Tulosta

Tutkimus:
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS- HERKISTYNEET SOLUT, GAMMAINTERFERONI, ERITTÄVÄT SOLUT, VERESTÄ
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

6174 • B -LyTbIFN

osatutkimukset: Ly-TbSpotA, Ly-TbSpotB, Ly-TbSpPPD

6174 • B -LyTbIFN

osatutkimukset: Ly-TbSpotA, Ly-TbSpotB, Ly-TbSpPPD

Johdanto

Tutkimuksessa mitataan potilaan verestä tuberkuloosibakteerin antigeenejä tunnistavien lymfosyyttien määrää.

Indikaatiot

Mycobacterium tuberculosis -infektion/kontaktin osoitus.

Akuutin tuberkuloosi-infektion (TB) ja latentin tuberkuloosi-infektion (LTBI) diagnosointi ja myös vaikeasti diagnosoitavat ekstrapulmonaaliset muodot, kuten luustopesäkkeet ja lymfadeniitti. Osana altistumisselvityksiä ennen LTBI:n hoidon aloitusta. Riskikartoituksena enen infektioriskiä lisäävän hoidon aloitusta (biologiset lääkkeet).

Tutkimusta voidaan käyttää myös hoidon seurannassa, sillä hoidossa olevilla TB-potilailla reaktiivisten solujen määrä laskee noin 3 kk:n kuluttua hoidon aloituksesta.

HUOM! Mykobakteeriviljely ja värjäys (Mycobacterium, viljely ja värjäys) ovat ensisijaisia menetelmiä kliinisissä TB-infektioissa. 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyyntöä tehtäessä on vastattava kysymykseen koskien kliinisiä tietoja.

Näytteitä voidaan ottaa seuraavasti:

TAYS:n osastoilla ja poliklinikkalaboratoriossa sekä Riihimäellä seuraavina kellon aikoina:

 • maanantaisin aamupäivään klo 10 asti
 • tiistaina ei, analysointipäivä
 • keskiviikkoisin aamupäivään klo 10 asti
 • torstaina ei, analysointipäivä
 • perjantaina ei, eikä arkipyhiä edeltävinä päivinä

Hämeenlinnassa keskussairaalan osastoilla ja sairaalalaboratoriossa

 • maanantaisin  klo 12.15 asti
 • tiistaina ei, analysointipäivä
 • keskiviikkona klo 12.15 asti
 • torstaina ei, analysointipäivä
 • perjantaina ei, eikä arkipyhiä edeltävinä päivinä
 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa 

 • maanantaisin klo 7.00
 • tiistaina ei, analysointipäivä
 • keskiviikkoisin klo 07:00 
 • torstaina ei, analysointipäivä
 • perjantaina ei, eikä arkipyhiä edeltävinä päivinä
Vaasan keskussairaalassa
 • maanantaisin klo 7:00-13:00


Tutkimus ei sovellu hajautettuun näytteenottoon.

Näytteet analysoidaan ainoastaan tiistaisin ja torstaisin. 


Näyteastia

Aikuiset ja lapset yli 20 kg: Huoneenlämpöinen Li-hepariiniputki 10/10 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen!

Lapset alle 20 kg: Huoneenlämpöinen Li-hepariiniputki 4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen!

Näyte

Aikuiset ja lapset yli 20 kg : 6-10 ml kokoverta, HUOM. näytettä EI saa fuugata!

Lapset alle 20 kg: 4 ml kokoverta, HUOM. näytettä EI saa fuugata!


Näytteen voi toimittaa putkipostilla. Säilytys ehdottomasti huoneenlämmössä! 

 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ehdottomasti huoneenlämmössä! Näyte säilyy 32 h näytteenottoajankohdasta laskettuna, yli 32 h näytteenotosta saapuvat näytteet eivät enää sovellu tutkittavaksi.

Näytteet analysoidaan tiistaisin ja torstaisin. Näytteen oltava perillä HUSLAB:ssa klo 13 mennessä.

Lähetyksessä pitää huolehtia siitä, että ulkolämpötilan ollessa kylmä ei näytteen lämpötila pääse laskemaan alle +18 °C. Kuljetus huoneenlämmössä (+18…+28°C).

Menetelmä

Immunologinen tutkimusmenetelmä, jolla osoitetaan potilaan verestä M. tuberculosis antigeeneille herkistyneitä T-lymfosyyttejä. Eristettyjä mononukleaarisia valkosoluja stimuloidaan M. tuberculosis-bakteerille ominaisilla peptideillä. Näytteessä olevat peptideille herkistyneet efektori-T-lymfosyyttit aktivoituvat ja tuottavat interferoni gammaa (IFNg). Eritetty IFNg osoitetaan monoklonaalisilla vasta-aineilla.

Tulos valmiina

Näytteenottoa seuraavana päivänä (huomioi näytteenottoon liittyvät rajoitukset).

Viiteväli

Normaalisti alle 25 sp/E6lym (reaktiivisten lymfosyyttien määrä/E6 veren lymfosyyttiä)

Tulkinta

yli 55 = positiivinen
25-55 = raja-arvo
alle 25 = negatiivinen

Vastaus ilmoitetaan reaktiivisten lymfosyyttien määränä molemmille M. tuberculosis spesifisille antigeeneille erikseen. Vastaukseen liittyy lausunto.

Antigeeni A on ESAT-6 (early secretory antigenic target 6), antigeeni B on CFP-10 (culture filtrate protein 10). kontrolliantigeeni on PPD (M. tuberculosis ”purified protein derivate” -proteiiniseos, jonka antigeenien pääosa on myös BCG-rokotekannalla).
Positiivinen PPD-tulos voi seurata M. tuberculosis- kontaktista, BCG-rokotuksesta tai atyyppisen mykobakteerin aiheuttamasta infektiosta. PPD- antigeenin negatiivinen tulos liittyy useimmiten rokottamattomuuteen.
Spesifisten antigeenien antama positiivinen tulos viittaa elinkykyisen M. tuberculosis -bakteerin läsnäoloon elimistössä.

M. tuberculosis -infektion lisäksi harvinaiset M. kansasii, M. szulgai ja M. marinum  -infektiot voivat myös antaa positiivisen tuloksen.
Vaikeassa tuberkuloosissa tai muussa immunosupressiotilassa spesifisten peptidiantigeenien antama tulos voi jäädä negatiiviseksi.

B -LyTbIFN-tutkimuksen uutena indikaationa on atyyppisten mykobakteerien aiheuttama lasten kaulan alueen lymfadeniitti. Tutkimus sopii lapsille, jotka eivät ole saaneet BCG-rokotusta. Tutkimuksella voidaan poissulkea M. tuberculosis lymfadeniitin aiheuttajana. Positiivinen PPD-reaktio ( > 25 spottia/10E6 lymfosyyttiä) viittaa siihen, että kyseessä on atyyppisen mykobakteerin aiheuttama tulehdus.
Katso Kontturi et al.: Elispot IGRA with PPD stimulation for diagnosing nontuberculous mycobacterial cervical lympadenitis. Pediatr Infect Dis J. 2015.

Lisätiedot

Tutkimus 6173 B -TbIFNg on useimmissa indikaatioissa ensisijainen, kuitenkin lymfopeniapotilailla tutkimus 6174 B -LyTbIFN on suositeltavampi.

Mikäli tavoitteenmukaista näytemäärää ei ole mahdollista saada (esim. lapsipotilaat) tai näytettä ei saada tekopaikkaan riittävän nopeasti, tulee käyttää tutkimusta 6173 B -TbIFNg.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6174 | B -LyTbIFN Ei
6174 | B -LyTbIFN Ei