Tulosta

Tutkimus:
SIENI, NUKLEIINIHAPPO (KVAL)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Päivitetty:
13.7.2023

21087 • -SienNho

Johdanto

Tutkimus soveltuu normaalisti steriilin alueen sieni-infektion osoittamiseen. Menetelmällä tunnistuvat hiivasienet hyvin lajitasolle, rihmasienistä Aspergillus-lajit ryhmätasolle sekä muut opportunistisesti patogeeniset sienet esim. Fusarium- ja Scedosporium-lajit vähintään sukutasolle.

Indikaatiot

Steriilin alueen sieni-infektioepäily, varsinkin sieniviljelyn jäädessä negatiiviseksi.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköistä pyyntöä tehtäessä on vastattava lisäkysymyksiin koskien näytteen laatua, potilaan kliinistä tilaa ja sienilääkitystä. Mikäli sähköisen pyynnön tekeminen ei ole mahdollista, voi käyttää Fimlabin yleislähetettä.

Näyteastia

steriili tai tehdaspuhdas näyteastia

Näyte

Steriilin alueen näyte (kudospalat (n. 3x3mm), aspiraatit (0,5 ml, vähint. 0,2 ml)). Säilytys jääkaapissa.

Näyte toimitetaan kuivassa steriilissä näyteastiassa ilman säilytysaineita.

Näyte otetaan mahdollisimman aseptisesti varoen iho- ja ympäristökontaminaatiota.  Näyteastiaan EI saa lisätä kostutusta eikä mitään muuta kuin itse näytteen. Nukleiinihapon osoitusta PCR-tekniikalla ei voida kontaminaatioriskin vuoksi tehdä, jos laboratorioon saapuneessa näyteastiassa on jotain muuta kuin näytettä.

 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys jääkaapissa. Kuljetus huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla.
Huom. 13.11.2017 alkaen -SienNhO (21087) tutkimus ei enää sisällä sieniviljelyä Pu-SienVi (3508), vaan näytteet ja tilaukset tarvitaan erikseen näihin tutkimuksiin. Pu-SienVi tutkimus sisältää myös näytteen natiivitutkimuksen.

Tulos valmiina

1 viikon kuluessa.

Tulkinta

Mahdollisen patogeenin DNA:n löytymistä on pidettävä merkityksellisenä. Useimmat sienet ovet kuitenkin opportunistipatogeeneja, jolloin kliinikon oma arvio potilaskohtaisesti mahdollisesta merkityksestä on tärkeä. Menetelmä on herkkä ja sillä todetaan myös iholta tai näytteenotossa ympäristöstä tulleet kontaminantit . Mikäli löydös on selvä kontaminantti, se mainitaan vastauksessa. Löydösten identifiointi ei onnistu useampaa sienilajia sisältävästä näytteestä.