Tulosta

Tutkimus:
POTILAAN HLA 1 TUTKIMUSPAKETTI KANTASOLUJEN SIIRTO
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Käyttöönottopäivä:
24.10.2022

22000 • B -HLA1PK

Alla olevia osatutkimuksia ei voi pyytää erikseen!

4539 • B -HLAAD

HLA-A, DNA-tutkimus, SSO

4540 • B -HLABD

HLA-B, DNA-tutkimus, SSO

1866 • B -HLADRBD

HLA-DRB, DNA-tutkimus, SSO

12951 • E -ABORhSP

Veriryhmä ja Rh

Johdanto

Veren kantasolujen siirrossa pyritään potilaan ja luovuttajan mahdollisimman hyvään kudossopeutuvuuteen. Varmimmin tämä toteutuu, jos potilaalle löytyy kudostyypiltään identtinen sukulaisluovuttaja, yleensä potilaan sisarus. Potilaan ensimmäisen näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan sen vuoksi myös mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet. Potilaan ja luovuttajaehdokkaan HLA-tyyppi sekä veriryhmä tutkitaan aina kahdesta eri aikaan otetusta näytteestä ennen siirtoa. Mikäli potilaalle ei löydy identtistä sukulaisluovuttajaa, HLA 2 ‐tutkimus tehdään rekisterisiirron laajuudella.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Kantasolujensiirtoa odottava potilas.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön teon yhteydessä vastataan seuraaviin esitietokysymyksiin. Erillistä paperista lähettä ei tarvita.

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:
Näytteen saapumisajankohta / kuljetustapa:
Onko vastaus kiireellinen: [ ] kyllä  [ ] ei
Diagnoosi:
Potilaan tutkittavien sisarusten lukumäärä:
Kysymyksen asettelu:
Veriryhmä (ABO):
Veriryhmä (RhD): 
Lisätietoja:

Potilaan esivalmistelu

Kiireellisestä näytteestä hoitoyksikön tulee ehdottomasti ilmoittaa etukäteen Veripalveluun 24/7-kudossopeutuvuuspäivystäjälle, p. 029 300 1212. Laboratorio varmistaa hoitoyksiköltä, että ilmoitus on tehty.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3

Näyte

18 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tulos valmiina

1 viikon kuluessa

Lisätiedot

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
22000 | B -HLA1PK Ei
4539 | B -HLAAD Ei
4540 | B -HLABD Ei
1866 | B -HLADRBD Ei
12951 | E -ABORhSP Ei