Tulosta

Tutkimus:
HLA, kantasolujensiirto, tutkimuspaketti 2, pakastus varalle
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
3.1.2024

22001 • B -HLA2FrK

Alla olevaa osatutkimusta ei voi pyytää erikseen!

12951 • E -ABORhVP

Johdanto

Veren kantasolujen siirrossa pyritään potilaan ja luovuttajan mahdollisimman hyvään kudossopeutuvuuteen. Kudostyypitys sekä veriryhmämääritys tehdään aina kahdesta erillisestä, eri aikaan otetusta näytteestä. Kun potilaan HLA 2 ‐näyte halutaan ottaa varalle jo ennen kuin tiedetään, onko potilas tulossa sisarussiirron tai mahdollisesti rekisterisiirron piiriin, näyte voidaan toimittaa Veripalveluun pakastettavaksi. Tällöin näyte voidaan myöhempänä ajankohtana aktivoida tarvittaviin tutkimuksiin käyttäen pyyntöä 5374 Pak-Akt.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Veren kantasolujen siirtoa odottava potilas, kun näyte halutaan ottaa etukäteem pakastusta varten.

Lähete

Vastaa pyyntöä tehdessä seuraaviin esitietokysymyksiin:

  • Yhteyshenkilö:
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero:
  • Diagnoosi:
  • Veriryhmätiedot, ABO:
  • Veriryhmätiedot, RhD:
  • Kysymyksen asettelu:

 

Erillinen paperilähete / papper remiss tarvitaan vain mikäli sähköinen pyyntö ei onnistu 

Näyteastia

Geelitön seerumiputki 10/9 ml x 1

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3

 

Lapset:

Geelitön seerumiputki 5/4 ml x 1

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 2

Näyte

9 ml verta geelittömään seerumiputkeen

18 ml EDTA-verta

 

Lapset:

4 ml verta geelittömään seerumiputkeen

12 ml EDTA-verta

 

Ehdoton miniminäytteenottomäärä erityisissä näytteenottoon liittyvissä ongelmatilanteissa 2 ml verta geelittömään seerumiputkeen tai 0,5 ml seerumia ja 6 ml EDTA-verta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tulos valmiina

1 viikon kuluessa

Lisätiedot

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.