Tulosta

Tutkimus:
KORTISOLI, sylki

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
14.3.2024

6358 • Sa-Korsol

Johdanto

Syljen kortisoli on plasman ultrafiltraattia, joka kuvaa seerumin vapaata, biologisesti aktiivia kortisolifraktiota (sylki/seerumi-suhde=1:50). Syljen kortisolin pitoisuus noudattaa normaalia vuorokaudenajan vaihtelua. Syljen kortisolipitoisuus on korkeimmillaan aamulla ja matalimmillaan keskiyöllä. Iltayöllä klo 23-24 kerättyä syljen kortisolia käytetään hyperkortisolismin sensitiivisenä seulontatutkimuksena.

Indikaatiot

Hyperkortisolismin seulontatutkimus.

Potilaan esivalmistelu

Fyysistä rasitusta tulisi välttää 3 tuntia ja hampaiden pesua sekä ruokailua 1 tunti ennen sylkinäytteen keräystä. Kortisolilääkkeet (prednisoni ym.) vaikuttavat seerumin kortisolin pitoisuuteen ja myös sylkimääritykseen. Hydrokortisonivoiteet, joita normaalisti saa apteekista, eivät häiritse määritystä, mikäli voide ei pääse kontaminoimaan sylkinäytettä esim. käsien kautta. Mitään syljen eritystä lisääviä aineita, kuten sitruunamehua, ei saa käyttää näytteenoton yhteydessä. Suu on hyvä huuhdella puhtaalla vedellä ja tyhjentää ennen keräyksen aloitusta.

Näytettä ei voi ottaa perjantai-iltana, mikäli näytteen vastaanottava laboratorio on viikonloppuisin kiinni.PDF::SIVUNVAIHTO

Näyteastia

Salivette® Cortisol -keräysputki

Näyte

1-2 ml sylkeä.

Sylkinäyte kerätään iltayöstä klo 23-24 välillä. Puolen tunnin poikkeama ajoista ei ole kriittinen.

Salivette-putki avataan ja sisällä näkyvä polyetyleenivanutukko laitetaan käsin koskematta suuhun ja pidetään sitä siellä vähintään 1 minuutin ajan tai niin kauan, että tukko tuntuu ”vettyneeltä” eikä se enää ime sylkeä ja ylimääräinen sylki on nieltävä. Märkä tukko laitetaan käsin koskematta takaisin putkeen niin, että se sijoittuu siellä erillisen muovihylsyn sisään.

Putkeen tai erilliseen tarralappuun kirjoitetaan tutkittavan nimi ja henkilötunnus sekä näytteen keräysaika.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Sylkinäyte (Salivette-putki) säilytetään jääkaapissa yön yli ja toimitetaan laboratorioon seuraavana päivänä, tai viimeistään 48 tunnin kuluessa näytteenotosta. Vastaanottavassa laboratoriossa näyte on 4 tunnin sisällä sentrifugoitava (3 min, 1200 – 1300 g) ennen pakastusta niin, että riittävä määrä sylkinestettä irtoaa vanutukosta Salivette-putken pohjalle. Tämän jälkeen vanutukko filttereineen on poistettava ja erottunut sylkineste pakastetaan keräysputken pohjalle. Muutoin keräysputkesta ei saada riittävää määrää eikä riittävän laadukasta sylkinäytettä analyysiin. Sylkinäyte toimitetaan alihankintalaboratorioon aina sentrifugoituna ja pakastettuna.

Huom. tarkistettava ennen lähetystä, että näytteessä on iltayön keräysaika. Näytteeseen on aina merkittävä oikea sylkinäytteen ottoaika, EI aikaa milloin näyte tuotiin tai vastaanotettiin laboratorioon! Tarkka näytteenottoaika tarvitaan syljen kortisolitulosten tulkintaa varten, sillä kortisolilla on merkittävä vuorokausivaihtelu.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria, spesifinen (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Kolmen viikon kuluessa

Viiteväli

alle 3 nmol/l

Tulkinta

Terveillä henkilöillä klo 23-24 kerätyssä sylkinäytteessä kortisolin pitoisuus on massaspektrometrisellä menetelmä määritettynä alle 3 nmol/l, mutta vaihtelee menetelmästä riippuen. Cushingin taudissa kortisolin normaali vuorokausivaihtelu puuttuu ja iltayön syljen kortisoliarvot ovat yleensä selvästi koholla. Syljen kortisolin sensitiivisyys Cushingin taudin seulonnassa on 91- 93 %, kun spesifisyys on 100 %. Sa-Korsol on julkaisujen mukaan Cushingin taudin seulonnassa parempi tai ainakin yhtä hyvä kuin perinteiset seulontakokeet dU-Korsol ja Pt-DXM-R1.PDF::SIVUNVAIHTO

Kirjallisuudessa esitetyt syljen kortisolin raja-arvot ovat hyvin menetelmäkohtaisia ja tuloksen tulkinta edellyttää sen vertaamista laboratorion omiin viitearvoihin. Eräät immunologiset menetelmät antavat jopa 2 – 2,5-kertaista tulostasoa verrattuna HUSLABissa käytettävään spesifiseen nestekromatografia-tandem massaspektrometriaan (LC-MS/MS). HUSLABin viitearvot (alle 3.0 nmol/l) perustuvat 65 terveen aikuisen sylkinäytteisiin. Mayo Clinical Laboratories käyttää vastaavaa LC-MS/MS -menetelmää syljen kortisolille, jonka viitearvot ovat klo 7 – 9 : 2,8 – 20,7 nmol/l, klo 15 – 17: < 11,1 nmol/l ja klo 23 – 24 (keskiyö): < 2,8 nmol/l.