Tulosta

Tutkimus:
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS- HERKISTYNEET SOLUT, GAMMAINTERFERONI, ERITTÄVÄT SOLUT, VERESTÄ

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
10.4.2024

6174 • B -LyTbIFN

osatutkimukset: Ly-TbSpotA, Ly-TbSpotB, Ly-TbSpPPD

Johdanto

Tutkimuksessa mitataan potilaan verestä tuberkuloosibakteerin antigeenejä tunnistavien lymfosyyttien määrää.

Indikaatiot

Mycobacterium tuberculosis -infektion/kontaktin osoitus.

Akuutin tuberkuloosi-infektion (TB) ja latentin tuberkuloosi-infektion (LTBI) diagnosointi ja myös vaikeasti diagnosoitavat ekstrapulmonaaliset muodot, kuten luustopesäkkeet ja lymfadeniitti. Osana altistumisselvityksiä ennen LTBI:n hoidon aloitusta. Riskikartoituksena enen infektioriskiä lisäävän hoidon aloitusta (biologiset lääkkeet).

Tutkimusta voidaan käyttää myös hoidon seurannassa, sillä hoidossa olevilla TB-potilailla reaktiivisten solujen määrä laskee noin 3 kk:n kuluttua hoidon aloituksesta.

HUOM! Mykobakteeriviljely ja värjäys (Mycobacterium, viljely ja värjäys) ovat ensisijaisia menetelmiä kliinisissä TB-infektioissa. 

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyyntöä tehtäessä on vastattava kysymykseen koskien kliinisiä tietoja.

Näytteitä voidaan ottaa seuraavasti:

TAYS:n osastoilla ja poliklinikkalaboratoriossa sekä Riihimäellä seuraavina kellon aikoina:

 • maanantaisin aamupäivään klo 10:00 asti
 • tiistaina ei, analysointipäivä
 • keskiviikkoisin aamupäivään klo 10:00 asti
 • torstaina ei, analysointipäivä
 • perjantaina ei, eikä arkipyhiä edeltävinä päivinä

Hämeenlinnassa keskussairaalan osastoilla ja sairaalalaboratoriossa

 • maanantaisin  klo 12:15 asti
 • tiistaina ei, analysointipäivä
 • keskiviikkona klo 12:15 asti
 • torstaina ei, analysointipäivä
 • perjantaina ei, eikä arkipyhiä edeltävinä päivinä
 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja Keski-Suomen Novassa

 • maanantaisin klo 7:00-10:00 osastonpotilaille ja klo 8:00-10:00 näytteenoton ajanvarauksella
 • tiistaina ei, analysointipäivä
 • keskiviikkoisin klo 7:00-10:00 osastonpotilaille ja klo 8:00-10:00 näytteenoton ajanvarauksella
 • torstaina ei, analysointipäivä
 • perjantaina ei, eikä arkipyhiä edeltävinä päivinä
Vaasan keskussairaalassa 
 • maanantaisin klo 7:00-11:00
 • näyte on toimitettava välittömästi B3 kliinisen kemian laboratorioon tai viimeistään klo 11 mennessä, jotta se ehtii kuljetukseen.

 

Tutkimus ei sovellu hajautettuun näytteenottoon.

Näytteet analysoidaan ainoastaan tiistaisin ja torstaisin. 

 

Näyteastia

Aikuiset ja lapset yli 20 kg: Huoneenlämpöinen Li-hepariiniputki 10/10 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen!

Lapset alle 20 kg: Huoneenlämpöinen Li-hepariiniputki 4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen!

Näyte

Aikuiset ja lapset yli 20 kg : 6-10 ml kokoverta, HUOM. näytettä EI saa fuugata!

Lapset alle 20 kg: 4 ml kokoverta, HUOM. näytettä EI saa fuugata!


Näytteen voi toimittaa putkipostilla. Säilytys ehdottomasti huoneenlämmössä! 

 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ehdottomasti huoneenlämmössä! Näyte säilyy 32 h näytteenottoajankohdasta laskettuna, yli 32 h näytteenotosta saapuvat näytteet eivät enää sovellu tutkittavaksi.

Näytteet analysoidaan tiistaisin ja torstaisin. Näytteen oltava perillä HUSLAB:ssa klo 13 mennessä.

Lähetyksessä pitää huolehtia siitä, että ulkolämpötilan ollessa kylmä ei näytteen lämpötila pääse laskemaan alle +18 °C. Kuljetus huoneenlämmössä (+18…+28°C).

Menetelmä

Immunologinen tutkimusmenetelmä, jolla osoitetaan potilaan verestä M. tuberculosis antigeeneille herkistyneitä T-lymfosyyttejä. Eristettyjä mononukleaarisia valkosoluja stimuloidaan M. tuberculosis-bakteerille ominaisilla peptideillä. Näytteessä olevat peptideille herkistyneet efektori-T-lymfosyyttit aktivoituvat ja tuottavat interferoni gammaa (IFNg). Eritetty IFNg osoitetaan monoklonaalisilla vasta-aineilla.

Tulos valmiina

Näytteenottoa seuraavana päivänä (huomioi näytteenottoon liittyvät rajoitukset).

Viiteväli

Normaalisti alle 25 sp/E6lym (reaktiivisten lymfosyyttien määrä/E6 veren lymfosyyttiä)

Tulkinta

yli 55 = positiivinen
25-55 = raja-arvo
alle 25 = negatiivinen

Vastaus ilmoitetaan reaktiivisten lymfosyyttien määränä molemmille M. tuberculosis spesifisille antigeeneille erikseen. Vastaukseen liittyy lausunto.

Antigeeni A on ESAT-6 (early secretory antigenic target 6), antigeeni B on CFP-10 (culture filtrate protein 10). kontrolliantigeeni on PPD (M. tuberculosis ”purified protein derivate” -proteiiniseos, jonka antigeenien pääosa on myös BCG-rokotekannalla).
Positiivinen PPD-tulos voi seurata M. tuberculosis- kontaktista, BCG-rokotuksesta tai atyyppisen mykobakteerin aiheuttamasta infektiosta. PPD- antigeenin negatiivinen tulos liittyy useimmiten rokottamattomuuteen.
Spesifisten antigeenien antama positiivinen tulos viittaa elinkykyisen M. tuberculosis -bakteerin läsnäoloon elimistössä.

M. tuberculosis -infektion lisäksi harvinaiset M. kansasii, M. szulgai ja M. marinum  -infektiot voivat myös antaa positiivisen tuloksen.
Vaikeassa tuberkuloosissa tai muussa immunosupressiotilassa spesifisten peptidiantigeenien antama tulos voi jäädä negatiiviseksi.

B -LyTbIFN-tutkimuksen uutena indikaationa on atyyppisten mykobakteerien aiheuttama lasten kaulan alueen lymfadeniitti. Tutkimus sopii lapsille, jotka eivät ole saaneet BCG-rokotusta. Tutkimuksella voidaan poissulkea M. tuberculosis lymfadeniitin aiheuttajana. Positiivinen PPD-reaktio ( > 25 spottia/10E6 lymfosyyttiä) viittaa siihen, että kyseessä on atyyppisen mykobakteerin aiheuttama tulehdus.
Katso Kontturi et al.: Elispot IGRA with PPD stimulation for diagnosing nontuberculous mycobacterial cervical lympadenitis. Pediatr Infect Dis J. 2015.

Lisätiedot

Tutkimus 6173 B -TbIFNg on useimmissa indikaatioissa ensisijainen, kuitenkin lymfopeniapotilailla tutkimus 6174 B -LyTbIFN on suositeltavampi.

Mikäli tavoitteenmukaista näytemäärää ei ole mahdollista saada (esim. lapsipotilaat) tai näytettä ei saada tekopaikkaan riittävän nopeasti, tulee käyttää tutkimusta 6173 B -TbIFNg.