Tulosta

Tutkimus:
POTILAAN HLA 2 TUTKIMUSPAKETTI, KANTASOLUJENSIIRTO
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Käyttöönottopäivä:
24.10.2022

22003 • B -HLA2PRK

Alla olevia osatutkimuksia ei voi pyytää erikseen!

4739 • B -HLAADT

HLA-A, DNA-tutkimus, tarkennettu

4738 • B -HLABDT

HLA-B, DNA-tutkimus, tarkennettu

4737 • B -HLACDT

HLA-C, DNA-tutkimus, tarkennettu

4542 • B -HLADRLD

HLA-DRB, DNA-tutkimus, tarkennettu, SBT. Tulosteessa erilliset vastaukset DRB1, DRB3, DRB4 ja DRB5.

4537 • B -HLADQBD

HLA-DQB, DNA-tutkimus, tarkennettu, SBT

4538 • B -HLADPBD

HLA-DPB, DNA-tutkimus, tarkennettu, SBT

14168 • S -CMVAbGS

Sytomegalovirus, IgG vasta-aineet

12951 • E -ABORhSP

Veriryhmä ja Rh

Johdanto

Potilaan ensimmäisen näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet. Kun veren kantasolujen siirto hoitomuotona on aktiivisessa harkinnassa, potilaan kudostyyppi tutkitaan tarkennetusti toisesta kudostyypitysnäytteestä riippumatta siitä, onko harkinnassa kantasolusiirto HLA-identtiseltä sisarukselta, HLA-epäsopivalta (ns. hahploidenttiseltä) sukulaiselta tai rekisteriluovuttajalta. Jos tutkimus tehdään siksi, että harkinnassa on haploidenttinen kantasolusiirto, pyydetään tästä mainitsemaan lähetteessä, koska se vaikuttaa kudossopeutuvuuden arviointiin. Tutkimuksista on koottu valmiit tutkimuspaketit, joiden tarkoituksena on helpottaa ja selventää tutkimuspyyntöjä.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta p.03 311 77800

Indikaatiot

Kantasolujensiirtoa odottava potilas.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteitä otetaan maanantaista torstaihin.

HLA2-näytettä EI saa ottaa samalla näytteenottokerralla HLA1-näytteen kanssa.

Pyynnön teon yhteydessä vastataan seuraaviin esitietokysymyksiin. Erillistä paperista lähettä ei tarvita.

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:
Näytteen saapumisajankohta / kuljetustapa:
Onko vastaus kiireellinen: [ ] kyllä  [ ] ei
Diagnoosi:
Kysymyksen asettelu:
Veriryhmä (ABO):
Veriryhmä (RhD):
Lisätietoja:

Potilaan esivalmistelu

Kiireellisestä näytteestä hoitoyksikön tulee ehdottomasti ilmoittaa etukäteen Veripalveluun 24/7-kudossopeutuvuuspäivystäjälle, p. 029 300 1796. Laboratorio varmistaa hoitoyksiköltä, että ilmoitus on tehty.

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml ja 

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3

Näyte

9 ml verta seerumiputkeen (tai 2 ml seerumia)

18 ml EDTA-verta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

HLA-geenien määritys NGS (next generation sequencing)-menetelmällä.

Tulos valmiina

2‐3 viikon kuluessa

Lisätiedot

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414 tai kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
22003 | B -HLA2PRK Ei
4739 | B -HLAADT Ei
4738 | B -HLABDT Ei
4737 | B -HLACDT Ei
4542 | B -HLADRLD Ei
4537 | B -HLADQBD Ei
4538 | B -HLADPBD Ei
14168 | S -CMVAbGS Ei
12951 | E -ABORhSP Ei