Tulosta

Tutkimus:
HLA, munuaisensiirto, tutkimuspaketti 1
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
3.1.2024

22004 • B -HLA1Mun

Alla olevia osatutkimuksia ei voi pyytää erikseen!

23710 • B -HLAAG

23711 • B -HLABG

23712 • B -HLACG

23713 • B-HLADRB1G

23714 • B-HLADQB1G

23715 • B-HLADPB1G

Johdanto

Tutkimuspaketti sisältää siirtoyksiköiden kanssa sovitut HLA-tutkimukset, joiden tulee olla tehtynä ennen lopullista siirtopäätöstä. Se sisältää laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirron siirtoyksikön kanssa.

Indikaatiot

Munuaisensiirtoa odottava potilas.

Tutkimuksen tilaaminen

Tilaa samalla myös tutkimus 22029 S-Leu-EO Leukosyyttivasta-aineet, elinsiirtoa odottava.

Lähete

Vastaa pyyntlö tehdessä vastataan seuraaviin esitietokysymyksiin. 

  • Yhteyshenkilö:
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero:
  • Diagnoosi:
  • Veriryhmätiedot, ABO:
  • Veriryhmätiedot, RhD:
  • Kysymyksen asettelu:
  •  

Erillinen paperilähete / papper remiss tarvitaan vain mikäli säköinen pyyntö ei onnistu.

Potilaan esivalmistelu

Kiireellisestä näytteestä hoitoyksikön tulee ehdottomasti ilmoittaa etukäteen Veripalveluun 24/7-kudossopeutuvuuspäivystäjälle, p. 029 300 1212. Laboratorio varmistaa hoitoyksiköltä, että ilmoitus on tehty.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 2

 

Lapset: EDTA-putki (K2) 5/3 ml x 3.

Näyte

12 ml EDTA-verta

Lapset 9 ml EDTA-verta

Ehdoton miniminäytemäärä erityisissä näytteenottoon liittyvissä ongelmatilanteissa on 4 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tulos valmiina

1-2 viikon kuluessa

Lisätiedot

Veripalvelun kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796

Huomautus

Tulos raportoidaan tarvittaessa potilaan kotisairaalan lisäksi siirtoyksikköön. Tutkimuksen tilaaja vastaa siitä, että tutkittavalta on saatu lupa tulosten siirtoon.