Tulosta

Tutkimus:
HLA, kantasolujensiirto, tutkimuspaketti 1
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
26.2.2024

22000 • B -HLA1PK

Alla olevia osatutkimuksia ei voi pyytää erikseen!

23710 • B -HLAAG

23711 • B -HLABG

23712 • B -HLACG

23713 • B-HLADRB1G

23714 • B-HLADQB1G

23715 • B-HLADPB1G

4168 • S –CMVAbG

Johdanto

Kantasolusiirrossa pyritään potilaan ja luovuttajan mahdollisimman hyvään kudossopeutuvuuteen. Varmimmin tämä toteutuu, jos potilaalle löytyy kudostyypiltään identtinen sukulaisluovuttaja, yleensä potilaan sisarus. Potilaan ensimmäisen näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan sen vuoksi myös mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet. Potilaan ja luovuttajaehdokkaan HLA-tyyppi sekä veriryhmä tutkitaan aina kahdesta eri aikaan otetusta näytteestä ennen siirtoa.

Jos tutkimus tehdään siksi, että harkinnassa on haploidenttinen kantasolusiirto, pyydetään tästä mainitsemaan lähetteessä, koska se vaikuttaa kudossopeutuvuuden arviointiin.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Kantasolujensiirtoa odottava potilas.

Tutkimuksen tilaaminen

Kantasolusiirtotoiminnassa laadukas preanalytiikka on yhtä tärkeää kuin verensiirroissa. Yksilön tunnistamisen varmistamiseksi sekä näytesekaannusriskin poistamiseksi siirtokeskukset edellyttävät kantasolusiirtoon liittyvissä tutkimuksissa, että HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan eri näytteenottokerroilla, kohtalokkaiden erehdysten välttämiseksi. HLA1- ja HLA2-näytteet tulisi siten ensisijaisesti ottaa eri päivinä.

Lähete

Vastaa pyyntlö tehdessä swuraaviin esitietokysymyksiin. 

  • Yhteyshenkilö:
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero:
  • Diagnoosi:
  • Potilaan tutk. sisarusten lkm:
  • Veriryhmätiedot, ABO:
  • Veriryhmätiedot, RhD:
  • Diagnoosi:
  • Kysymyksen asettelu:

 

Erillinen paperilähete / papper remiss tarvitaan vain mikäli sähköinen pyyntö ei onnistu 

Potilaan esivalmistelu

Kiireellisestä näytteestä hoitoyksikön tulee ehdottomasti ilmoittaa etukäteen Veripalveluun 24/7-kudossopeutuvuuspäivystäjälle, p. 029 300 1212. Laboratorio varmistaa hoitoyksiköltä, että ilmoitus on tehty.

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3

Seerumi-putki 10 ml

 

Lapset: EDTA-putki (K2) 5/3 ml x 3

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte

Jos HLA1- ja HLA2-näytteiden ottaminen eri näytteenottokerroilla ei jostain syystä ole mahdollista, näytteenotossa noudatetaan samoja periaatteita kuin verensiirtoa edeltävissä veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteissä: HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan toisistaan riippumatta, eri henkilöiden toimesta, eikä toista näytettä ottava henkilö ole paikalla ensimmäistä näytettä otettaessa. Näytteenottoaika ja näytteenottaja merkitään näyteputkessa olevaan tarraan.

 

18 ml EDTA-verta.

10 ml verta seerumiputkeen (2 ml seerumia)

Lapset 9 ml EDTA-verta.

5/4 seerumiputki (1 ml seerumia)

Ehdoton miniminäytteenottomäärä erityisissä näytteenottoon liittyvissä ongelmatilanteissa 4 ml EDTA-verta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tulos valmiina

1-2 viikon kuluessa

Lisätiedot

Veripalvelu kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796

Huomautus

Tulos raportoidaan tarvittaessa potilaan kotisairaalan lisäksi siirtoyksikköön. Tutkimuksen tilaaja vastaa siitä, että tutkittavalta on saatu lupa tulosten siirtoon.