Tulosta

Tutkimus:
LEUKOSYYTTIVASTA-AINEET, ELINSIIRTOA ODOTTAVA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
17.4.2024

22029 • S -Leu-EO

Alla olevia osatutkimuksia ei voi pyytää erikseen!

4272 • S-Leuk-AbO

Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta. Tulosteessa eritelty HLA I ja HLA II -luokka.

6230 • S -LeuAbPR

Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG. Tulosteessa eritelty PRA I ja PRA II.

6231 • S -LeuAbI

Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus

6232 • S -LeuAbII

Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus

6227 • S -LeuAbCO

Leukosyyttivasta-aineet, sytotoksiset, seulonta

21057 • S -LEUK-AB

Valkosolu-vasta-aineseulonta, CDC

Johdanto

Aiemmat verensiirrot, raskaudet tai elinsiirrot voivat aiheuttaa immunisoitumisen elimistölle vieraita HLA-molekyylejä kohtaan. Ennen elinsiirtoa todetut anti-HLA-vasta-aineet voivat hankaloittaa sopivan siirrännäisen löytymistä tai huonontaa siirteiden ennustetta. Leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet tulisi tutkia kaikilta elinsiirtoa odottavilta potilailta ainakin kerran ennen elinsiirtoa. Munuaissiirtoa odottavilta tutkimus tulee toistaa 3 kk välein.

Indikaatiot

Elinsiirtoa odottava potilas. Leukosyyttivasta-aineiden esiintymisen tutkiminen.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön teon yhteydessä vastataan seuraaviin esitietokysymyksiin. Erillistä paperista lähettä ei tarvita.

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:
Näytteen saapumisajankohta / kuljetustapa:
Onko vastaus kiireellinen: [ ] kyllä [ ] ei
Diagnoosi:
Mitä vasta-ainetasoon vaikuttavia hoitoja on annettu (anti-CD3, anti-OKT3, anti-CD20)?
Kysymyksen asettelu:
Potilaalle on siirretty verta: [ ] kyllä [ ] ei
Viimeisin verensiirto:
Raskauksien määrä, G:
Lisätietoja:

Mikäli kysymykseen ei ole vastausta, niin laita yksi viiva.

Potilaan esivalmistelu

Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml

Näyte

2 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä. Näytteitä otetaan vastaan kaikkina päivinä.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa