Tulosta

Tutkimus:
LEUKOSYYTTIVASTA-AINEET, TOIMIVAN SIIRRÄNNÄISEN SEURANTA
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
12.1.2024

22031 • S -Leu-ES

Allaolevia osatutkimuksia ei voi pyytää erikseen!

4272 • S-Leuk-AbO

Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta. Tulosteessa eritelty HLA I ja HLA II.

6230 • S -LeuAbPR

Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG. Tulosteessa eritelty PRA I ja PRA II.

6231 • S -LeuAbI

Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus

6232 • S -LeuAbII

Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus

20892 • S -HLADSA

HLA-Luovuttajaspesifiset vasta-aineet. Tutkimusta ei tehdä, jos seulontatutkimukset ovat negatiiviset.

Johdanto

Aiemmat verensiirrot, raskaudet tai elinsiirrot voivat aiheuttaa immunisoitumisen elimistölle vieraita HLA-molekyylejä kohtaan. Ennen elinsiirtoa todetut ja erityisesti elinsiirron jälkeen uutena todetut luovuttajaa kohtaan olevat leukosyytti- eli valkosoluvasta-aineet voivat heikentää siirteiden ennustetta ja liittyvät vasta-ainevälitteiseen hyljintään.

Indikaatiot

Elinsiirron saaneen potilaan rutiiniseuranta tai epäily vasta-ainevälitteisestä hyljinnästä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön teon yhteydessä vastataan seuraaviin esitietokysymyksiin. Erillistä paperista lähettä ei tarvita.

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:
Näytteen saapumisajankohta / kuljetustapa:
Onko vastaus kiireellinen: [ ] kyllä [ ] ei
Diagnoosi:
Mitä vasta-ainetasoon vaikuttavia hoitoja on annettu (anti-CD3, anti-OKT3, anti-CD20)?
Kysymyksen asettelu:
Elinsiirron saanut potilas: [ ] vuosikontrolli [ ] rejektioepäily
Potilaalle on siirretty verta: [ ] kyllä [ ] ei
Viimeisin verensiirto:
Raskauksien määrä, G:
Lisätietoja:

 

Leukosyyttivasta-ainelähete mikäli sähköinen pyyntö ei onnistu.

Potilaan esivalmistelu

Jos potilas on saanut anti-CD3-, OKT3- tai anti-CD20- (rituximabi) vasta-ainetta, tulee tieto tästä hoidosta ilmoittaa lähetteessä. Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia vasta-ainetutkimuksissa ja ristikokeissa.

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml

Näyte

6 ml kokoverta (tai 2 ml seerumia)

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa