Tulosta

Tutkimus:
MUNUAISENSIIRTOPOTILAAN LUOVUTTAJEHDOKKAAN HLA TUTKIMUSPAKETTI

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
2.2.2024

2166 • Ly-HLA

Luovuttajaehdokkaalta

Johdanto

Ennen munuaissiirtoa on potilaan ja luovuttajaehdokkaan välinen kudossopeutuvuus selvitettävä. Kudossopeutuvuutta varten määritetään HLA-A, B- ja DR-geenit, HLA-Bw-epitooppi, sekä ABO- ja Rh-veriryhmät sekä leukosyyttien sopivuuskoe. Tutkimusten mukaan siirron tulokset ovat sitä paremmat, mitä vähemmän potilaan ja luovuttajan kudostyypeissä on eroja. Veriryhmien täytyy yleensä olla sopivat ja leukosyyttien eli valkosolujen sopivuuskokeen perusteella potilaalla ei saa ennen siirtoa olla vasta-aineita luovuttajan leukosyyttejä vastaan. Suurin osa munuaisluovuttajista on aivokuolleita, joiden kudostyyppi määritetään laboratoriossa päivystyksenä. Mikäli harkitaan munuaisensiirtoa elävältä luovuttajalta, tutkitaan mahdollisten luovuttajaehdokkaiden näytteet samalla tavalla kuin potilaan näytteet. Kudossopeutuvuustutkimusten asiantuntijat antavat konsultaatiota kudossopeutuvuudesta tarpeen vaatiessa.

HLA 1 tutkimuspaketti sisältää siirtoyksiköiden kanssa sovitut tutkimukset, jotka tehdään ennen lopullista siirtopäätöstä. Tutkimuspaketti sisältää laboratoriotutkimusten lisäksi tarvittavat konsultaatiot sekä tiedonsiirrot siirtoyksikön kanssa.

HLA 2 tutkimuspaketti tehdään elävän elinluovuttajan kudostyypin varmistamiseksi ennen munuaisen siirtoa.

Indikaatiot

Munuaissiirtoa odottavan potilaan luovuttajaehdokas.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteitä otetaan maanantaista perjantaihin.

Sähköisen pyynnön lisäksi on huolellisesti täytettävä aina oheinen HLA-lähete: HLA_Elinsiirto / HLA Organtransplantation

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 7/6 ml x 3

Näyte

18 ml EDTA-verta

Aivokuollut elinluovuttaja:
70 ml sitraattiverta
2 x 10 ml seerumiputki
3 x 9 ml verta EDTA-putkiin, eroteltu plasmanäyte

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

 

 

Tulos valmiina

1 viikon kuluessa

Tulos raportoidaan tarvittaessa potilaan kotisairaalan lisäksi siirtoyksikköön. Tutkimuksen tilaaja vastaa siitä, että tutkittavalta on saatu lupa tulosten siirtoon.

Tulkinta

Lausunto

Lisätiedot

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414


Lisämääre

HLA 1 TUTKIMUSPAKETTI JA HLA 2 TUTKIMUSPAKETTI LUOVUTTAJAEHDOKKAALTA