Tulosta

Tutkimus:
HLA, kantasolujensiirto, tutkimuspaketti 2
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
3.1.2024

22003 • B -HLA2PRK

Alla olevia osatutkimuksia ei voi pyytää erikseen!

4739 • B -HLAADT

4738 • B -HLABDT

4737 • B -HLACDT

23716 • B-HLADRB1T

23717 • B-HLADR35T

4537 • B-HLADQB1T

4538 • B-HLADPB1T

Johdanto

Potilaan ensimmäisen näytteen tutkimusten yhteydessä tutkitaan mahdollisten sukulaisluovuttajaehdokkaiden näytteet. Kun kantasolusiirto hoitomuotona on aktiivisessa harkinnassa, potilaan kudostyyppi tutkitaan tarkennetusti toisesta kudostyypitysnäytteestä riippumatta siitä, onko harkinnassa kantasolusiirto HLA-identtiseltä sisarukselta, HLA-epäsopivalta (haploidenttiseltä) sukulaiselta tai rekisteriluovuttajalta. Jos tutkimus tehdään siksi, että harkinnassa on haploidenttinen kantasolusiirto, pyydetään tästä mainitsemaan lähetteessä, koska se vaikuttaa kudossopeutuvuuden arviointiin. Tutkimuksista on koottu valmiit tutkimuspaketit, joiden tarkoituksena on helpottaa ja selventää tutkimuspyyntöjä. Järjestelyllä haluamme varmistaa, että potilaista ja luovuttajaehdokkaista tehdään siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketit sisältävät laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa. Rekisterisiirtotoiminta vaatii, että tutkimukset ovat European Federation for Immunogenetics:n (EFI) akkreditoimia.

 

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta p.03 311 77800

Indikaatiot

Kantasolujensiirtoa odottava potilas.

Tutkimuksen tilaaminen

Kantasolusiirtotoiminnassa laadukas preanalytiikka on yhtä tärkeää kuin verensiirroissa. Yksilön tunnistamisen varmistamiseksi sekä näytesekaannusriskin poistamiseksi siirtokeskukset edellyttävät kantasolusiirtoon liittyvissä tutkimuksissa, että HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan eri näytteenottokerroilla, kohtalokkaiden erehdysten välttämiseksi. HLA1- ja HLA2-näytteet tulisi siten ensisijaisesti ottaa eri päivinä.

Lähete

Vastaa pyyntöä tehdessä seuraaviin esitietokysymyksiin: 

  • Yhteyshenkilö:
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero:
  • Diagnoosi:
  • Veriryhmätiedot, ABO:
  • Veriryhmätiedot, RhD:
  • Kysymyksen asettelu:
  •  

Erillinen paperilähete / papper remiss tarvitaan vain mikäli sähköinen pyyntö ei onnistu 

Potilaan esivalmistelu

Kiireellisestä näytteestä hoitoyksikön tulee ehdottomasti ilmoittaa etukäteen Veripalveluun 24/7-kudossopeutuvuuspäivystäjälle, p. 029 300 1796. Laboratorio varmistaa hoitoyksiköltä, että ilmoitus on tehty.

Näyteastia

Geelitön eerumiputki 10/9 ml x 1 

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3

 

Lapset: 

Geelitön seerumiputki 5/4 ml x 1 

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 2

Näyte

Jos HLA1 ja HLA2 -näytteiden ottaminen eri näytteenottokerroilla ei jostain syystä ole mahdollista, näytteenotossa noudatetaan samoja periaatteita kuin verensiirtoa edeltävissä veriryhmä- ja sopivuustutkimusnäytteissä: HLA1- ja HLA2-näytteet otetaan toisistaan riippumatta, eri henkilöiden toimesta, eikä toista näytettä ottava henkilö ole paikalla ensimmäistä näytettä otettaessa. Näytteenottoaika ja näytteenottaja merkitään näyteputkessa olevaan tarraan.

9 ml verta geelittömään seerumiputkeen

18 ml EDTA-verta

 

Lapset:

4 ml verta geelittömään seerumiputkeen

12 ml EDTA-verta

 

Ehdoton miniminäytteenottomäärä erityisissä näytteenottoon liittyvissä ongelmatilanteissa 2 ml verta geelittömään seerumiputkeen tai 0,5 ml seerumia ja 6 ml EDTA-verta

 

 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

HLA-geenien määritys NGS (next generation sequencing)-menetelmällä.

Tulos valmiina

2‐3 viikon kuluessa

Lisätiedot

keripalvelu Kudossopeutuvuustutkimukset p. 029 300 1796

Huomautus

Tulos raportoidaan tarvittaessa potilaan kotisairaalan lisäksi siirtoyksikköön. Tutkimuksen tilaaja vastaa siitä, että tutkittavalta on saatu lupa tulosten siirtoon.