän (hyperkortisolismin) seulontatutkimus.

Syljen kortisoli on plasman ultrafiltraattia, joka kuvaa seerumin vapaata, biologisesti aktiivia kortisolifraktiota (sylki/seerumi-suhde=1:50). Syljen kortisolin pitoisuus noudattaa normaalia vuorokaudenajan vaihtelua. Syljen kortisolipitoisuus on korkeimmillaan aamulla ja matalimmillaan keskiyöllä. Terveillä henkilöillä klo 23-24 kerätyssä sylkinäytteessä kortisolin pitoisuus on massaspektrometrisellä menetelmä määritettynä alle 3 nmol/l, mutta vaihtelee menetelmästä riippuen. Cushingin taudissa kortisolin normaali vuorokausivaihtelu puuttuu ja iltayön syljen kortisoliarvot ovat yleensä selvästi koholla. Sa- Korsolin sensitiivisyys Cushingin taudin seulonnassa on 91- 93%, kun spesifisyys on 100 %. Syljen kortisoli on julkaisujen mukaan Cushingin taudin seulonnassa parempi tai ainakin yhtä hyvä kuin perinteiset seulontakokeet dU-Korsol ja lyhyt DXM-estokoe.

Kirjallisuudessa esitetyt syljen kortisolin raja-arvot ovat hyvin menetelmäkohtaisia ja tuloksen tulkinta edellyttää sen vertaamista laboratorion omiin viitearvoihin. Eräät immunologiset menetelmät antavat jopa 2 – 2,5-kertaista tulostasoa verrattuna HUSLABissa käytettävään spesifiseen nestekromatografia-tandem massaspektrometriaan (LC-MS/MS). HUSLABin viitearvot (alle 3.0 nmol/l) perustuvat 65 terveen aikuisen sylkinäytteisiin. Mayo Clinical laboratoriot käyttävät vastaavaa LC-MS/MS menetelmää syljen kortisolille ja heidän viitearvonsa sylkinäytteille ovat klo 7 – 9 : 2,8 – 20,7 nmol/l, klo 15 – 17: < 11,1 nmol/l ja klo 23 – 24 (keskiyö): < 2,8 nmol/l.